AKTUALNOŚCI


RODZICU!
Masz dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Zapisz je do nas!

SOSW w Grodkowie oferuje:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • edukację na etapie:
 • szkoły podstawowej,
 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalnej:
 • 3 – letnia szkoła zawodowa o zawodach:
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie gdzie uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje:
 • montaż systemów suchej zabudowy
 • wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich
 • wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych
 • 3 – letnia Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Ponadto:
 • terapię EEG Biofeetback,
 • terapię Tomatis,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • rehabilitację ruchową,
 • muzykoterapię
 • kynoterapię i inne nowoczesne formy wsparcia.

Nie czynimy cudów, ale skutecznie wspomagamy rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

RODZICU!

Pokonaj swój lęk – postaw na dobro Dziecka i Jego lepsze jutro!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013 JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA!!!

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 774155488 lub na

naszej stronie internetowej

Proszę osoby zainteresowane o pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres szkoły niżej podanego podania.

do pobrania....


BAW SIĘ RAZEM Z NAMI…

Od 1 stycznia 2012r. działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŚWIT , które powstało z inicjatywy nauczycieli, wychowawców i rodziców naszych uczniów. Nadrzędnym celem jego działalności jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osób niepełnosprawnych i inicjowanie działań zmierzających do zapewniania osobom niepełnosprawnym godnej i bezpiecznej egzystencji. Cele Stowarzyszenia realizujemy m. innymi poprzez zadania publiczne wspierane i dofinansowane przez Zarząd Powiatu w Brzegu.

Pierwsze zadanie z zakresu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Zarząd Powiatu Brzeg w kwocie 2000 zł. zostało zrealizowane 15 maja 2012r.Była to wycieczka do Krasiejowa dla 35 naszych uczniów i ich rodziców.

Drugie zadanie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym integracja i reintegracja społeczna w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym zostało zrealizowane 6 czerwca 2012r. . Zadanie to również zostało dofinansowane w kwocie 1400 zł. przez Zarząd Starostwa w Brzegu, przy dużym wsparciu wicestarosty Ryszarda Jończyka, a przebiegało pod hasłem: Baw się razem z nami.

Była to integracyjna impreza zorganizowana w formie pikniku z okazji Dnia Dziecka i doskonała okazja do radosnej zabawy dzieci i młodzieży całego środowiska lokalnego. I tak razem z nami bawili się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej, Publicznego Gimnazjum nr1 w Grodkowie, Zespołu Szkół Rolniczych przy CKP w Grodkowie, Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.

Mieliśmy również przyjemność gościć w tym dniu przedstawicieli władz Starostwa Powiatu Brzeskiego i władz lokalnych oraz licznych naszych przyjaciół i sponsorów: Wicestarostę Powiatu Brzeskiego - Ryszarda Jończyka, Naczelnika Wydziału Oświaty – Michała Siek, zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Grodków – Waldemara Wójcickiego, Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Mieczysława Niedźwiedzia, Konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – Joannę Janochę, prezesa Firmy AGRO – AS – Adama Sajdutka, właścicielkę Restauracji Inka w Grodkowie – Halinę Zagórowską, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie – Monikę Musiał – Biernat, dyrektora Zakładu Karnego - Jana Filasa, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie – Witolda Pietruka, komendanta Policji w Grodkowie – Artura Grudeckiego, dyrektora PKO BP W Grodkowie – Wojciecha Kąkola, przedstawiciela Firmy TROJPOL – Jolantę Stefańską, właścicielkę sklepu odzieżowego- Annę Buczyńaką, właścicielkę sklepów odzieżowych w Grodkowie – Kazimierę Rozum.

Wszystkich uczestników imprezy serdecznie powitała dyrektor Ośrodka, Elżbieta Galus, a w imieniu Zarządu Stowarzyszenia ŚWIT, głos zabrała jego przewodnicząca Maria Ziółkowska, wicedyrektor placówki, która podziękowała wszystkim naszym przyjaciołom za okazane serce i wspieranie placówki w jej działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Jednocześnie zaznaczyła, że nadszedł uroczysty moment, żeby w sposób szczególny podziękować osobie, która zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ŚWIT, wyróżniła się szczególnymi zasługami dla polepszenia rozwoju życia osób niepełnosprawnych.

Uchwałą Zarządu i jej członków tytuł honorowego członka Stowarzyszenia został nadany vicestaroście Powiatu Brzeskiego Ryszardowi Jończykowi, któremu podziękowania za osobiste wsparcie, ofiarną pomoc i życzliwość.

Przy tej sposobności również podziękowano przybyłym sponsorom, wszystkim, którzy nam pomagają i wręczono upominki wykonane przez naszych wychowanków.

Przy tak licznym audytorium zostały uroczyście wręczone uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych w ramach realizacji programu unijnego Profesjonalni w zawodzie.

Po tych doniosłych i wzruszających chwilach zespół gospodarzy Razem piosenką Baw się razem z nami, zachęcił wszystkich do wspólnej, radosnej zabawy. Na uczestników czekały liczne niespodzianki i słodkie łakocie: przepyszne wypieki naszych uczennic ze Szkoły Zawodowej, lody i cukrowa wata kręcona przez mamę naszej uczennicy panią Zagórowską i nauczyciela Józefa Gadzińskiego. Była też smakowita grochówka i orzeźwiające napoje. Nad sprawami kulinarnymi czuwała wraz ze swoimi uczennicami kierunku Kucharz małej gastronomii Józefa Bąk.

Pod kolorowymi namiotami kryły się inne niespodzianki, do których zapraszane były dzieci. Tutaj można było wykonać pod kierunkiem Joanny Sputo i Anny Ilów upominek dla siebie, u Doroty Rutkiewicz i Jolanty Zgóreckiej zabawić się kolorami – ART. – DEKORE, natomiast z pięknie pomalowaną twarzą wyjść od Barbary Markiewicz. Wielkim powodzeniem cieszył się nasz czworonogi gość - Goldii, pies przygotowany do udziału w zajęciach z kynoterapii. Uczniowie z niedowierzaniem przyglądali się jego popisom, pod okiem jego pani, Józefy Łuciów.

Oprócz występów zespołu Razem, mieliśmy przyjemność posłuchać kilka piosenek w wykonaniu zaprzyjaźnionego z nami zespołu z Domu Kultury VICTIS. Wystąpili również nauczyciele we wspaniałej inscenizacji wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Zdumienie i podziw wywołał występ uczniów klas I – III, którzy pod kierunkiem Aleksandry Szczurowskiej przygotowali inscenizację wiersza Pociąg w języku niemieckim. Dużo śmiechu wywołał występ laureatów festiwalu grup wychowawczych Mam talent, którzy sparodiowali piosenkę Ko,ko, EURO spoko.

Odbył się też praktyczny pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy, poprowadzona przez Ewę Listwan i Adama Zagórskiego. Najlepszym małym ratownikom zostały wręczone nagrody.

Ale najwięcej emocji wzbudził I Festiwal Piosenki Wakacyjnej, który będzie kontynuowany w następnych latach. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: dyrektor Ośrodka Elżbieta Galus, burmistrz Waldemar Wójcicki i naczelnik Michał Siek.

Do konkursu przystąpiło siedem szkół. Zespoły podzielono na dwie kategorie wiekowe: młodsze i starsze. Każdy zespół pięknie się zaprezentował. Powołane spośród gości jury w osobach: Adam Sajdutka, Anna Buczyńska, Jolanta Stefańska, Jan Filas, miało wielki dylemat, komu przyznać główną nagrodę. Dlatego też w dwóch kategoriach przyznano po dwa pierwsze miejsca.

Pierwszymi laureatami I Festiwalu Piosenki Wakacyjnej zostali: w kategorii młodsze zespoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie;w kategorii starsze zespoły: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zespół Szkół Rolniczych przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Festiwal przygotowały i poprowadziły : Anna Zagórska i Agnieszka Fujarczuk.

Przy tej sposobności Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim przyjaciołom, sponsorom i Zarządowi Powiatu Brzeskiego za okazane serce i zainteresowanie naszymi sprawami, wsparcie rzeczowe i finansowe, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy się w tym dniu spotkać i dać tak wiele radości naszym dzieciom. „Czasem wdzięczność jest trudno ubrać w słowa, wtedy proste dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Świt”


DZIEŃ MATKI

Dnia 25 maja 2012r. zorganizowaliśmy wspólne dla dzieci z klas: ZET A, ZET B, I gimn., II gimn. oraz klasy I-III, uroczyste obchody Dnia Matki w naszej szkole. Prace przygotowawcze trwały prawie dwa miesiące. Przygotowaliśmy / na miarę możliwości naszych uczniów / wiersze i piosenki, a klasa I-III ciekawą inscenizację. Zmagaliśmy się z poprawną wymową, nauką tekstu oraz recytacją.

Uczniowie bardzo poważnie potraktowali te przygotowania i aktywnie włączyli się do pracy. Wykonaliśmy tematyczną dekorację, a dzieci własnoręcznie przygotowały zaproszenia dla mam. Oprócz inscenizacji , przygotowaliśmy słodki poczęstunek.. Bardzo dziękujemy mamom za aktywne włączenie się do obchodów tego dnia w szkole.

Spotkanie przebiegło w miłej i podniosłej atmosferze. Dzieci odświętnie ubrane bardzo ładnie przedstawiły się rodzicom. Cieszy nas fakt, że z roku na rok przybywa osób, które uczestniczą w życiu szkoły. Mamy włączyły się do przygotowań, nie zawiedli także opiekunowie naszych dzieci. Swoja obecnością zaszczyciły nas dyrektor SOSW pani E. Galus oraz z-ca dyr. SOSW pani M.Ziółkowska.

Po występie artystycznym, każda z mam otrzymała przygotowane przez dzieci prezenty i laurki. Był to też czas na wspólne rozmowy. Mamy wzruszone, często ze łzami w oczach, wychodziły razem z dziećmi ze szkoły.

Nauczyciele


„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”

Taki temat przyświecał tegorocznemu konkursowi plastycznemu w związku z jubileuszem – dwudziestoleciem istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs miał na celu poznawać i poszerzać wiedzę z zakresu działalności straży pożarnej, która uczestniczy nie tylko w akcjach gaszenia pożarów, ale również usuwa skutki wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Konkurs przebiegał w kilku etapach: gminny, powiatowy, wojewódzki i centralny.

Nasi uczniowie po raz kolejny wzięli udział w konkursie związanym z pracą straży pożarnej.

W wyniku eliminacji gminnych wyróżnieni i nagrodzeni zostali następujący uczniowie: A. Garbowski, A. Adamus, I. Konior, D. Kubiesa i w dniu 3 kwietnia z rąk Burmistrza miasta Grodków p. M. Antoniewicza otrzymali dyplomy i nagrody.

Następnie prace te zostały przesłane na eliminacje powiatowe. Praca A. Garbowskiego przeszła pozytywnie eliminacje szczebla powiatowego i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich, gdzie otrzymała II miejsce i pojechała na eliminacje centralne.

Dnia 1.06.2012r odbyło się spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego, które miało miejsce w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Gratulacje, dyplomy, nagrody dla uczniów, a podziękowania dla nauczycieli wręczył wicewojewoda A. Jastrzembski. Na spotkaniu obecni byli również komendant wojewódzki PSP gen. K. Stępień, opolski wicekurator oświaty R. Rippel. Dodatkową atrakcją zorganizowaną dla laureatów było wyjście do Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie uczniowie mogli zobaczyć wystawę „Skarby wieków średnich” pokazującą najpiękniejszą biżuterię średniowieczną oraz posłuchać krótki wykład na temat gliny, a następnie mieli możliwość praktycznego poznania pracy w glinie.

Był to ciekawy, interesujący i pełen wrażeń dzień.

Anna Ilów


Turniej PCK.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie odbył się rejonowy etap Turnieju PCK pod hasłem „ Człowiek i Jego Środowisko”. Brali w nim udział ucznoiwie naszej szkoły – Rafał Słomka i Piotr Owczarek, którzy zwyciężyli etap szkolny. Za udział w Turnieju otrzymali podziękowania i drobne nagrody rzeczowe.

Tego dnia wystawione były też prace i ogłoszone wyniki konkursu plastycznego PCK. Laureatami byli nasi uczniowie:

 • uczeń Dawid Żydczyk otrzymał wyróżnienie za pracę na temat: „ Z HIGIENĄ NA CO DZIEŃ „
 • Robert Sałbut zajął II miejsce za pracę na temat : „ ALKOHOLU NIE PIJĘ – ZDROWO ŻYJĘ”
 • uczennica Anna Jurczak zajęła III miejsce za pracę pt. „BEZPIECZNY ŚWIAT – W OBRONIE LUDZKIEJ GODNOŚCI”
Opiekun SK PCK Dorota Rutkiewicz


STOWARZYSZENI PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ŚWIT, DZIAŁAJĄCE PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W GRODKOWIE, ZORGANIZOWAŁO WYCIECZKĘ DO KRASIEJOWA.

Dnia 15 maja Stowarzyszeni Przyjaciół Szkoły ŚWIT, działające przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie, zorganizowało wycieczkę do Krasiejowa. Wycieczka była dotowana przez Zarząd Powiatu w Brzegu, w ramach realizacji zadania publicznego : „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Uczestnikami byli uczniowie SOSW w Grodkowie oraz ich rodzice.

Celem wycieczki było: podniesienie jakości życia osób korzystających ze wsparcia stowarzyszenia, podniesienie poziomu edukacyjnego uczestników wycieczki z zakresu pradziejów naszego regionu, nabycie przez uczestników umiejętności współdziałania w grupie, nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach ( środki komunikacji, restauracja, muzeum), podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie w nowych sytuacjach i miejscach.

Program wycieczki był bardzo bogaty i zróżnicowany, dostosowany do możliwości i wieku uczestników. Zawierał takie atrakcje jak: przejazd Tunelem Czasu, zwiedzanie oceanarium, przejście ścieżką edukacyjną, na której znajdują się modele dinozaurów, zabawę na placu zabaw i w parku rozrywki. Uczniowie zapoznali się z historią powstania Ziemi, dowiedzieli się jak rozwijało się życie na lądzie i w wodzie. Wiedzy tej dostarczyły filmy, prezentacje multimedialne, eksponaty dinozaurów.Dzieci , miały okazję odpocząć w otoczeniu pięknych kompozycji roślinnych oraz rozładować swoją energię na huśtawkach,zjeżdżalniach i karuzelach znajdujących się na placu zabaw.

Wszelkim atrakcjom towarzyszyły poczęstunki i posiłki. Gorąca kiełbaska z grilla i ciepłe gofry rozgrzewały w chłodny dzień, a napoje chłodzące studziły wrażenia po aktywności fizycznej na placu zabaw. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia wycieczki za wsparcie i pomoc.


MAJ Z KSIĄŻKĄ

Dnia 23 maja odwiedziliśmy Bibliotekę Miejską w Grodkowie – dział dla dzieci.

Z przedstawionej prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się jak powstawało pismo i książka. Oglądaliśmy książki popularno-naukowe, z których można dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Zobaczyliśmy książki wykonane specjalnie dla malutkich dzieci jak również przestrzenne i o różnych kształtach.

Odgadywaliśmy zagadki związane z tytułami bajek.

Na koniec mogliśmy przez chwilę poczuć się jak autor oraz ilustrator przez siebie wymyślonej bajki.

Dziękujemy pani Ani Boguckiej za ciekawe zajęcie i na pewno jeszcze się spotkamy.

Klasa I – III i ZET B


XIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ W KLUCZBORKU Po hasłem ”ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ” ROZSTRZYGNIĘTY!!!!

Pamiętamy jeszcze XII konkurs i zdobywcę II miejsca Dawida Mucharskiego w kategorii szkoły podstawowej oraz I miejsca Rafała Srokę w kategorii klas gimnazjalnych, a tu.....

Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kluczborku. W miejscu kolorowym, przytulnym i przyjaznym. Klimat i atmosfera tego miejsca pozwala na pozbycie się lęku związanego z rywalizacją konkursową. Gospodarze są niezwykle serdeczni i mili, a wśród nich nasi „starzy” znajomi:

Uwaga nauczyciele i starsi uczniowie – gorące pozdrowienia od Janusza Łaskarzewskiego, obecnie ucznia liceum!

Nim rozpoczął się konkurs tak nas nakarmiono, oczywiście smaczną i zdrową żywnością, że zapomnieliśmy o stresie związanym z konkursem.

Piotr Owczarek, który reprezentował szkołę podstawową, jako najmłodszy uczestnik zajął IV miejsce, 1 pkt dzielił go od miejsca na podium, a od I miejsca tylko 3,5 pkt. Podobno to wyjątkowo pechowe miejsce, ale ktoś przecież musi być czwarty. To jednak rewelacyjny wynik w porównaniu z bardziej doświadczonymi kolegami klas VI.

BRAWO PIOTREK!

Rafał Sroka wielokrotnie wygrywał już konkursy o różnej tematyce i tym razem nie było niespodzianki – I miejsce. Szczerze mówiąc nawet sam bohater nie był tym zaskoczony. Z uśmiechem ale i ulgą przyjęto fakt, że Rafał, jako uczeń III klasy gimnazjum reprezentował Grodków po raz ostatni – po prostu jest nie do pokonania!

BRAWO RAFAŁ!

Życzę wszystkim tak pozytywnych przeżyć, jakie mamy okazję czuć w takich momentach!

Małgorzata Sawicka, Agnieszka Fujarczuk


XII WOJEWÓDZKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

24.05.2012 odbył się XII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zorganizowany przez Zespół szkół Specjalnych w Opolu.. W turnieju brało udział 30 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Każdy uczestnik turnieju rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego oraz wykonywał zadania praktyczne czyli:

 • jazda rowerem po miasteczku rowerowym,
 • pokonywanie rowerowego toru przeszkód,
 • udzielanie pomocy przed medycznej.

Nasza drużyna gimnazjum w składzie: Garbowski Tadeusz, Olek Ryszard, Mucharski Dawid, zajęła VI.


Uczeń Tadeusz Garbowski zajął IV miejsce.

Do zobaczenia za rok

Adam Zagórski
Niech każdy (…) miłość własną- kraju miłości poświęci!

Dnia 08.05.2012r. uczniowie naszej placówki wraz z nauczycielami uczcili uroczystym apelem rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel rozpoczął się od słów, które wprowadziły wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój .

Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy tak ważny dla każdego Polaka. Następnie starsi uczniowie podczas sejmiku uczniowskiego przybliżyli swoim młodszym kolegom jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące Ojczyzny, Narodu i Wolność.

Recytowane wiersze i śpiewane pieśni znanych wykonawców uświetniły całą uroczystość i nakłoniły do głębszej refleksji. Pozostaje nam jedynie pamiętać, że każdy z nas ma prawo do własnych sądów i przekonań, ale żeby być w pełni wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa oraz zasady wolności.

Organizatorzy: A. Ilów, A. Szczurowska, R. Mańkowski


WYCIECZKA DO KRASIEJOWA!!!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY„ŚWIT”Organizuje wycieczkę do Krasiejowa!!!

15 maja 2012 r.( wtorek )

 • Zapewniamy obiad
 • Zabawę w parku rozrywki i na nowoczesnym placu zabaw
 • Przejazd przez tunel czasu i ścieżkę edukacyjną
 • koszt:10 zł.

  Chętnych prosimy o zgłoszenie się do swojego wychowawcy klasy.

  wyjazd o godz. 7.30

  do pobrania:REGULAMIN WYCIECZKI


  INFORMACJA O ORGANIZACJI WYCIECZKI 15.05.2012 R. DO KRASIEJOWA

  ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ POWIAT BRZESKI

  • ilość uczniów objętych dotacją 35 osób
  • opiekę sprawuję 5 wychowawców
  • uczestnicy wycieczki są objęci ubezpieczeniem
  • HARMONOGRAM:

   7.30 – zbiórka przed szkołą

   7.40 – wyjazd

   10.00 – zwiedzanie „Oceanarium”, przejazd „Tunelem czasu”, przejście „ścieżką edukacyjną”

   11.00 – plac zabaw, plac rozrywki

   12.00 – obiad

   14. 30 – przyjazd pod szkołę


   HORTITERAPIA, A CÓŻ TO TAKIEGO?

   Namnożyło się nam terapii, a co jedna to mądrzej się nazywa. Hortiterapia to tylko magiczne słowo, to terapia, która polega na pielęgnowaniu roślin , co sprawia przyjemność i pozwala na poprawę stanu zdrowia.

   Opiera się na stwierdzeniu, że kwiaty są nośnikami zdrowej energii. Hortiterapia, mówiąc po polsku to leczenie za pomocą ogrodów czyli - ogrodoterapia . Rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy wcale nie jest obca naszym uczniom, czynnie uczestniczącym w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Wpływa ona pozytywnie na ich samopoczucie i proces rewalidacji, a co najważniejsze sprawia dużo frajdy nawet największym wircipiętom.

   Programy terapii ogrodniczej są zróżnicowane i zależą od dostępnego zaplecza, a przede wszystkim od potrzeb i możliwości technicznych. W naszej szkole nie mamy wielkich wymagań, nawet z zielonej gałązki możemy wyczarować niezłą roślinę!   Przyroda nie należy do przedmiotów łatwych, taka jest opinia dzieci. Młodzież ma problem z zapamiętaniem nierzadko trudnych pojęć, z logicznym wytłumaczeniem wielu zjawisk zachodzących w przyrodzie, a czasem też z zastosowaniem zdobytej wiedzy. Nie trudno jednak zauważyć, że problemy poruszane na lekcjach czy zajęciach wyrównawczych z przyrody przyciągają ich uwagę, zachęcają do działania i eksperymentowania.

   Uczniowie klasy V, to żywiołowy ośmioosobowy zespół. Ich zajęciem dodatkowym jest dbałość o szkolne rośliny doniczkowe. Zaangażowanie, z jakim się z tego wywiązują jest godna profesjonalisty. Potrafią rozmnażać rośliny z liści, obserwować przyrost korzeni, przygotowywać mieszankę ziemi i sadzić ukorzenione rośliny. Eksperyment jakiego się podjęli udał się doskonale. Zielone rośliny różnych gatunków posłużyły jako dekoracja klasy, szkoły a nawet prezent dla mamy.

   Przygotowali znaczne ilości pięknych okazów. Potrafią przesadzić roślinę oraz wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Podlewają, usuwają uszkodzone liście i pędy. Potrafią pobrać sadzonkę rośliny innego gatunku z zasobów domowych. Przygotowują mieszankę podłoża i rodzaj doniczki. Sadzą i pielęgnują z użyciem ukorzeniacza i nawozów. Gromadzą informację na temat hodowanych roślin. Zabawa w ogrodnika przyciąga wielu chętnych, a co godne zauważenia, w większości to chłopcy.

   Teraz wiesz co to jest horitrapia?

   Małgorzata Sawicka.


   „SZKOŁA W WALIZCE”

   Kilkoro uczniów naszej szkoły uczy się we własnych domach. Zdecydowała o tym specjalna komisja. Powody są różne; problemy zdrowotne, emocjonalne, trudności pracy z grupą oraz te związane z samodzielnym poruszaniem.

   Mimo poważnych kłopotów zdrowotnych dzieci uczą się pokonując słabości, z którymi zmagają się każdego dnia. Kilkunastu nauczycieli naszego Ośrodka systematycznie dociera do swojego ucznia z walizką pełną podręczników, pomocy, przyborów i gier dydaktycznych po to, by stworzyć namiastkę dobrze wyposażonej klasy. Nauczyciele dbają o to, aby lekcje były ciekawe, inspirowały ucznia do pokonywania trudności, poszukiwania wiedzy i samodzielnego działania. Przez około 10 godzin w tygodniu piszą, rysują, czytają i liczą.

   Czasem, o ile pozwala ich stan zdrowia odwiedzają szkołę, aby poznać kolegów swojego zespołu klasowego. Praca w domu wbrew pozorom to wielki trud, jaki podejmuje każde uczące się dziecko. Uczniowie mimo własnych słabości wyzwalają kreatywność i maksymalne możliwości. Uwaga nauczyciela skupia się na uczniu przez całą jednostkę lekcyjną. Wymaga to najwyższego skupienia, co łączy się z dużym wysiłkiem umysłowym i emocjonalnym. Wspólnie z nauczycielem spędzają przerwy śródlekcyjne.

   Wzajemne relacje z rodziną łączy zaufanie i sympatia. Rodzice dzielą się codziennymi problemami. Zasięgają rady w sprawach dotyczących własnej pociechy. Czas pracy dziecka z nauczycielem często wykorzystują na załatwienie pilnych spraw, bo to jedyna z niewielu wolnych chwil, jakie mają dla siebie.

   Mimo wszystkich niedogodności i problemów zdrowotnych uczniowie ci osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

   Kasia to, jedna z uczennic, która uczy się w domu. Z niecierpliwością czeka na swoje zajęcia. Zawsze uśmiechnięta, chętna i gotowa do pracy. Choć szybko się męczy, kończy każde rozpoczęte zadanie. Pracuje z dużym zaangażowaniem. Osiąga znaczące postępy. W pełni zasługuje na miano wzorowej uczennicy.

   Małgorzata Sawicka


   OWOCE W SZKOLE

   W ramach europejskiego programu OWOCE W SZKOLE 18 kwietnia w klasie I – III szkoły podstawowej zostały przeprowadzone zajęcia p.h. CHCĘ BYĆ ZDROWY

   Podczas zajęć uczniowie wypowiadali się na temat dbania o swoje zdrowie i jak należy się odżywiać, aby być zdrowym. Układali rymowanki, kolorowali obrazki i wykonali gazetkę.

   Podsumowaniem zajęć było wykonanie sałatki owocowej. Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali przydzielone czynności.

   Na koniec odbyła się degustacja wykonanej sałatki oraz porządkowanie i podsumowanie dnia.

   wych. klasy Ewa Listwan


   „WIEZIEMY KOGUCIKA”

   W dniu 3 kwietnia uczniowie klasy ZET A, ZET B ,I-III, I GIM, II GIM przygotowali inscenizację pt „Wieziemy kogucika”.   Inscenizacja przedstawiła zwyczaje i obrzędy wielkanocne w polskim domu. Oprócz słownego przekazu widzowie mogli zobaczyć tradycyjny stół wielkanocny, na którym znajdowały się wypieki oraz ozdoby: pisanki, stroiki. koszyczki, bukiety.   organizatorzy


   WIOSNA – CIEPLEJSZY WIEJE WIATR

   WIOSNA - ZNÓW NAM PRZYBYŁO LAT… - czyli przywitanie Wiosny na ekologicznie w SOSW 21 marca, jak każdego roku powitaliśmy w naszym Ośrodku kalendarzową Wiosnę. Powitanie rozpoczęliśmy od apelu organizacyjnego, na którym przedstawiono porządek całego Dnia, a następnie przeszliśmy do klas, gdzie uczniowie przygotowywali gaiki wiosenne i redagowali wiosenne hasła.   Druga część zabawy rozpoczęła się barwnym korowodem gaików i przejściem na salę gimnastyczną, gdzie klasy prezentowały swoje symbole wiosenne, a także „zaklinały” Wiosnę pięknymi, żywiołowymi hasłami.

   W dalszej kolejności odbył się Turniej Wiedzy o Wiośnie, a także konkurs na najbardziej ekologiczną Marzannę.

   W przerwach między poszczególnymi zadaniami, konkursami, wybrani nauczyciele odczytywali wiersze o wiośnie, w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji.

   Jednak największą atrakcją dnia, był pokaz magii – iluzjonisty – p. Michała Sośniaka. Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie wśród najmłodszej publiczności, która nie tylko przyglądała się poszczególnym sztuczkom, ale przede wszystkim brała czynny udział w przedstawieniu.   Po pożegnaniu wspaniałego Gościa, nastąpił moment podsumowania, podczas którego wybrane wcześniej Jury: P. D Rutkiewicz, P. A. Zagórski, P. J. Zgórecki, wytypowało najlepsze klasy Dnia: kl. I – III SP oraz VSP i IISZ, a p. Dyrektor - M. Ziółkowska wręczyła wyróżnionym nagrody.

   Ostatnim punktem Dnia były zawody sportowe dla młodszych uczniów, natomiast starsi uczniowie rozegrali mecz rewanżowy przeciw nauczycielom o Puchar Dyrektora Ośrodka – tym razem grono pedagogiczne zwyciężyło.   Dzień minął pod znakiem dobrego humoru i wspaniałej zabawy.

   Organizatorzy


   „Drogą do Przyrody” ciąg dalszy…


   Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, w ramach kontynuacji Programu „Szkoły dla Ekorozwoju 2011”, przystąpiliśmy do realizacji kolejnych etapów naszego przedsięwzięcia, tzn. przygotowania skalniaka i innych elementów ścieżki edukacyjnej.   We wszystkie prace zaangażowali się uczniowie, którzy chętnie poświęcili swój wolny czas, by przyczynić się do upiększania terenu wokół Szkoły oraz tworzenia dla siebie szczególnego miejsca edukacji z zakresu przyrody, biologii.

   Z pomocą fachowego sprzętu uformowaliśmy skalnik, na którym została posadzona różnorodna roślinność: zarówno przedstawiciele gatunków roślin chronionych, ale i tych, które nie są chronione, ale za to pięknie zdobią miejsce. Udało się pomalować część ogrodzenia i uporządkować najbliższy tego miejsca teren. Pozostało jeszcze kilka zadań do wykonania, ale z takim zaangażowaniem młodzieży, jesteśmy spokojni o rezultat końcowy.

   Zespół Projektowy Szkoły dla Ekorozwoju


   ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W GRODKOWIE

   Szkolne Koło PCK zainicjowało, po raz kolejny, obchody Światowego Dnia Zdrowia, który poświęcony jest zagadnieniom starzenia się i zdrowia. Temat przewodni tej kampanii brzmi „WIĘCEJ ZDROWIA- WIĘCEJ ŻYCIA”.   W celu uczczenia Światowego Dnia Zdrowia uczniowie z Ośrodka postanowili odwiedzić pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, który w tym roku wypada w Wielką Sobotę. Organizatorzy podjęli decyzję, by połączyć wizytę z przekazaniem wielkanocnych życzeń i drobnych podarunków. W szkole ogłoszono Konkurs Wielkanocnych Ozdób. Wszystkie klasy przygotowały prześliczne świąteczne upominki. Pierwsze miejsce zajęła najmłodsza klasa ZET „A”, która przygotowała oprócz pięknego stroika mnóstwo jajeczek, zajączków i kwiatuszków. Oryginalny był również stroik klasy I „b” gimnazjum z malutkimi krokusikami oraz bibułkowe pisanki w koszyczku klasy PdP. Wszystkich zachwycił bukszpanowy koszyk z drożdżowym barankiem, którego upiekły uczennice klasy I szkoły zawodowej. Wyróżnionych obdarowano słodkimi nagrodami ufundowanymi przez spółkę „Trojpol” z Opola.   Przygotowane do konkursu świąteczne ozdoby zostały przekazane przez uczniów- przedstawicieli klas, do Domu Opieki Społecznej. Członkowie PCK wykonali dla wszystkich pensjonariuszy pisanki, które były zdobione według starodawnych zwyczajów woskiem pszczelim.   Nagrodą za trud włożony w przygotowanie wizyty był dla nas uśmiech i wzruszenie podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Grodkowie oraz łakocie, którymi częstowali nas seniorzy i dyrektor DPS w Grodkowie pani Wanda Szczypel.

   Organizatorzy Światowego Dnia Zdrowia: Dorota Rutkiewicz,Kamila Wylężek, Jolanta Zgórecka


   ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZDANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO „KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII” W RAMACH PROJEKTU „PROFESJONALNI W ZAWODZIE”

   Od marca odbywają się w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy OSZW zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego dla kucharzy. Zajęcia prowadzi Józefa Bąk. Uczniowie podczas zajęć rozwiązują testy egzaminacyjne oraz wykonują zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą.

   Uczą się lepić pierogi, piec placki ziemniaczane, sporządzać rozmaite sałatki, piec ciasta a także przepiękne kosze wielkanocne.   K. Wylężek


   „Skorzystać z szansy”

   31 marca 2012 w Restauracji INKA w Grodkowie odbyło się podsumowanie zajęć praktycznych Kursu wypieku ciast zorganizowanego w ramach projektu „Profesjonalni w zawodzie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

   W zajęciach praktycznych brali udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie, którzy kształcą się w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii.

   Celem zajęć było zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i wiedzy dotyczącej wypieku ciast. Młodzież bardzo chętnie podjęła się nowego zadania, a zdobytymi umiejętnościami mogła pochwalić się na uroczystym podsumowaniu praktyki, gdzie na pięknie nakrytych stołach pojawił się: sernik, królewiec, szarlotka, jabłecznik, kokosanki, ciasteczka kruche z powidłami, rurki z kremem, rolada biszkoptowa z kremem czekoladowym, babka- tulipan w polewie czekoladowej, pizza.

   Komisja w składzie: dyrektor Ośrodka mgr Elżbieta Galus, wicedyrektor mgr Maria Ziółkowska , nauczyciel praktycznej nauki zawodu Kucharz Małej Gastronomii mgr Józefa Bąk oraz asystent koordynatora mgr Kamila Wyleżek oceniała wypieki uczestników praktyki. Wszystkie ciasta nie tylko pięknie się prezentowały, ale były wyśmienite.

   Zdaniem, prowadzącej kurs pani Haliny Zagórowskiej, tego typu zajęcia są bardzo pożyteczne i potrzebne dla młodzieży, szczególnie dla uczniów tego typu szkół, ponieważ podnoszą ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim dają im dużą możliwość na lokalnym rynku pracy.

   Taka integracja młodzieży ze środowiskiem lokalnym wpływa na poprawę pozytywnego wizerunku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w społeczeństwie grodkowskim.

   Dla uczestników praktyki było to bardzo duże wyzwanie, z którego się wzorowo wywiązali. Są bardzo zadowoleni, ze zdobytych dodatkowych umiejętności, które będą wykorzystywać podczas praktyki na zajęciach w szkole, jak i w swoich rodzinnych domach oraz w późniejszej pracy zawodowej.

   Magdalena Krasowska uczestniczka praktyki – bardzo mi się tu podoba, nauczyłam się piec ciasta według receptury, obsługiwać profesjonalny sprzęt w kuchni oraz dekorować ciasta, a także, jak zachowywać się w zakładzie pracy. Bardzo chciałabym tu pracować i mam nadzieję, że będzie to możliwe (a marzenia podobno się spełniają). Nawiązały się tutaj nowe przyjaźnie i sympatie.

   Nauczyłam się piec ciasta , rurki z kremem, bardzo mi się tu podobało, ale szkoda, że tak krótko, mówi szczęśliwa inna uczestniczka zajęć - Marta Kutarba.

   Jednocześnie w Ośrodku, w ramach tego samego projektu, prowadzona jest praktyka „Monter stolarki budowlanej” pod fachowym okiem firmy z Kościerzyc – PROGRESS &BUSINESS - Natalia Różańska- Śliwińska i prowadzącego zajęcia Józefa Kopyt. W praktyce tej bierze udział 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobywający zawód Malarz - Tapeciarz, którzy w ramach programu nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie wstawiania okien. Efekty praktyki są już widoczne. Zostały wymienione wszystkie okna w szkolnej świetlicy!

   Możemy z dumą stwierdzić - młodzież otrzymaną szansę wykorzystała w stu procentach! To dla nich wielka szansa, by śmielej wejść w dorosły świat, świat, gdzie nikt nie będzie się nad nimi litował, będą liczyły się ich umiejętności i kwalifikacje oraz właściwe podejście do obowiązków, a tego mogli się nauczyć w ramach realizacji programu Profesjonalni w zawodzie.

   Za umożliwienie udziału w projekcie dziękujemy serdecznie wicestaroście Powiatu Brzeskiego panu Ryszardowi Jończykowi, naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego Brzeg – panu Mieczysławowi Niedźwiedziowi oraz pani Joannie Janocha.

   Koordynator projektu w OSZW Grodków


   MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH

   Dnia 28.03.2012 w Grodkowie odbyły się MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Organizatorem mistrzostw byli : OPOLSKIE KURATORIUM, STAROSTWO POWIATOWE w BRZEGU, Opolski SZS, URZĄD MIEJSKI w GRODKOWIE oraz SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w GODKOWIE. W imprezie wzięły udział drużyny reprezentujące Ośrodki Szkolno-Wychowawcze i Zespoły Szkół Specjalnych z : Grodkowa , Kędzierzyna- Koźla, Strzelec Opolskich, Nysy, Brzegu, Leśnicy, Głubczyc.

   Oficjalnej ceremonii otwarcia dokonała Dyrektor Ośrodka mgr Elżbieta Galus.

   Drużynę gospodarzy pod opieką trenera mgr Janusza Korcali reprezentowali : Ł. Lachman, A. Adamus, D. Mucharski, R. Muszyński, P. Kuleta, M. Michalski, R. Gazda, B. Bar.

   Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:

   ( o 5,6 miejsce)

   SOSW Głubczyce – SOSW Grodków 0-6

   ( o 3,4 miejsce)

   SOSW Nysa – SOSW Leśnica 4-0

   (finał)

   ZSS Strzelce Opolskie - ZSS Kędzierzyn-Kożle 1-0

   KLASYFIKACJA KOŃCOWA MISTRZOSTW

   1. Zespół Szkół Specjalnych Strzelce Opolskie
   2. Zespół Szkół Specjalnych Kędzierzyn-Kożle
   3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nysa
   4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Leśnica
   5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków
   6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Głubczyce
   7. Zespół Szkół Specjalnych Brzeg

   „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

   W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji 21 MARCA 2012 ROKU odbyło się czytanie wierszy poetów polskich, piszących dla dzieci. Wiersze naszych poetów: W. Chotomskiej, J. Tuwima i J. Brzechwy czytali nauczyciele naszej szkoły: Pani Jola Ilukowicz, Pani Ania Zagórska, Pani Agnieszka Fujarczuk oraz Pan Adam Zagórski . Mimo, że był to ich premierowy występ przed tak dużą publicznością, poradzili sobie z tremą i wypadli wspaniale. Uczniowie brawami nagradzali każdy występ.

   Krystyna Makarucha

   EwaListwan

   BeataLizurej


   WIECZÓR POEZJI

   Babę zesłał Bóg

   Raz mu wyszedł taki cud

   Babę zesłał Bóg

   Coś innego przecież mógł

   Żeby dobrze zrobić wam

   Żeby dobrze zrobić wam

   Babę zesłał Pan

   Bóg też chłopem jest

   Świadczy o tym jego gest

   Bóg też chłopem jest

   Tak jak swing i blues i jazz

   Żeby z baby ciągle drwić

   Żeby z baby ciągle drwić

   Trzeba chłopem być

   Sławomir Wolski, Renata Przemyk


   W dniu 13 marca 2012 roku w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie odbyła się wyjątkowa impreza. W związku z obchodzonym kilka dni wcześniej świętem kobiet został zorganizowany wieczór poezji, którego myślą przewodnią były oczywiście …relacje damsko-męskie. Jak zwykle organizatorzy zadbali o wspaniały nastrój, który oddawały wspaniałe dekoracje sceny, pięknie ubrane stoły i świece które podkreślały …rangę omawianego tematu.   Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których powitaliśmy m.in.: wicestarostę p. R. Jończyka, p. dyrektor CKU Grodków, dyrekcję Sosw Grodków.

   Młodzież z naszej placówki zaprezentowała wspaniały program artystyczny. Były pięknie zaśpiewane piosenki, trafne monologi i co ciekawostką, recytowali wiersze swojego autorstwa.

   Ten piękny i niezapomniany wieczór zakończyły słowa podziękowań ze strony p. dyrektor Galus i p. wicestarosty Jończyka. Temat relacji damsko-męskich należy bodajże do najtrudniejszych i najbardziej intrygujących tematów świata tak więc nie dziwi fakt, że próbujemy z tym problemem polemizować.   A tak dla równowagi żeby było wiadomo, że tekst pisał mężczyzna:

   O kobietach-satyra

   kobieta i zazdrość

   są ze sobą związane

   dwie siostry syjamskie

   ich więzi nierozerwalne

   jeżeli chcesz by

   kobiece usta milczały

   najlepszy sposób to

   zamknąc je pocałunkami

   jest wiele zawodów

   w których kobieta się sprawdza

   chociażby zawód

   domowego policjanta

   jeśli zależy ci

   na tajemnicy

   nie mów o niczym

   swojej połowicy

   Marcin Szostak


   DZIEŃ KOBIET

   8 MARCA-ŚWIĘTO KOBIET

   „Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy,

   I pierwszy promień bliskiej wiosny.

   Dzień bez kłopotów i bez trosk.

   Dużo radości.

   Dla mamy, Pani, dla dziewczynek,

   W domu i w szkole, na wycieczce.

   Każdego dnia dobry uczynek-

   To jest od chłopców upominek.”

   Chłopcy z ZET B na zajęciach z techniki i plastyki przygotowali dla Pań pracujących w naszym Ośrodku „ słodkie kwiatuszki”. Włożyli wiele serca i pracy , ale opłacało się…. Panie były zachwycone i mile zaskoczone takim podarunkiem i życzeniami.

   Chłopcy nie zapomnieli również o swoich koleżankach z klasy, które w wykonaniu kwiatków chętnie im pomagały.   To był miły i radosny dzień!

   Dziękujemy Damianowi, Marcinowi i Zbyszkowi.

   Beata Lizurej


   SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRODKOWIE


   1 marca gościliśmy w naszej Placówce przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie Pana Miłosza Dębowskiego

   Było to kolejne spotkanie w ramach Programu „Ekoszkoły dla Rozwoju 2011”, które tym razem poświęcone dotyczyło odnawialnych źródeł energii. Wystąpienie poprzedziła projekcja filmu, który wprowadził zgromadzonych uczniów klas gimnazjalnych i szkoły zawodowej w temat.   Następnie Gość przedstawił plany naszej Gminy dotyczące budowy „farm wiatrowych” w pobliżu Kolnicy, Młodoszowic i Bąkowa. Pan Miłosz w trakcie dyskusji rozwiał wszelkie niejasności, zagrożenia jaki niesie ze sobą budowa „wielkich wiatraków” produkujących czystą energię.   Po spotkaniu z naszym Gościem odbył się KONKURS EKOLOGICZNY Z ZAKRESU GOSPODARKI SUROWCAMI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII dla uczniów gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

   I miejsce: KLASA III GIM i II ZAW

   II miejsce: KLASA I ZAW

   III miejsce: KLASA II GIM

   IV miejsce: KLASA I GIM

   Koleżankom i kolegom dziękujemy z umożliwienie przeprowadzenie spotkania.

   Zespół Projektowy Szkoły dla Ekorozwoju


   „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

   MOJA ULUBIONA BAŚŃ- spotkanie z książką w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym B

   W ramach kampanii ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” organizujemy różne formy czytania naszym uczniom. Są to, miedzy innymi, codzienne czytanie przez nauczyciela w klasie, cykliczne spotkania z gośćmi w świetlicy szkolnej, a także wyjścia do biblioteki i czytelni miejskiej.Tym razem jednak było inaczej.   W ramach tygodnia z książką w poniedziałek, odwiedziliśmy bibliotekę, gdzie przy pomocy pani Ali, uczniowie wybrali sobie bajkę, która ich zdaniem jest najciekawsza. We wtorek i środę intensywnie uczyliśmy się czytać wybranego fragmentu z naszej baśni. Dagmara wybrała spory fragment z ,,Alicji w Krainie Czarów”, Iza całą stronę z bajki ,,Wilk i siedem koźląt”, Agnieszka urywek z książki ,,O ołowianym żołnierzyku”, a Marcin nieduży tekst z baśni ,,O dobrym wilku” .   W czwartek /01 marca 2012r./ zorganizowaliśm Klasowy Konkurs Pięknego Czytania, na który zaprosiliśmy panią Alę z biblioteki oraz panią Ewę z klasą I-III. Uczniowie tej klasy to była nasza widownia. Bardzo się denerwowaliśmy przez występem. Najbardziej drżały nogi Marcinowi, ale poszło mu wspaniale, jak i pozostałym uczestnikom. Nasze czytanie było płynne i wyraźne. Pani Ala powiedziała wiele ciepłych słów pod naszym adresem. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród. Były to 4 równorzędne pierwsze nagrody – książka z dedykacją i czekolada.

   Czekamy na kolejny konkurs, bo to uczy się występować przed publicznością i pokonywać tremę.

   Wychowawca klasy: Krystyna Makarucha


   „Spotkania z ciekawymi ludźmi”

   W związku z rocznicą zaciekłych walk o miasto Grodków w 1945 roku , w miesiącu lutym odbył się w naszej szkole kolejny już VIII Turniej Wiedzy o Grodkowie. Uczniowie przygotowywali się do niego w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wykonali gazetkę poświęconą naszemu miastu, przeszli przez eliminacje klasowe oraz konkurs wiedzy na szczeblu ogólnoszkolnym.   Dyplomy zwycięzcom wręczyła p. dyrektor Maria Ziółkowska oraz p.Grzegorz Partyka – pasjonat historii Grodkowa - na lekcji historii przeprowadzonej w naszej szkole z udziałem gościa zaproszonego na zajęcia z cyklu „ Spotkania z ciekawymi ludźmi”

   I miejsce zajęły: Karolina Leśniak i Anna Jurczak (z kl. II gimn. )

   II miejsce zajęła : Agnieszka Kanak ( kl. III gimn. )

   III miejsce zajęła: Karolina Lewandowska ( kl. I gimn. )

   Wyróżnienie otrzymali: Piotr Owczarek ( kl. V ), Magdalena Krasowska ( kl. II zaw.)   Spotkanie z pasjonatem historii Grodkowa ,- panem Grzegorzem- poszukiwaczem i miłośnikiem militariów oraz wydarzeń związanych z II wojną światową, dało uczniom możliwość poznania tych faktów, których nie można znaleźć w literaturze. Pozwoliło zainteresować uczniów historią wojenną , która często dotyczyła miejscowości , w których mieszkają oraz zaszczepić ciekawość poznawczą dzięki ciekawemu wykładowi oraz eksponatom, które pan Partyka przyniósł. Przede wszystkim poszerzyło wiedzę historyczną, która na zawsze pozostanie w ich pamięci i którą będą mogli przekazywać następnym pokoleniom.

   Józefa Łuciów, Beata Sobów


   SPOTKANIE Z LEŚNICZYM


   Dnia 16 lutego w ramach projektu „Szkoły dla Ekorozwoju” odbyło się kolejne spotkanie z panem leśniczym J. Dwojakiem z Leśnictwa Głębocko. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas ZETA, ZETB, I-III oraz IB i IIB gimnazjum. W trakcie spotkania pan leśniczy opowiadał jak leśnicy pomagają zwierzętom i ptakom przetrwać zimę (odśnieżają drogi leśne, miejsca występowania naturalnych pokarmów, ułatwienie dostępu do naturalnego wodopoju) oraz jak my możemy im pomóc w prawidłowy sposób. Uczniowie podczas rozmowy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat odpowiedniego pokarmu jaki dajemy zwierzętom i ptakom oraz miejsc, gdzie go powinniśmy dostarczać (karmniki, paśniki, lizawki).   Pan leśniczy przypomniał również o właściwym dokarmianiu zwierząt i ptaków. Z dostarczaniem zwierzynie pokarmu nie należy przesadzać. Zwierzęta należy dokarmiać tylko gdy jest silny mróz oraz gdy ziemię pokrywa śnieg. Na zakończenie pan leśniczy zostawił nam pokarm dla ptaków, który uczniowie mogli powiesić w przyszkolnych karmnikach.

   Po spotkaniu uczniowie wykonali prace plastyczne dotyczące dokarmiania ptaków i zwierząt.   Zespół Projektowy Szkoły dla Ekorozwoju


   ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA + AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA = UTRZYMANIE DOBREJ FORMY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ


   W ramach realizowanego w naszej Placówce Programu „Szkoły dla Ekorozwoju 2011”, w grudniu, styczniu i na początku lutego zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania.   Zgodnie z założeniami Programu „ekologicznie”, to nie tylko zdrowo dla naszego środowiska, ale także zdrowo dla nas – ludzi – stąd pomysł na przeprowadzenie cyklu lekcji o tej tematyce. W zorganizowanych przez Zespół Projektowy zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.   W przystępny sposób zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom przypomniano, przekazano najważniejsze treści, zasady dotyczące zdrowego odżywiania:

   • jakie składniki są dla organizmu człowieka niezbędne,
   • wpływ regularnego odżywiania na funkcjonowanie człowieka – głównie ucznia - w ciągu dnia,
   • podano najważniejsze wskazówki oraz 10 zasad dotyczących prawidłowego żywienia,
   • przypomniano, czego należy unikać w codziennej diecie,
   • obliczano wskaźnik BMI,
   • wskazano konsekwencje niezdrowego odżywiania,

   a wszystko pod hasłem: ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA + AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA = UTRZYMANIE DOBREJ FORMY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

   Koleżankom i kolegom dziękujemy z umożliwienie przeprowadzenia warsztatów.

   Zespół Projektowy Szkoły dla Ekorozwoju


   „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

   W lutym przypada 276 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego.Czytajmy jego „Bajki” i „Satyry”.

   W bibliotece szkolnej odbyła się seria spotkań z twórczością biskupa-poety, autora wielu bajek, Ignacym Krasickim. Uczniowie poznali sylwetkę pisarza i z zainteresowaniem wysłuchali czytanych utworów takich jak: „Przyjaciele”, „Kruk i lis”, „Czapla, ryby i rak”.   Pięknie zilustrowali poznane bajki, rozwiązali krzyżówki związane z ich treścią, ale najważniejszym przekazem zajęć było zrozumienie istoty walki z własnymi wadami i przywarami.

   Dziękujemy pani Ali za przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć.   Krystyna Makarucha

   EwaListwan

   BeataLizurej


   „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

   7 lutego 2012 roku odbyło się pierwsze po feriach spotkanie w ramach akcji CPCD.

   Nasze zaproszenie do głośnego czytania dzieciom przyjął pan Janusz Rzepkowski- dyrektor PSP w Kopicach, nauczyciel matematyki, autor tomiku poezji dla dzieci pt.: „ Pisane sercem i bałakiem”. Pan Janusz Rzepkowski jest również współpracownikiem Gazety Grodkowskiej, wśród jego publikacji często ukazują się utwory poetyckie satyryczne. Poza tym pan Rzepkowski współpracuje z Panoramą Powiatu Brzeskiego.   Pan Janusz Rzepkowski przeczytał dzieciom bajkę Janiny Porazińskiej „ Dwanaście miesięcy”. Dzieci w skupieniu i z zainteresowaniem słuchały opowieści o biednej sierocie , córce, gospodyni i o dwunastu braciach. Po wysłuchaniu bajki uczniowie podziękowali panu Rzepkowskiemu gromkimi brawami.

   Po czytaniu przyszedł czas na słodki poczęstunek: ciasto i ciepłą herbatę.

   Następnie wszyscy zabrali się do pracy. Na początek już tradycyjnie zagadki- każdy miał możliwość odpowiedzieć na zagadkę dotyczącą treści utworu. Po zagadkach dla każdej grupy przygotowano ciekawe zajęcia.

   Uczniowie:

   • ZET A kolorowali ilustracje przedstawiające różne miesiące,
   • klas I-III rysowali charakterystyczne cechy dla wylosowanego miesiąca,
   • ZET B musieli wykazać się znajomością pór roku i należącymi do nich miesiącami.


   Na koniec spotkania pan Janusz Rzepkowski obdarował wszystkich biorących udział w akcji słodyczami.

   Krystyna Makarucha

   EwaListwan

   BeataLizurej


   GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

   6 lutego 2012r. wystąpiliśmy gościnnie w Domu Kultury w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.   Ewa Molęcka


   SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „PROFESIONALNI W ZAWODZIE” ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

   Od września 2011 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa bierze udział w projekcie pn: „Profesjonalni w zawodzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

   Projekt jest realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – praktyki, kurs, wycieczki.

   W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ilości po 10 godzin na grupę z:

   • przedsiębiorczości
   • języka polskiego
   • matematyki
   • języka niemieckiego

   Uczestnikami projektu są uczniowie klasy I i II szkoły zawodowej w Grodkowie.

   W ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w październiku uczestnicy odwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach gdzie zwiedzali park etnograficzny poznając zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i eksponaty kultury ludowej Śląska Opolskiego a po tym pojechali na obiad do K&C w Karolince.

   Zakupiono szereg pomocy które pozwoliły i pozwolą uatrakcyjnić zajęcia i wzbogacić szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne:

   • Laptop
   • Rzutnik
   • Ekran
   • wyposażenie kuchni: kuchenka mikrofalowa, serwis obiadowy dla 12 osób, komplet garnków, komplet noży, 4 komplety szklanek po 6 sztuk, sztućce dla 12 osób, 3 patelnie, 3 miski
   • narzędzia dla malarzy: 2 dalmierze laserowe firmy BOSCH, 2 kątownice 60x120, 2 pistolety do malowania firmy BOSCH, poziomicę 200cm, stół do tapetowania
   • program multimedialny z matematyki
   • tablice matematyczne
   • film - Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód – film DVD wyd. Wytwórnia Flmów Szkoleniowych Synergia
   • książki:
   • Słownik pisarzy polskich PWN
   • Słowik terminów literackich
   • Słownik ortograficzny PWN – 5szt
   • Poczet Polskich Królów i Książąt - Sławomir Leśniewski – P.H.W.FENIX
   • Opolskie legendy i bajki D. Simonides
   • Opolszczyzna, miejsca , ludzie Lachu Czesław
   • Niemieckie Repetytorium leksykalno-tematyczne z płytą CD wyd. Edgard
   • Pomoc gastronomiczna w Niemczech Magdalena Depritz wyd. Kram
   • Złota rączka w Niemczech Magdalena Depritz wyd.Kram
   • Horen &Sprechen A1 +CD
   • Pakiet przedmiotowy Matematyka Edu Rom
   • Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka Wybrane aspekty wyd. DIFIN
   • Zarządzanie karierą +CD wyd. EMKA
   • Psychologia zawodowej pracy człowieka Kazimierz M.Czarniecki WydWyższej Szkoły Zarządzania w Sosnowcu
   • Egzamin zawodowy kucharz małej gastronomii

   W II semestrze przewidziane są zajęcia z doradztwa zawodowego, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz praktyki:

   • monter stolarki budowlanej –podczas, której uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności a szkoła uzyska piękniejszy wygląd dzięki nowym oknom w łazienkach i świetlicy
   • kurs pieczenia ciasta
   • Asystent koordynatora: Kamila Wyleżek


    KARNAWAŁ CZAS ZACZĄĆ!!!

    13 stycznia o godz. 11:00 w sali gimnastycznej SOSW odbył się apel podsumowujący pracę uczniów za I semestr 2011/2012.    Z każdej klasy wyłoniliśmy zwycięzców, którzy uzyskali najlepsze wyniki pod względem:

    nauki: Dawid Żydczyk (ZET A), Iza Kanak (ZET B), Marcin Michalski (kl. III SP), Dominika Kubiesa (kl. VSP), Robert Muszyński (kl. IA G), Aleksander Adamus (kl. IB G),Paweł Jabłoński (kl. IIA G), Ewa Garbowska (kl. IIB G), Rafał Sroka (kl. IIIA G),Marzena Sałbut (kl.II PdP), Joanna Dziedzińska (kl. I ZSZ), Magdalena Krasowska (kl. II ZSZ), Mateusz Florek (nauczanie indywidualne);

    frekwencji: Anna Zagórowska (ZET A), Dagmara Dyba (ZET B), Ewelina Gąsiorek (kl. I – IIISP), Robert Sałbut (kl. V SP), Mariusz Michalski (kl. IA G), Dominika Lach (IB G), Patryk Żydczyk (kl. IIA G), Adam Garbowski (kl. IIB G), Agnieszka Kanak (kl. IIIA G), Tomasz Krajewski (kl. II PdP), Adrian Karaś (kl. IZSZ), Marta Kutarba (kl. IIZSZ), Jakub Ryłko (nauczanie indywidualne);

    zachowania: Klaudia Korpal (ZET A), Dagmara Dyba (ZET B), Łukasz Panna (kl. I-IIISP), Sebastian Mikulski (kl. IA G), Monika Mierzwińska (kl. IB G), Angelika John (kl. IIA G), Kamil Pikus (kl. IIB G), Helena Ryłko (kl. IIPdP), Katarzyna Jur (kl. IZSZ),Marta Kutarba (kl. IIZSZ);

    aktywności: Tomasz Szczepańczyk (ZET A), Dagmara Dyba (ZET B), Oliwia Walaszek (kl. IIISP), Maciej Kura (kl. VSP), Ryszard Olek (kl. IA G), Aleksander Adamus (kl. IB G), Małgorzata Dyba (kl. IIA G), Izabela Konior (kl. IIB G), Marta Bodziona (kl. IIIA G), Szymon Sapeta (kl. IIPdP), Katarzyna Narbutowicz (kl. IZSZ), Magdalena Góral (kl. IIZSZ).Wyróżniono również uczennice poza tymi kategoriami: Magdalenę Krasowską i Magdalenę Góral (kl. IIZSZ) za zaangażowanie w życie naszej Placówki i reprezentowanie w środowisku lokalnym.

    Za trud włożony w pracę uczniowie otrzymali nagrody w formie słodkich poczęstunków. Oprócz nagród indywidualnych, zostały przyznane nagrody dla najlepszych klas, którymi okazały się: klasa III SP prowadzona przez p. Ewę Listwan oraz klasa IB G prowadzona przez p. Józefę Łuciów. Na ręce wychowawców zostały przekazane okazałe paczki – niespodzianki.

    Patrząc na grupę Nagrodzonych i Ich dumne, radosne twarze, chyba każdy stwierdzi, że dla takich chwil także warto się uczyć.

    Po części oficjalnej rozpoczęła się druga – niemniej miła i radosna – część naszego spotkania podsumowującego - wspólna zabawa pod hasłem: Karnawał czas zacząć !!!.

    I tak, przy dźwiękach muzyki rozpoczęły się wspólne tańce. Wszystkiemu przyglądała się wcześniej wybrana komisja, w skład której weszli: p. Dyrektor Maria Ziółkowska, p. Alicja Kręcichwost, p. Jacek Zgórecki oraz uczeń Rafał Sroka.    Jury miało „twardy orzech do zgryzienia”, gdyż musiało wybrać najpiękniejsze życzenia noworoczne, maskę lub strój karnawałowy oraz Króla i Królową Parkietu. W tych kategoriach najlepsi okazali się: klasy: IIA G oraz IZSZ – za najpiękniejsze życzenia noworoczne, uczniowie; Patrycja Sprung Katarzyna Narbutowicz, Andrzej Mrożek, Monika Mierzwińska – za najpiękniejszą maskę karnawałową,uczniowie: Joanna Dziedzinska, Katarzyna Narbutowicz, Magdalena Krasowska, Łukasz Kubiesa, Patryk Tkaczyk, Dominika Kubiesa – za najpiękniejszy strój karnawałowy,a tytuł Królowej Parkietu otrzymała Magdalena Krasowska, natomiast Królem Parkietu został Michał Antczak. Nową – dodatkową – kategorią była: Król – Królowa Parkietu wśród Nauczycieli i tu zwycięzcami okazały się same Panie: Ola Szczurowska, Anna Zagórska, Anna Ilów, Magda Margoszczyn, Ewa Listwan, Jolanta Ilukowicz, Józefa Łuciów, Iwona Wawrzyniak, Jolanta Zgórecka.    Na koniec Dyrekcja, Prowadzący życzyli wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom spokojnych i bezpiecznych ferii, a przede wszystkim odpoczynku.

    Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu apelu.


    PORANEK POETYCKI „ŻYJ PIĘKNIE”

    W dniu 13 grudnia 2011 r. przy zapachu świerkowych gałązek i muzyce kolęd odbyło się spotkanie z poezją , w którym uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnym i szkoły zawodowej , Dyrekcja, pani pielęgniarka, pani pedagog oraz nauczyciele.    Uczniowie wcielili się w role poetów wyrażając w mowie wiązanej swe uczucia, spostrzeżenia i zachwyt nad życiem . Zarówno w wierszach jak i między wersami , przewijał się temat: „Żyj pięknie „. Młodzi poeci zaprezentowali swe wiersze, które zostały nagrodzone brawami i słodyczami . Pierwszą nagrodę zdobył uczeń klasy III gimnazjum Michał Barth.    Spotkanie z twórczością dziecięcą uświetniła recytacja wierszy ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu pani M. Hirczyn.

    Jolanta Stokłosa


    A gdy błyśnie pierwsza gwiazdka...

    20 grudnia, 2011r. godz. 17. 00

    W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie rozbrzmiewają piękne, polskie kolędy, płyną wzruszające słowa o wielkim oczekiwaniu Syna Bożego, malutkiego Jezusa, który kolejny raz przyniesie światu pokój, miłość, dobroć.    W zimowej scenerii, przy płonących lampionach, wychowankowie, Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjno – gospodarczy zasiedli do wigilijnego stołu, aby wspólnie ze swoimi podopiecznymi przeżyć tę radosną chwilę, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia.

    W ten szczególny wieczór , jak w prawdziwej rodzinie, nie pamiętało się o tym, co boli, co nie wyszło, na bok odeszły smutki, nieprzemyślane wybryki, raniące słowa... połączyła wszystkich magia nadchodzących Świąt, ich ciepło i czar.

    Przesłaniem spotkania się przy wigilijnym stole, jak co roku, jest zapalenie w dziecięcych sercach iskierki miłości, nadziei i wiary, przekazanie im polskich, odwiecznych tradycji, które przeniosą do swoich rodzinnych domów, gdzie nie zawsze gości szczęście i spokój.    Na uroczystą kolację zostali zaproszeni liczni przyjaciele Placówki, którzy od wielu lat wspomagają jej działalność dydaktyczno - wychowawczą, przyczyniają się do poprawienia warunków bytowych i nauki wychowanków w internacie i w szkołach, wspierają wszelkie akcje służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

    Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała pani dyrektor Elżbieta Galus, dziękując im za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału, w tak ważnym dla Placówki wydarzeniu, za ich serce, pomoc i wsparcie w każdym dniu.    Swoją obecnością zaszczycili gospodarzy:

    wicestarosta Powiatu Brzeskiego, pan Ryszard Jończyk

    skarbnik Powiatu Brzeskiego, pani Iwona Krzysztofek

    burmistrzowie Miasta Grodkowa: pan Marek Antoniewicz i pan Waldemar Wójcicki

    prezes AGRO – AS, pan Adam Sajdutko

    dyrektor PKO BP Grodków, pan Wojciech Kąkol

    przedstawiciel firmy TROJPOL, pani Jolanta Stefańska

    prezes Zarządu Spółki GRODWIK, pani Elwira Biegaj

    prezes Koła Łowieckiego, pan Piotr Święcicki

    leśniczy Nadleśnictwa Tułowice, pan Jerzy Dwojak

    pani Kazimiera Rozum

    państwo Irena i Jan Żołyńscy

    przedstawiciel Rady Rodziców, pani Joanna Mierzwińska

    pani Anna Buczyńska.

    Miło nam było również gościć redaktora Zygmunta Chajzera z państwem: Barbarą i Zbigniewem Jaszczak.

    Już tradycyjnie pod choinką zebrało się wiele słodkich prezentów. Były też materiały piśmiennicze i papiernicze, komplety pościeli i ręczników od sponsorów z Niemiec oraz cenne wyposażenie do sali rehabilitacyjnej podarowane przez pana Zygmunta Chajzera.    Tyle dni, tyle nocy nam się śni,

    Ten piękny sen o bliskim niebie.

    Budzi nas dziwny blask milionów gwiazd,

    Pośrodku nocy ciemnej, ale śpiewnej.

    Tymi słowami rozpoczął się godzinny program poetycko – muzyczny, który wzbogacił uroczystą kolację. Piękna poezja, wzruszające polskie kolędy we wspaniałym wykonaniu dzieci i ich nauczycieli oraz gościnnie występującej pani Ani Buczyńskiej, wywołały nie jedną łzę w oku słuchaczy.

    Gromkie brawa usłyszeli pastuszkowie, którzy przy ubogiej szopie zastanawiali się:

    Cóż ja dzisiaj Maleńkiemu zaniosę?

    Czym Go dzisiaj w tym ubóstwie pocieszę?

    by, w końcu bezradnie powiedzieć:

    Stanę cichutko na progu, skłonię się nisko i hołd oddam Bogu.

    Wreszcie nadszedł najważniejszy moment wilijnego spotkania – życzenia i łamanie się Opłatkiem. Tę uroczystą chwilę rozpoczęła pani dyrektor Elżbieta Galus oraz wicestarosta pan Ryszard Jończyk, którzy przede wszystkim życzyli wszystkim zdrowia, pomyślności i spokoju w domach, w pracy, a dzieciom - dużo radości, uśmiechu na co dzień i samych szóstek w szkole.    W końcu wszyscy zasiedli do tradycyjnej wigilijnej kolacji, z przepysznym barszczem i krokietami, a na deser podano różne rodzaje ciast, upieczone przez samych uczniów Szkoły Zawodowej kierunku Kucharz Małej Gastronomi. Nie obeszło się bez wspólnego kolędowania i wspólnego pamiątkowego zdjęcia .

    Z okazji Nowego Roku

    Wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy są naszą podporą w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy Placówki życzą, aby każdy następny rok przynosił Wam wszystko to, co w życiu najpiękniejsze!

    Dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu za pomoc przy organizacji imprezy.

    organizatorzy


    KIERMASZ OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH

    W dniu 11 grudnia w 2011 roku w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie odbył się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Wśród wielu prezentujących swoje świąteczne arcydzieła, znalazła się również ekipa SOSW Grodków.

    Nasi wychowankowie, przy ogromnym wkładzie nauczycieli i wychowawców pokazali niezwykły talent w dziedzinie rękodzieła artystycznego. Zostały zaprezentowane niezwykłe prace wykonane nowatorskimi metodami m.in. decoupage, filcowanie na sucho, jak również tradycyjne szydełkowanie czy różnorodne hafty.    Kiermaszowi towarzyszyła ciepła świąteczna atmosfera, której szczególny wyraz dały pięknie przedstawione jasełka. Swoje artystyczne umiejętności zaprezentowała również taneczna grupa Grodkowiacy. Kiermasz był również dobrym sposobem na poznanie zwyczajów i tradycji świątecznych naszych południowych sąsiadów, bo swoje prace prezentowali przedstawiciele Czech.

    Marcin Szostak


    MIKOŁAJKI 2011r.

    6 grudnia jak co roku wszystkie dzieci czekają na Świętego Mikołaja. Ten dzień w tym roku był troszkę nietypowy. Cała młodzież wraz z wychowawcami uczestniczyła w pięknej uroczystości zorganizowanej na grodkowskim rynku „Mikołaj bez barier”. Były wspólne śpiewy, tańce, gry i zabawy z Mikołajem oraz wspólne uroczyste zapalenie światełek na choince. Po powrocie do internatu czekała na nasze dzieci miła niespodzianka. Podczas naszej nieobecności odwiedził nas sam Święty Mikołaj, który zostawił list:

    DROGIE DZIECI!


    DZISIAJ BYŁEM W WASZYM INTERNACIE

    GDZIE CODZIENNIE Z SOBĄ PRZEBYWACIE

    ALE NIKT NIE OTWORZYŁ MI DRZWI

    CHOĆ KAŻDY O MNIE ŚNI.

    PRZYNIOSŁEM WAM NIESPODZIANEK WIELE

    BOWAS LUBIĘ , MOI PRZYJACIELE!

    KAŻDY DOSTANIE CHOĆ DROBIAZG MALUTKI

    MAM NADZIEJĘ, ŻE KAŻDY Z WAS BYŁ GRZECZNIUTKI?!

    ŻYCZĘ WAM SZCZĘŚCIA, DUŻO MIŁOŚĆI

    NIECH KAŻDY ZAPOMNI O ŻALU I ZŁOŚCI.

    UŚMIECHNIJCIE SIĘ DZISIAJ DO INNYCH LUDZI

    A SZCZĘŚCIE SIĘ W WASZYCH SERCACH OBUDZI..


    ŚWIĘTY MIKOŁAJ    Każdy z wychowanków otrzymał słodki podarunek, a to wszystko dzięki uprzejmości naszych darczyńców. Dzięki nim i Świętemu Mikołajowi na twarzach naszych dzieci zagościł uśmiech.

    PODZIĘKOWANIE

    DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNESKŁADAJĄ SERDECZNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA

    Zakład Przemysłu Cukierniczego S. A.

    Zespół Szkół w Skoroszycach

    Zott Polska Sp. z o. o.

    BIO-CHEM Sp. z o. o.

    Klub DEK Sebastian Lenartowicz i Łukasz Kasprzycki

    ROTOR Krzysztof Stankiewicz

    TAR-BUD Krzysztof Woszczyna

    Kancelaria Podatkowa Grzybek & Grzybek

    Panu Michałowi i Wiesławowi Gajewskim

    W IMIENIU NASZEJ PLACÓWKI I JEJ WYCHOWANKÓW, PRAGNIEMY WYRAZIĆ GŁĘBOKĄ WDZIĘCZNOŚĆ ZA OFIAROWANĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ.

    Kutek Edyta i Marta Urbańska


    JESIEŃ Z POEZJĄ EWY SZELBURG- ZAREMBINY

    1 grudnia 2011r. w bibliotece Ośrodka został przeprowadzony Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Idzie niebo ciemną nocą”. Uczestnicy konkursu przygotowali poezję Ewy Szelburg- Zarembiny w związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą śmierci poetki.    Powołana komisja miała za zadanie wyłonić Mistrza, a widownia bacznie śledziła czytane teksty na dużym ekranie i odpowiadała na pytania w zamian za słodką nagrodę.

    Mistrzem Pięknego Czytania w kategorii klas młodszych został Leon Warchoł z klasy III szk. podst., a wyróżnienie Agnieszka Jurczak z Zespołu Edukacyjno- Terapeutycznego. Wśród klas starszych tytuł Mistrza zdobyła Patrycja Sprung z kl. II Przysposobienia do Pracy, a wyróżnił się Piotrek Owczarek z kl. V Szkoły Podst.    Organizatorzy: Alicja Kręcichwost, Anna Zagórska


    22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

    Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi. Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.    Krew może oddać każdy, kto jest w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL.    Z tej okazji 3 GRUDNIA w biurze PCK zorganizowane zostało spotkanie z najbardziej Zasłużonymi Honorowymi Krwiodawcami w Grodkowie. Podsumowany został także konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „ Krew darem życia„. Laureci otrzymali dyplomy oraz nagrody, a na zakończenie recytowali swoje wiersze. Z naszej szkoły uczennica Angelika John ZAJĘŁA III MIEJSE a Agnieszka Kanak WYRÓŻNIENIE.

    Gratulujemy !

    Opiekun SK PCK : Dorota Rutkiewicz

    Za pomoc w przygotowaniu wierszy do konkursu dziękuję p. Jolancie Stokłosie i p. Annie Zagórskiej.


    ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI z HIV i AIDS

    1 grudnia to data wpisana w kalendarz jako Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienie problemów związanych z HIV i AIDS w każdym kraju na świecie. Kampanie przeprowadzane na całym świecie mają również na celu uświadomić młodych ludzi o konsekwencjach jakie niesie ze sobą zakażenie wirusem HIV, dlatego tak ważnym elementem naszego zdrowia jest profilaktyka w tym zakresie. W związku z tym w naszej szkole prowadzonych jest szereg działań związanych z problematyką jaką niesie ze sobą HIV i AIDS. Uczniowie biorą udział w lekcjach poświęconych tym zagadnieniom, swoją wiedzą wykazują się w konkursach wiedzy, a w pracach literackich i plastycznych ukazują swoje zdolności i talenty.    Rozumiejąc potrzebę kontynuacji i nasilenia wysiłków w walce z HIV i AIDS 2 grudnia w naszym mieście w Domu Kultury odbyła się kampania pod hasłem „Zrób test na HIV”. Organizatorami spotkania byli nauczyciele i uczniowie szkół grodkowskich: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Rolniczych CKP, , LO. Do akcji w tym roku dołączyły także szkoły gimnazjalne z naszej gminy. Przeprowadzona kampania była pod patronatem Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście wicestarosta R. Jończyk, burmistrz M. Antoniewicz, dyrekcja szkół grodkowskich, p. K. Zawada kierownik pielęgniarek szkół grodkowskich.    Całe spotkanie poprowadziła nasza pedagog p. Małgorzata Hirczyn, natomiast słowo wprowadzające przedstawił ksiądz Konrad Jaworecki z LO. Po oficjalnym wprowadzeniu, przedstawieniu i powitaniu gości na scenie mogli zaprezentować się uczniowie szkół grodkowskich.

    Występy uczniów związane były tematycznie z HIV i AIDS oraz z życiem, które jest dla nas największą wartością. Nasi uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Żyć pięknie” składający się z własnej twórczości literackiej, za który odpowiedzialna była p. E.Molęcka, J.Stokłosa, A.Zagórska. Podczas całego spotkania można było zobaczyć zdolności aktorskie uczniów, popisy taneczne, usłyszeć utwory wokalne i literackie. Mogliśmy również zobaczyć prace plastyczne uczniów, które stanowiły jeden z elementów dekoracji, za którą odpowiedzialni byli nauczyciele z naszej szkoły p. A.Ilów i p. A.Szczurowska.

    Za swoje wysiłki uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

    Konkurs wiedzy o HIV/AIDS :

    • I miejsce – Katarzyna Jur
    • II miejsce – Małgorzata Wrońska
    • III miejsce – Magdalena Krasowska, Marta Bodziony, Rafał Sroka

    Konkurs literacki na wiersz o AIDS

    • I miejsce – Małgorzata Wrońska

    Konkurs plastyczny pod hasłem „Zrób test na HIV”

    • I miejsce – Agnieszka Kanak
    • II miejsce – Rafał Sroka
    • III miejsce – Mariola Danilczuk
    • Wyróżnienie: Angelika John, Patryk Żydczyk, Małgorzata Wrońska
     • Występy uczniów miały na celu przekazać młodym ludziom, że wiedza o zakażeniu ma znaczny wpływ na jakość naszego życia, pozwala na lepszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zagrożenia partnera lub partnerów seksualnych.    Każdy z nas jest odpowiedzialny za zdrowie własne i partnera, dlatego należy uświadomić sobie, że negatywny wynik testu dzisiaj nie chroni przede zakażeniem wirusem HIV w przyszłości. Ochronić nas może tylko bezpieczniejsze zachowanie.

    Opracowały: A. Ilów, A. Szczurowska


    „ Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”

    "Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja" – tak mówi stare polskie przysłowie, gdyż wigilia dnia świętego Andrzeja to tradycyjny wieczór wróżb i czarów. Łączy się to z dawnymi wierzeniami, według których wtedy właśnie na ziemie przybywają duchy.    Andrzejki są też specjalną okazją do organizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem. Także u nas nie mogło zabraknąć wspólnych tańców i wróżb. Dlatego dnia 30. 11. 2011r. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Oprócz wspólnych tańców dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się tradycyjne wróżby andrzejkowe, jak: wróżenie z kości, układanie butów do progu itd. Całą imprezę wspaniale prowadziła nasza pani Marzenka, która zachęcała uczniów do wspólnej zabawy. Gdy wybiła godzina kończąca zabawę wszyscy pożegnali się i opuścili salę.

    Podziękowania dla osób prowadzących i uczestników.SU, SW


    ZAPROSZENIE DO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

    Dnia 28.11.2011r zostaliśmy zaproszeni w odwiedziny do Gimnazjum Publicznego nr 1 na „Dzień Sportu” Głównym celem odwiedzin była integracja ze środowiskiem lokalnym oraz podtrzymanie współpracy z młodzieżą wolontariacką, która co tydzień w poniedziałek i wtorek odwiedza naszych uczniów w internacie pomagając im przy zadaniach.    Zanim przyłączyliśmy się do kibicowania zwiedziliśmy trzy ciekawe pomieszczenia, które wywarły ogromne wrażenie na naszych uczniach, były to: Izba Tradycji, dawna klasa lekcyjna oraz szkolny klub. Po zwiedzaniu udaliśmy się na małą przekąskę przygotowaną przez uczniów gimnazjum. Po skonsumowaniu pysznych i zdrowych kanapek byliśmy pełni sił aby kibicować uczniom gimnazjum w rozgrywkach sportowych. Wchodząc na halę sportową zostaliśmy przywitani przez panią dyrektor Elżbietę Sarabon- Pałkę. Po tak miłym przywitaniu obejrzeliśmy mecz rodzice contra dzieci. Mecz zakończył się wygraną rodziców. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy spacerkiem do naszej szkoły.

    Aleksandra Szczurowska

    Ewa Łuciów


    „ PROFESIONALNI W ZAWODZIE”

    Od września 2011 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa bierze udział w projekcie pn: „Profesjonalni w zawodzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% z budżetu Powiatu Brzeskiego.

    Celem projektu jest:

    • podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przyczyniające się do wzmożenia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia
    • realizacja programu ukierunkowanego na zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodzie malarz – tapeciarz i kucharz małej gastronomii a przez to podniesienie jakości oferty edukacji zawodowej szkoły poprzez zaktywizowanie młodzieży w dążeniu do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce na rynku pracy
    • zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego dla grupy: malarz-tapeciarz i kucharz małej gastronomii, języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, przedsiębiorczości.
    • wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia w wyniku praktyki
    • wsparcie poprzez doradztwo zawodowe przyczyniające się do efektywnego poruszania się na rynku pracy ,przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

    Projekt ma zwiększyć atrakcyjność kształcenia i wyrównywać szanse edukacyjne uczniów, wspierać i rozwijać zainteresowania, rozwijać umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki oraz zdania egzaminu zawodowego.

    Zadania zawarte w tym projekcie oferują uczniom odmienne sposoby zdobywania, rozwijania i utrwalania wiedzy i praktyki niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach.

    Podczas tych zajęć zdecydowanie większy nacisk postawiony będzie na aktywizowanie uczniów i stosowanie takich sytuacji praktycznych dydaktycznych by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

    W ramach projektu realizowane są w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z :

    • przedsiębiorczości
    • języka polskiego
    • matematyki
    • języka niemieckiego

    a w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 zajęcia z:

    • doradztwa edukacyjno – zawodowego
    • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego dla malarz – tapeciarz
    • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego dla malarz – tapeciarz oraz praktyki zawodowe: kurs pieczenia ciasta i monter stolarki budowlanej

    Projekt jest realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – praktyki, kurs, wycieczki.

    Uczestnikami projektu są uczniowie klasy I i II szkoły zawodowej w Grodkowie w zawodzie malarz-tapeciarz (chłopcy) i kucharz małej gastronomii (dziewczęta + 2 chłopców)

    PLANOWANE REZULTATY PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU:

    • Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
    • Zdobycie nowych umiejętności
    • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
    • Większy procent zdawalności egzaminu zawodowego
    • Pozytywne zmiany w postawie i zachowaniach uczestników podczas poruszania się po rynku pracy
    • Rozwój kompetencji

    Osiągnięte rezultaty umożliwią uczniom poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, wzrost pewności siebie i poziomu samooceny oraz umiejętności pracy w zespole. Podniesiona zostanie jakość pracy szkoły, atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych.

    Asystent koordynatora: Kamila Wyleżek
    Uczniowie szkoły zawodowej uczęszczający do klas o kierunku kucharz małej gastronomii i malarz – tapeciarz mają możliwość zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, by dostosować się do oczekiwań rynku pracy. W ramach projektu odbywają się między innymi zajęcia z matematyki, dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedzę teoretyczną i rozwiązują zadania związane z przyszłą pracą zawodową. Uczestnicy szkolenia kształcą również umiejętność posługiwania się pojęciami matematycznymi, doskonalą logiczne rozumowanie i wyciąganie wniosków oraz uczą się jak wykorzystać zdobytą wiedzę matematyczną do rozwiązywania typowych problemów z życia codziennego.

    Jacek Zgórecki

    Celem zajęć z języka niemieckiego było rozwijanie umiejętności komunikacji, umacnianie wiary we własne możliwości językowe, rozwijanie motywacji uczenia się języka niemieckiego. Dzięki realizowanym zajęciom uczniowie wzmocnili poczucie własnej wartości, pogłębili wiedzę z zakresu języka obcego.    Uczestnicy mieli możliwość korzystania z różnorodnych źródeł i pomocy dydaktycznych m.in. słowników, książek, gier dydaktycznych, poszerzyli zasób słownictwa, osłuchali się z językiem rozwijając w ten sposób umiejętność mówienia.

    Aleksandra Szczurowska


    Zajęcia z języka polskiego

    W ramach zajęć z języka polskiego, w październiku w uczniowie zwiedzali park etnograficzny w Opolu –Bierkowicach, poznając zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i eksponaty kultury ludowej Śląska Opolskiego.    Wycieczka była zaczątkiem do wyszukiwania i selekcjonowania informacji dotyczących małej ojczyzny –Grodkowa i regionu. Uczniowie czytali teksty kultury , gromadzili materiały wokół tematu, czego efektem był plakat „Moja mała ojczyzna”.

    Lektura tekstu „S@motność w sieci „ przybliżyła młodzieży cechy komunikacji wirtualnej. Prowadzone były rozważania nt. wizerunku człowieka kreowanego przez wirtualną rzeczywistość. Uczniowie zastanawiali się i jak będzie wyglądało ich życie po ukończeniu szkoły.

    Wspólnie pracowali nad dekalogiem dobrego pracownika oraz tworzyli reklamę swoich umiejętności.

    Jolanta Stokłosa


    „ KLASOWE ANDRZEJKI ”

    Andrzejkowe wróżby – obchodzone w Polsce od kilku pokoleń nie tracą na popularności.

    Dawniej chłopcy i dziewczęta bawili się osobno. Przez lata zwyczaje się zmieniły. Teraz bawimy się wspólnie, wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami i wesołą zabawą.

    Pomysłów na ANDRZEJKOWE WRÓŻBY jest mnóstwo. W klasie przeprowadziliśmy tylko kilka z nich:    Andrzejkowe serce    Andrzejkowa wróżba z rurek i kubeczków    Kolorowo – andrzejkowo, Andrzejkowe szpilki

    Wszyscy uczestnicy wróżb dowiedzieli się, kto będzie jego najlepszym przyjacielem, jaka czeka go przyszłość i na co musi uważać.

    Ewa Listwan


    „PIES NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA ”

    Realizując temat dziennego ośrodka PIES MOIM PRZYJACIELEM przygotowałam uczniom niespodziankę, zapraszając właściciela z psem rasy BERNEŃSKI PIES PASTERSKI.

    Pies szkolony jest do KYNOTERAPII. Jest to młody pies (6 m-cy) – suczka o imieniu Coma. Pies posiada książeczkę zdrowia, w której zawarte są wymagane szczepienia i zabiegi.    Wejście psa do klasy wywołało wielkie zaskoczenie oraz nieskrywaną radość u dzieci. Czworonożny przyjaciel przywitał się przez podanie łapy. Potem nastąpiła chwila przytulania i wspólnej zabawy. Właściciel opowiedział jak wygląda pielęgnacja psa, karmienie oraz jakie są jego ulubione zabawy.

    Prezent jaki przygotowały dzieci dla Comy sprawił wszystkim wielką radość, co widać na zdjęciach.    Do zobaczenia na wiosnę!

    Ewa Listwan


    KOLEJNE SPOTKANIE - „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

    „Czytanie dzieciom bajek przynosi małemu człowiekowi wiele korzyści. Dziecko poznaje abstrakcyjne pojęcia, takie jak dobro, zło, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń i wiele innych. Ponadto, dziecko które słucha bajek czytanych przez dorosłych, uczy się wrażliwości, zachowań prospołecznych oraz empatii.”

    Dnia 23 listopada 20011 roku, w ramach kampanii ogólnopolskiej „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” odbyło się kolejne czytanie. Tym razem naszym gościem była pani Czesława Łachut.

    Pani Czesława Łachut, Grodkowianka z wyboru, jest doktorem filologii polskiej, była bibliotekarką i dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej w Grodkowie oraz jedną z założycielek grodkowskiego chóru. Wykłada na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Jak czytamy na stronach internetowych, w latach szkolnych jej pasją była matematyka i z nią wiązała swoją przyszłość. Los jednak zdecydował inaczej i całe jej zawodowe życie złączył z filologią polską, głównie z gramatyką. Obecnie jest pisarką.

    Po latach pracy odezwała się bowiem w niej poetycka dusza i powstały szczere wiersze zmuszające do zastanowienia się nad losem człowieka. Wydała 5 części, każda pod innym tytułem, Meandrów. Jej wiersze są bardzo szczere, zachwycają i zachęcają do głębszych przemyśleń.

    Pani Czesława przeczytała dzieciom bajkę pt.„KOT W BUTACH”.    Jej profesjonalna i artystyczna interpretacja bajki spowodowała półgodzinną ciszę podczas czytania. Uczniowie z otwartą buzią słuchały przygód kota i jego pana.

    Z powodzeniem rozwiązywały zagadki dotyczące treści przeczytanej bajki, a prawidłowe odpowiedzi nagradzane były, jak zwykle, słodyczami.    Nasz gość, pani Czesława Łachut, rozdała nam autografy, z czego byliśmy bardzo dumni.

    Podsumowanie spotkania, to tym razem, układanie historyjki obrazkowej dotyczącej treści przeczytanej bajki (klasy starsze) i kolorowanie obrazka ( maluchy).    Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a nasz gość obiecał, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Pani Czesławo trzymamy za słowo!

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    16 LISTOPADA DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

    Promocja zdrowego stylu życia jest stałym elementem życia naszej szkoły. Tematy: Życie bez papierosów , Moda na niepalenie – mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej uczniów – realizowane były przez wychowawców klas na lekcjach wychowawczych. W listopadzie eksponowane były tablice informacyjne na temat szkodliwości palenia.    W dniu 16 listopada zaakcentowaliśmy swój udział w kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki antynikotynowej. Uczniowie klasy II gimnazjum roznosili w tym dniu ulotki „Co grozi palaczowi?” oraz „Skład chemiczny papierosa”. Swoje uwagi , refleksje i spostrzeżenia na temat wartości zdrowia młodzież mogła wyrażać na „ mówiących ścianach „ w naszej szkole.

    Jolanta Stokłosa


    NIE TRZEBA SIĘ BAĆ, WARTO WIEDZIEĆ

    Nowotwór piersi jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu współczesnej , polskiej kobiety. Rak budzi strach, nasuwa myśl o umieraniu. Tymczasem, zdaniem specjalistów, choroba wcześnie wykryta – jest uleczalna. Nadal pokutuje wśród kobiet polskich niska świadomość na temat wczesnego wykrywania raka piersi.    Nieocenioną wartość, w tym względzie ma program profilaktyki raka piersi pt. ”Różowa wstążeczka”, który jest realizowany w szkole gimnazjalnej oraz szkole zawodowej w SOSW w Grodkowie od 2004 r.. Realizacja programu przebiegała w październiku 2011 r. , przy czynnym udziale wychowawców klas oraz pielęgniarki.

    Młodzież przeszła etapy edukacji, pogłębiając swą wiedzę na temat choroby i skutków jej lekceważenia oraz poznała technikę samobadania piersi.

    Odbył się konkurs wiedzy na temat „Profilaktyka raka piersi”, którego wyniki są następujące:

    KLASA I SZKOŁA ZAWODOWA:

    • Katarzyna Jur – I miejsce

    KLASA II SZKOŁA ZAWODOWA:

    • Magdalena Góral – I miejsce

    KLASA I GIMNAZJUM:

    • Małgorzata Wrońska – I miejsce

    KLASA II GIMNAZJUM:

    • Mariola Danilczuk – I miejsce

    KLASA III GIMNAZJUM:

    • Marta Bodziona – I miejsce

    GRATULUJEMY!!!

    Jolanta Stokłosa


    SZKOLNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

    W tym roku zaplanowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń, podczas których mogliśmy wyrazić swój patriotyzm.    Uczniowie wzięli udział w cyklu lekcji na temat wydarzeń historycznych związanych ze Świętem Niepodległości, wykonali kotyliony w biało – czerwonych barwach, przystroili szkołę barwami i symbolami narodowymi, uczniowie Kółka Historycznego wykonali gazetkę szkolną,a pod okiem p. Mariusza Sputo, p. Roberta Mańkowskiego oraz p. W. Markiewicza przygotowany został interesujący apel. W dniu poprzedzającym święto uczniowie wszystkich klas wzięli udział w Szkolnym Biegu Niepodległości.Był on symbolicznym wyrazem radości z odzyskanej niepodległości i doskonałą okazją do integracji oraz wspólnej zabawy. Inicjatorem zabawy była p. Józefa Łuciów, a nad sportowym jej przebiegiem i organizacją czuwali nauczyciele wychowania fizycznego p. Magda Margoszczyn oraz p. Grzegorz Kaczanowski.    W biegu mógł wziąć udział każdy, kto miał ochotę pokazać, że to czas radosnego świętowania. Pogoda nieco pomieszała szyki i bieg zamienił się w marsz, nie liczył się jednak czas, a jedynie wspólne świętowanie. Celem było dotarcie do mety – w swoim tempie. Dlatego do jego udziału zostali zaproszeni wszyscy, którzy po prostu mieli chęć wyrażenia spontanicznej radości niezależnie od wieku, przygotowania fizycznego, umiejętności oraz sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy byli ubrani w narodowe barwy biało-czerwone lub wykonane dzień wcześniej biało – czerwone kotyliony. Uwieńczeniem tej akcji był turniej w Dwa Ognie o puchar Dyrektora. Zdobyła go drużyna uczniów klas IB i II B gimnazjum.

    Józefa Łuciów


    W ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Profesjonalni w zawodzie , została zorganizowana wycieczka .

    W dniu 27 pażdziernika 2011 r. grupa 20 uczniów ze szkoły zawodowej, pod opieką pani J.Stokłosa i pani A.Szczurowskiej zwiedzała park etnograficzny w Opolu – Bierkowicach .

    Poznaliśmy obiekty architektury wiejskiej , ilustrujące warunki życia ludności wsi w okresie od XVIII do początku XX wieku .Do dawnej epoki przeniosły nas sprowadzone do Opola i tu odbudowane budowle drewniane i eksponaty kultury ludowej Śląska Opolskiego : budynki mieszkalne, gospodarcze, młyny, wiatraki, kuźnia, kościół, karczma, szkoła.

    Po zwiedzaniu dawnej wsi udaliśmy się na obiad do KFC.

    Jolanta Stokłosa


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    W dniu 26 października 2011r odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

    W tym dniu do czytania zaprosiliśmy dyrektora naszego Ośrodka Panią Elżbietę Galus.    Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem przez Panią Dyrektor legitymacji "Klubu Motyli Książkowych" wszystkim uczestnikom akcji. Ideą Klubów Motyli książkowych jest organizowanie spotkań- takich jak nasze- podczas których dzieciom czyta się na głos książki, po czym organizowane są zajęcia plastyczne i ruchowe.

    Po wręczeniu legitymacji Pani Dyrektor przeczytała dzieciom bajkę pt. "Stoliczku nakryj się". Dzieci w skupieniu i z dużym zaciekawieniem słuchały bajki o losach trzech braci, którzy otrzymywali niezwykłe prezenty.

    Uczniowie gromkimi brawami podziękowali Pani Dyrektor za piękną interpretację bajki.

    Następnie był czas na zagadki dotyczące treści bajki. Każdy mógł wylosować pytanie i udzielić na nie odpowiedzi, za prawidłową odpowiedź była słodka nagroda.    Po zagadkach przyszedł czas na prace plastyczne- tu nasi najmłodsi uczestnicy kolorowali obrazki, a starsi pracowali w grupach nad rozwiązaniem krzyżówek. Wszyscy świetnie sobie poradzili z przydzielonymi zadaniami. Hasło w krzyżówkach to tytuł czytanej bajki. Pięknie pokolorowane obrazki upiększają naszą gazetkę szkolną.

    Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze. Czekamy wszyscy na następne-to już w listopadzie.

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    24 października z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych uczniowie uczestniczący w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM wraz z opiekunami odwiedzili bibliotekę szkolną PSP nr 3 w Grodkowie oraz naszą bibliotekę szkolną. Uczniowie złożyli życzenia oraz wręczyli upominki Paniom Bibliotekarkom. Dzieci mogły zobaczyć i porównać jak wygląda inna biblioteka. Miały też okazję porozmawiać z innymi dziećmi, które w tym czasie uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych. Oglądały książki, bajki, czasopisma dla dzieci.    Na pożegnanie uczniowie zostali obdarowani słodyczami. Panie były bardzo wzruszone i dziękowały za pamięć i życzenia..    Wszystkie prace dzieci można podziwiać na szkolnej gazetce.

    Do następnego spotknia

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    EKOSZKOŁA…………


    W dniu 20.10.20011r w ramach projektu szkoły dla ekorozwoju miało miejsce spotkanie z leśniczym panem J. Dwojakiem, który opowiadał nam o lesie, dokarmianiu zwierząt i ptaków zimą oraz przedstawił wiele innych ciekawostek związanych Z lasem oraz jego mieszkańcami.    Wynikiem tego spotkania są prace plastyczne wykonane przez naszych uczniów.    ZespółProjektowy


    DZIEŃ PAPIESKI

    By Cię uczcić, trzeba dobrać słowa

    By prawdziwa była ich wymowa,

    O Twojej wielkości i pracy codziennej

    O Twoim wysiłku, miłości niezmiennej

    Do tego co dobre i co sprawiedliwe

    Co oznacza prawdę i to, co uczciwe

    Jakże pracowite było Twoje życie

    Boś nieustannie do pokoju zmierzał

    Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,

    Wzywał o rozsądek i sprawiedliwość.

    Dziś wielkość Twoją miłością się mierzy

    Bo do grona świętych już przynależysz.

    Dnia 17 października młodzież naszego Ośrodka wspólnie z młodzieżą Gimnazjum Publicznego nr1 uczciła pamięć Jana Pawła II organizując wieczór wspomnień poświęcony pamięci naszego Wielkiego Rodaka.    Ten wyjątkowy wieczór rozpoczął się o godz. 18:30 słowem wstępnym wygłoszonym przez p. Małgorzatę Hirczyn. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których powitaliśmy : wicestarostę p. R. Jończyka, zastępcę burmistrza p.W. Wójcickiego, ks. proboszcza M. Oleksy, p. S. Sobstela wraz z młodzieżą wolontariacką, nauczycieli oraz wychowawców.

    Następnie młodzież przedstawiła montaż słowno- muzyczny. Recytowane wiersze oraz wykonane piosenki w najprostszy i najpiękniejszy sposób ukazały postać sługi bożego Jana Pawła II i były odpowiedzią na pytanie „ Czego nas nauczył?” . Blask świec dodał uroku występowi, stworzył nastrój i podkreślił powagę uroczystości.    Był czas na zadumę i refleksję… Swą uwagę przykuły stojące przy scenie dekalogi niosące przesłanie i będące dla wielu z nas drogowskazem życia. Na koniec uroczystości odśpiewano „ Barkę”- ukochaną pieśń Papieża Jana Pawła II.

    Ten piękny i niezapomniany wieczór zakończyły słowa podziękowań ze strony pani Dyrektor Elżbiety Galus, pana Wicestarosty Ryszarda Jończyka oraz Proboszcza Mariana Oleksy.

    Aleksandra Szczurowska, Anna Ilów, Małgorzata Hirczyn, Robert Mańkowski


    Z CYKLU : „SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI”.

    Dnia 12.10.2011 r. wychowankowie internatu uczestniczyli w spotkaniu z panem Marcinem Sobotko, strażnikiem więziennym z zakładu karnego z Raciborza, który obecnie odbywa staż w grodkowskim więzieniu. Pan Marcin na zaproszenie pana kierownika internatu zechciał nam opowiedzieć o specyfice swojej pracy. Początkowo dzieciaki wykazywały dezaprobatę i kompletny brak zainteresowania. Jednak postawny mężczyzna w mundurze zrobił na nich wrażenie, nie bez znaczenia zapewne był drobny słodki poczęstunek przygotowany przez naszego gościa.    Pan młody chorąży wypowiadał się w sposób bardzo barwny i ciekawy. Co warte podkreślenia, używał prostego , a zarazem bardzo dosadnego języka. Szczególnie jak opisywał wszelakie czyny , za które młody człowiek może trafić do więzienia. Próbował uświadomić naszą młodzież, która bardzo często bez świadomości dopuszcza się czynów karalnych, że życie człowieka po przekroczeniu więziennej bramy zmienia się diametralnie. Temat niezwykle zaciekawił wychowanków, co sprawiło, że pan Marcin do późnych godzin odpowiadał na ich pytania. Miejmy nadzieję, że taka lekcja przestrogi wpłynie w pozytywny sposób na zachowanie naszej młodzieży.

    Marcin Szostak


    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    Dzień 14 października każdego roku to dzień szczególny dla każdego belfra. Od dawien dawna właśnie tego dnia obchodzimy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. W naszej placówce nie było wyjątku i tak o godzinie 12:30 na stołówce internatu rozpoczęliśmy świętowanie.

    Kiedy ostatnie krzesło znalazło swojego właściciela, nagle pogasły wszystkie światła, zapanowała tajemnicza atmosfera, której szczególny wyraz dały przepięknie ubrane stoły, które rozświetlane były przez delikatnie tlące się świece. Wszystko to sprawiało, że w powietrzu czuć było subtelne podekscytowanie.    Jak zwykle w roli konferansjero – narratora wystąpił znakomity Rafał Sroka, który przeprowadził nas przez niesamowicie klimatycznie przygotowaną akademie. Na początku głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Galus, która bardzo ciepło przywitała przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Nie zabrakło oczywiście obecnie pracujących nauczycieli i wychowawców, pracowników administracyjnych i obsługi, a także emerytowanych, zasłużonych pracowników SOSW. Następnie zostały odczytane życzenia wszelkiej pomyślności, które na ręce pani dyrektor przekazał pan Ryszard Jończyk.

    Część artystyczna to już prawdziwy majstersztyk. Nasi podopieczni w sposób niezwykle zabawny przedstawili przykładową lekcję języka polskiego. Tradycyjnie już Ewelina Krawiec dała popis swoich umiejętności wokalnych przy akompaniamencie pana Roberta Mańkowskiego.

    Po części artystycznej, ponownie głos zabrała pani dyrektor. Nastąpiła szczególna chwila (bynajmniej dla niektórych ). Tradycyjnie już zostały wręczone nagrody, dla osób, które szczególnie przyczyniły się do wzrostu jakości naszego ośrodka. Pani dyrektor zasugerowała, że oczywiście nagrodzonych powinno być dużo więcej jednak…mamy pewne ograniczenia (i nie wiedzieć czemu nagle większość zaczęła nucić „ Mamonę „ Grzegorza Ciechowskiego).    Kiedy nasze spotkanie dobiegało końca, z talerzy znikały ostatnie kawałki przepysznego ciasta, nagle z za pleców zaskoczonej pani dyrektor pojawił się pan starosta Ryszrd Jończyk. Jak stwierdził, w jego rozkładzie tak szczególnego dnia nie mogło zabraknąć miejsca dla SOSW Grodków. W tradycyjnie ciepły sposób przywitał gości, życząc wszystkiego co najlepsze. Ta niezwykła atmosfera udzieliła się także panu staroście bo chyba zapomniał, tradycyjnie już, sarkastycznie skomentować „ fałszywych dźwięków” pana Roberta…

    Marcin Szostak


    JAK NIE KOCHAĆ JESIENI...


    Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

    Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

    Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,

    Czekając na swych braci, za morze lecących.


    Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

    Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

    Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,

    Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.


    Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,

    Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

    Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.

    Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.


    Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,

    Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.

    I w swoim majestacie uczy nas pokory.

    Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

    Tadeusz Wywrotki    Parafrazując słowa poety, jak darzyć sympatią panią jesień , która co rusz spłata nam figle w postaci zimnych i dżdżystych wieczorów ? Bardzo trudne zadanie szczególnie dla zmarzluchów i fanów ciepłego słoneczka. Natura bywa nieubłagana i jakby tego było mało ponoć już szykuje nam srogą zimę. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprzyjaźnić się z niesprzyjającą aurą. Wychowankowie SOSW już poczynili ku temu pierwsze kroki. Wykonali piękne prace, których przewodnią myślą było hasło: „Dary jesieni”    Marcin Szostak


    JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

    4 października na terenie boiska sportowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, odbyły się Mistrzostwa Szkoły w biegach przełajowych. Uczniowie startowali w dziewięciu kategoriach    A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:

    Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne młodsi:

    • Dawid Żydczyk – I miejsce
    • Oskar Bodziony – II miejsce
    • Alicja Sieńko – III miejsce

    Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne starsi:

    • Tomasz Krajewski – I miejsce
    • Dagmara Dyba – II miejsce
    • Paweł Wnukowski – III miejsce

    Szkoła Podstawowa chłopcy:

    • Bronisław Bar – I miejsce
    • Mariusz Michalski – II miejsce
    • Rafał Słomka – III miejsce

    Szkoła Podstawowa dziewczęta:

    • Kamila Sobótka – I miejsce
    • Dominika Kubiesa – II miejsce
    • Oliwia Walaszek – III miejsce

    Gimnazjum chłopcy:

    • Robert Muszyński – I miejsce
    • Karol Kłapkowski – II miejsce
    • Paweł Jabłoński – II miejsce
    • Aleksander Adamus – III miejsce

    Gimnazjum dziewczęta:

    • Małgorzata Dyba – I miejsce

    Szkoła Zawodowa chłopcy:

    • Michał Barth – I miejsce
    • Paweł Kuleta – II miejsce
    • Łukasz Lachman – III miejsce

    Szkoła Zawodowa dziewczęta:

    • Magdalena Krasowska – I miejsce
    • Marta Kutarba – II miejsce

    Bieg otwarty:

    • Karol Kłapkowski – I miejsce
    • Aleksander Adamus – II miejsce
    • Paweł Jabłoński – II miejsce


    Grzegorz Kaczanowski


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    W szkole podstawowej ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

    Istotą Programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności.

    „Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach.(….)”Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska „Wychowanie przez czytanie”

    Aby uatrakcyjnić dzieciom czytanie raz w miesiącu zapraszamy osoby z zewnątrz do wspólnego czytania. W ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole spotkania z ciekawymi ludźmi przebiegały pod hasłem „CZYTAMY BAŚNIE ANDRSENA” Gościliśmy ludzi, którzy bardzo wiele radości wnieśli do codziennego czytania.    W tym roku szkolnym uczniowie, wspólnie z nauczycielami, wybrali tytuł akcji CPCD: „W KRAINIE BAJEK”.

    Dnia 28 września 2011 roku odbyło się już pierwsze spotkanie, które stało się inauguracją kampanii CPCD w naszej szkole.Bajkę „LAMPA ALADYNA„ czytała zastępca dyrektora naszego Ośrodka –Pani Maria Ziółkowska .    Uczniowie klas młodszych z wielkim zainteresowaniem i uwagą wysłuchali przygód Aladyna. Potem dzieci rozwiązywały zagadki na dotyczące treści przeczytanej bajki. Każda poprawna odpowiedź nagradzania była słodkim upominkiem.

    Szkolne czytanie zakończył konkurs plastyczno - techniczny - wydzieranka z kolorowego papieru dla kasy ZET A oraz wykonanie lampy z plastikowej butelki dla klas starszych.

    Z wykonanych prac powstała ciekawa wystawa. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

    Następne spotkanie za miesiąc, a juz dzisiaj dzieci pytają kto tym razem nas odwiedzi.

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej

    Barbara Markiewicz


    SPRZĄTANIE ŚWIATA

    22 września br. uczniowie naszej Placówki po raz kolejny włączyli się w akcję: „Sprzątanie Świata” .

    Każdego roku aktywnie przyłączamy się do tego przedsięwzięcia, porządkując tereny zielone wokół Szkoły oraz w jej najbliższej okolicy. Wyznajemy bowiem zasadę: Zadbaj o środowisko naturalne – zacznij od swojego najbliższego otoczenia! Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w porządkowaniu terenów, bo zależy im na czystości w miejscu, w którym spędzają tak dużo czasu.    Chcemy podkreślić, że tegoroczna akcja „sprzątania” miała dla naszego Ośrodka charakter szczególny – tym działaniem oficjalnie rozpoczęliśmy w naszej Placówce wdrażanie projektu „Drogą do Przyrody”, w ramach kolejnej edycji programu dotacyjnego „Szkoły dla Ekorozwoju 2011”, który realizujemy od czerwca br.    Wszystkie związane z tym projektem zadania, działania – spotkania, wycieczki – stały się dodatkową motywacją dla uczestników – porządkowali jeszcze z większym zaangażowaniem, a ostateczne rezultaty utwierdziły nas, że ochrona środowiska naturalnego naszym uczniom nie jest obojętna.    TO CIESZY!!!

    SK LOP, Zespół Projektowy


    ROK SZKOLNY 2011 – 2012 – ROZPOCZĘTY…

    Pierwszego września, o godzinie 9.00 uroczystym apelem rozpoczęliśmy w naszej Placówce kolejny rok szkolny.

    Oficjalnej inauguracji dokonała Dyrektor Ośrodka – p. E. Galus, która przywitała wszystkich – Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców, Uczniów, a w szczególności nowo przybyłych Uczniów po wakacyjnej przerwie. Dyrektor życzyła Zebranym cierpliwości, wytrwałości, wzajemnej życzliwości i wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.    Do życzeń Dyrekcji przyłączył się, uczestniczący w uroczystości Wicestarosta Powiatu Brzeskiego – p. R. Jończyk, który dodał, że tylko wspólną pracą, wspólnym działaniem można wiele uczynić i zrealizować założone cele.    Apel zakończyła Dyrektor Szkoły – p. M. Ziółkowska, która przedstawiła wszystkich wychowawców i składy klas, po czym rozległ się pierwszy dzwonek, który zaprosił na pierwszą w tym roku szkolnym lekcję, a jednocześnie uświadomił, że czas swobody i odpoczynku minął i trzeba wziąć się do pracy.

    WIĘC POWODZENIA!!!

    Anna Zagórska


    „BAW SIĘ Z NAMI…” – CZYLI KOLEJNY DZIEŃ OTWARTY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W GRODKOWIE.

    Pod hasłem zbliżających się wakacji i wypoczynku, 15 czerwca 2011 roku zorganizowaliśmy w naszej Placówce kolejny Dzień Otwarty. To Dzień szczególny – wpisany pogrubioną i powiększoną czcionką w coroczny Kalendarz Imprez SOSW.

    Dzień – Święto, podczas którego prezentujemy się jako placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dzień integracji ze społecznością lokalną, Dzień zabaw, wypoczynku dla naszych uczniów i wychowanków, ale przede wszystkim to Dzień podziękowań, okazywania wdzięczności tym, którzy przez cały rok szkolny są z nami – na dobre i złe chwile.

    Na tegoroczny Dzień Otwarty przybyli: Wicestarosta Powiatu Brzeskiego – Pan R. Jończyk, Burmistrz i z-ca Burmistrza Miasta Grodkowa – Pan M. Antoniewicz i Pan W. Wójcicki, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie Pan W. Pietruk, Prezes PHU Agro – As Pan A. Sajdutka, Pani I. Żołyńska, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Pani A. Biesaga, Dyrektor Zakładu Karnego w Grodkowie Pan J. Filas, Komendant Komisariatu Policji w Grodkowie – Pan A. Gródecki, Z-ca naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Brzegu ASP. Leszek Kois i przedstawiciel Wydziału mł. asp A. Grabny, Pan S. Sobstel – opiekun młodzieży wolontariackiej GP 1, Pani A. Buczyńska - poetka, Rodzice, a także Delegacje okolicznych, zaprzyjaźnionych szkół i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie.

    Biorąc pod uwagę główny charakter Imprezy, w/w Goście po powitaniu przez Dyrekcję SOSW Panią E. Galus i Panią M. Ziółkowską, zostali uhonorowani zaszczytnym mianem Przyjaciela Szkoły za aktywna współpracę, okazane zrozumienie, wsparcie i zaangażowanie udzielone na rzecz SOSW.    Dzień Otwarty naszej Placówki, jak już wspomniałam, to Dzień zabaw i integracji, tak i w tym roku nie zabrakło okazji do tego. Uczestnicy spotkania, w atmosferze pikniku, mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych – malowanie na szkle, ozdabianie figur gipsowych, malowanie plakatów, z których wytwory mogli zabrać na pamiątkę, a także nasze Panie ozdabiały przepięknymi motywami wszystkie chętne buźki.    Wielu emocji, ale przede wszystkim dobrej zabawy dostarczyły nam: zorganizowane tańce i zabawy integracyjne, występy zespołów muzycznych: tańca nowoczesnego – DNA z Nysy oraz wokalnego – Victis z tut. Domu Kultury pod kierownictwem Pani M. Jagusz. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się: pokaz i warsztaty grupy Mistrzów Świata w „kopaniu” „Zośki”– strzelińskiego Klubu Footbacku, a także pokaz lotów balonów zorganizowany przez Państwa Sawickich z grodkowskiej modelarni i pokaz tresury psa policyjnego przeprowadzony przez mł. asp. A. Grobnego.

    W tzw. międzyczasie każdy mógł też zwiedzić Placówkę i poznać Jej strukturę rozmawiając z Dyrekcją, nauczycielami oraz przeczytać o niej wpierwszym numerze naszej szkolnej gazetki BZIK. Spotkanie zakończył Przegląd Talentów, w którym wzięła udział zaproszona młodzież, a także nasi wychowankowie.

    Dzień Otwarty w naszej Placówce to jeden z nielicznych momentów, który wywołuje tyle pozytywnych emocji, szczególnych wzruszeń, a nam uświadamia, że nie jesteśmy sami, że mamy Przyjaciół, których poznajemy nie tylko w biedzie.

    Wszystkim dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.

    ZAPRASZAMY ZA ROK

    Anna Zagórska


    NASI Z MISTRZEM

    21 czerwca, w Grodkowie gościł Sławomir Szmal, reprezentant Polski w piłce ręcznej. Otrzymał puchar z wygrawerowaną na szkle dedykacją od młodzieży z Grodkowa, a także srebrny medal olimpijski wręczony przez burmistrza Grodkowa.

    Nasi wychowankowie z Mistrzem.

    Dorota Rutkiewicz


    MISTRZOSTW WOJ. OPOLSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

    W dniu 25.05.2011r Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie zorganizował Mistrzostwa Województwa w piłce nożnej chłopców w kategorii juniorów. Udział w rozgrywkach wzięło sześć drużyn : Kędzierzyn- Koźle, Brzeg, Opole, Kluczbork, Nysa i Grodków. W wyniku ostrej rywalizacji pierwsze miejsce i złoto zdobyli gospodarze.

    Magdalena Margoszczyn


    Dnia 16.06.2011roku otrzymaliśmy, jako nieliczna ze szkół , wyróżnienie z powiatu za „wkład pracy na rzecz rozwoju sportu szkolnego w powiecie brzeskim”. Na oficjalnej gali wszyscy tegoroczni zwycięzcy otrzymali statuetki.

    Pani Dyrektor Elżbieta Galus przyjęła z rąk Wicestarosty Pana Ryszarda Jończyka wspaniały puchar, natomiast nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Janusz Korcala, Pan Grzegorz Kaczanowski oraz Pani Magda Margoszczyn otrzymali pamiątkowe tabliczki.

    Magdalena Margoszczyn


    Podczas tegorocznego VIII OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRENINGOWEGO PROGRAMU TRENINGU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH , który odbył się w dniach 27- 29.05.2011 w Gdańsku, naszą szkołę reprezentowała uczennica ZET A Monika Mierzwińska. Dziewczynka spisała się świetnie zdobywając złoty medal.    Magdalena Margoszczyn


    UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI „DNIA MATKI”

    W dniu 27 maja 2011r. uczniowie klas I-III, ZET A, ZET B, I B G oraz I PDP wraz z wychowawcami Ewą Listwan, Beatą Lizurej, Krystyną Makaruchą, Kamilą Wylężek i Iwoną Wawrzyniak przygotowali uroczystą akademię z okazji „Dnia Matki”.    W pierwszej części spotkania uczniowie przedstawili dla swoich mam wzruszającą inscenizację poetycko- muzyczną w formie przygotowanych wierszy i piosenek, zakończoną wręczeniem laurek i samodzielnie wykonanych prezentów.    Z przygotowaną inscenizacją słowno-muzyczną wystąpiły dzieci z klas I-III pod opieką p. Ewy Listwan, dzieci z zespołów edukacyjno- terapeutycznych A i B pod opieką p. Beaty Lizurej i p. Krystyny Makaruchy, uczniowie klasy IB z p. Kamilą Wylenżek, młodzież klasy I PDP pod opieką p. Iwony Wawrzyniak oraz Kubuś Ryłko uczeń nauczany indywidualnie.    W drugiej części uroczystości uczniowie zaprosili swoje mamy na przygotowany poczęstunek wraz z niespodziankami. W radosnej atmosferze wspólnego spotkania, pani Dyrektor Elżbieta Galus złożyła przybyłym mamom serdeczne życzenia i podziękowała wychowawcą za przygotowanie uroczystości.    Artykuł zredagowała Iwona Wawrzyniak


    DZIEŃ DZIECKA

    1 CZERWCA w naszej szkole odbyły się obchody DNIA DZIECKA. Dzień rozpoczął się wyjściem do grodkowskiego kina „Klaps” na film animowany pt. „Disco robaczki”. Następnie odbyła się część zatytułowana „DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO”. Wszystkich przybyłych powitali organizatorzy oraz pani dyrektor Elżbieta Galus, pani dyrektor Maria Ziółkowska oraz pan kierownik Wincenty Markiewicz.

    Organizatorzy przygotowali propozycje różnorodnych form konkursów rekreacyjno – sportowych, które były dostosowane do dzieci w różnym wieku oraz angażowały ich wychowawców. Zmienne warunki pogodowe spowodowały, że konkurencje przeprowadzone były na boisku szkolnym, jak i w sali gimnastycznej. Głównym celem imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji, kulturalnego dopingu oraz integracja społeczności szkolnej.

    Konkurencje sportowe podzielone były na:

    KONKURENCJE INDYWIDUALNE:

    • BIEGI NA KRÓTKIM DYSTANSIE w trzech kategoriach wiekowych.
    • BIEGI NA DŁUGIM DYSTANSIE w trzech kategoriach wiekowych.
    • MINI SPARTAKIADA – METODA STACYJNA:
     • Stacja nr 1 - STRZAŁ NA BARAMKĘ ( unihokej )
     • Stacja nr 2 - RZUTY RINGIEM do celu
     • Stacja nr 3 - STRZAŁY NA BRAMKĘ ( piłka nożna)
     • Stacja nr 4 - SKAKANKA
     • Stacja nr 5 - RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ na odległość
     • Stacja nr 6 - RZUT PIŁECZKAMI do celu

    KONKURENCJE KLASOWE:

    • KONKURS ZAGADEK SPORTOWYCH
    • PRZECIĄGANIE LINY – nauczyciele kontra uczniowie. Ta konkurencja szczególnie spodobała się i zaktywizowała uczniów oraz nauczycieli. Emocje i rywalizacja były ogromne. Zwyciężyli dorośli ale naszym uczniom należą się wyrazy uznania za sportową walkę.
    • KONKURSY PLASTYCZNE
     • Po zakończonych konkurencjach indywidualnych i klasowych była przerwa na mały poczęstunek – ulubione przez wszystkie dzieci lody. Na koniec ogłoszono wyniki i odbyło się rozdanie dyplomów dla zwycięzców indywidualnych . Byli to:

      GRUPA I: ZET „A”, ZET ”B”, II Bg, I PDP, III PDP:

      • IZABELA KONIOR – I miejsce
      • ADAM GARBOWSKI – II miejsce
      • DAMIAN DANILCZUK – III miejsce

      GRUPA II: Klasy I-III, IV, V, VI:

      • ROBERT SAŁBUT – I miejsce
      • MAŁGORZATA WROŃSKA – II miejsce
      • DOMINIKA KUBIESA – III miejsce

      GRUPA III: Klasy gimnazjalne i zawodowe:

      • KAMIL CHRZANOWSKI – I miejsce
      • AGNIESZKA KANAK – II miejsce
      • RAFAŁ SROKA – III miejsce

      W rywalizacji klasowej wygrała KLASA VI , która otrzymała piękny dyplom i tytuł NAJBARDZIEJ USPORTOWIONJ KLASY.

    Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wszystkim wiele radosnych przeżyć . Do zobaczenia na święcie dziecięcego sportu za rok!

    Organizatorzy: M. Margoszczyn, D. Rutkiewicz, A. Ilów, J. Korcala, G. Kaczanowski, J. Zgórecki,


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    W dniu 30 maja 2011 roku pani Anna Buczńska przyjęła zaproszenie na ostatnie w tym roku szkolnym czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom    Pani Ania- autorka wierszy, propagująca wśród młodzieży literaturę piękną jest wieloletnim przyjacielem dzieci i młodzieży z naszego ośrodka. Sponsor wielu wyjazdów i nagród dla dzieci oraz organizator spotkań z ciekawymi ludźmi.

    W tym dniu słuchaliśmy baśni H. CH. Andersena pt.: " Słowik". Dzieci za przeczytaną baśń podziękowały pani Ani gromkimi brawami. Następnie odpowiadały na przygotowane zagadki związane z wyżej wymienioną baśnią. Po zagadkach odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których uczniowie malowali najbardziej zapamiętany fragment baśni.    Wszystkie prace dzieci można podziwiać na szkolnej gazetce.

    Do następnego spotknia

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    I ZNÓW ODBYŁO SIĘ KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH AKCJI ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

    Dnia 16 MAJA 20011 roku, w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” odbyło się kolejne czytanie bajki Andersena. Tym razem dyrektor oddziału Banku Śląskiego w Grodkowie, pani Wiesława Knycpel- Gąsiorowska, przeczytała dzieciom bajkę p.t. ,,Latający kufer”. Uczniowie z ciekawością i uwagą wysłuchali przygód latającego kufra.    Następnie uczniowie odpowiadali na pytania związane z treścią bajki. Wszystkie odpowiedzi, nawet najmłodszych uczniów, były prawidłowe.    Uczniowie w grupach wykonali swoje wymarzone latające kufry z kartonowych pudełek i kolorowego papieru. Opowiadali. jakie przygody chcieliby przeżyć w tym kufrze i gdzie polecieć.    Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze. Uczniowie zostali poczęstowani słodyczami. Na spotkania z ciekawymi ludźmi uczniowie zawsze czekają, próbują nawet zgadywać, kto tym razem nas odwiedzi, ale zawsze jest to dla nich wielka niespodzianka. Tak było i tym razem.

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    III ROWEROWY RAJD HENRYKOWSKI.

    „ Miejcie odwagę żyć dla miłości” pod takim hasłem odbył się III Rowerowy Rajd Henrykowski zorganizowany z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Głównym celem rajdu była integracja naszej młodzieży z młodzieżą uczęszczającą do Gimnazjum Publicznego nr 1, pogłębienie umiejętności współpracy w grupie, komunikacji międzyludzkiej oraz wartości chrześcijańskich.

    Miłą niespodzianką była obecność pana wicestarosty Ryszarda Jończyka, który towarzyszył naszej młodzieży w drodze do Henrykowa. Drugiego dnia odbytego rajdu została zorganizowana gra terenowa przeprowadzona w grupach oraz wycieczka po opactwie będąca ciekawą lekcją historii dla uczniów. Dzień ten został urozmaicony meczem piłkarskim, którego uczestnikami byli uczniowie oraz wychowawcy.

    Podsumowaniem zmagań był grill oraz wspólne śpiewy przy akordeonie.    Trzeci dzień był dniem powrotu do domu. Wszyscy dojechaliśmy zmęczeni ale szczęśliwi z nadzieją, że spotkamy się w następnym roku.    Aleksandra Szczurowska


    WYCIECZKA DO OPOLSKIEGO ZOO

    Dnia 18.05. 2011r odbyła się wycieczka do opolskiego Zoo zorganizowana w ramach projektu „ Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/ 2011„.    Uczniowie mieli okazję zobaczyć dzikie zwierzęta, poznać różnorodne gatunki oraz warunki ich życia . Dużą uwagę zwróciły uchatki. Uczniowie zainteresowali się sposobem karmienia oraz ich zabawnym zachowaniem. Wszyscy byliśmy zadowoleni z miejsca i przebiegu wycieczki oraz z pogody i panującej atmosfery.    Kamila Wylężek

    Aleksandra Szczurowska


    BLIŻEJ SĄSIADA- BUDZENIE ZAINTERESOWANIA KULTURĄ NIEMIECKĄ

    11 maja 2011r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach porozumiewania się w języku obcym pt. „ Bliżej sąsiada- budzenie zainteresowania kulturą niemiecką”. Zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu i przebiegały w miłej atmosferze.    Zadaniem uczniów było pokazanie czynności, którą najchętniej wykonują. Jedną z ulubionych czynności naszych uczniów było telefonowanie.

    Aleksandra Szczurowska


    KOLEJNE SPOTKANIE ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

    Dnia 9 maja 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Tym razem nasze zaproszenie do czytania dzieciom przyjęła pani psycholog- Anna Szor- Bednarczuk.    Pani Ania przeczytała dzieciom bajkę H. Ch. Andersena pt: „ Dzikie łabędzie” .Dzieci w skupieniu i z dużym zaciekawieniem słuchały bajki o królewiczach zaczarowanych w dzikie łabędzie oraz o ich dzielnej siostrze, która ratowała swych braci. Uczniowie gromkimi brawami podziękowali pani psycholog za piękną interpretację bajki..    Spotkanie zakończyło się wykonaniem przez dzieci przepięknych łabędzi z brystolu i łupinek orzecha. Teraz prace dzieci można podziwiać na szkolnym korytarzu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

    Do następnego spotknia

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    ŚWIĘTA, WKRÓTCE ŚWIĘTA WIELKANOCNE - APEL WIELKANOCNY

    W środę 20.04.2011roku w pięknej scenerii dekoracji wielkanocnych odbył się uroczysty Apel, który wprowadził wszystkich w duchowe, a zarazem radosne przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy.    Z przygotowaną inscenizacją słowno-muzyczną wystąpiły dzieci z klas I-III pod opieką p. Ewy Listwan, dzieci z zespołów edukacyjno- terapeutycznych A i B pod opieką p. Beaty Lizurej i p. Krystyny Makaruchy, uczniowie klasy IV i V pod opieką p. Małgorzaty Sawickiej, młodzież klasy I PDP pod opieką p. Iwony Wawrzyniak oraz Kubuś Ryłko uczeń nauczany indywidualnie przez p. Jolantę Ilukowicz.

    W radosnej atmosferze recytowanych wierszy i śpiewanych piosenek, występujący uczniowie przybliżyli nasze polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne.    Na zakończenie Apelu pani wicedyrektor Maria Ziółkowska złożyła wszystkim ciepłe świąteczne życzenia.

    Artykuł zredagowała Iwona Wawrzyniak


    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI.

    Co roku, 22 kwietnia, na całym świecie jest uroczyście obchodzone wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia wszyscy, choć przez chwilę powinnyśmy pomyśleć o naszej planecie i jej przyrodzie. Powinniśmy się zastanowić, jak jej pomóc, tak aby nasz wspólny dom był zdrowy, czysty i piękny.

    Uczniowie naszej Placówki również uczcili ten Dzień uczestnicząc 19 kwietnia w Pikniku Ekologicznym z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: „Las całkiem blisko nas”.

    Podczas imprezy odbyły się konkursy, zabawy na temat ekosystemu leśnego i jego ochrony, sprawdzono stan roślin zielonych w naszych klasach, a także został rozstrzygnięty konkurs plastyczny: „Las całkiem blisko nas”. Jury pod przewodnictwem p. Dyrektor M. Ziółkowskiej miało dużo pracy, by wyłonić najbardziej zaangażowaną i „ekologiczną” klasę – zwyciężyły klasy IV – V, ale wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.    Piknik z okazji Dnia Ziemi zakończyliśmy sprzątaniem terenów przyległych do Szkoły i całej Placówki, by choć w ten sposób zademonstrować , jak ważną dla nas sprawą jest czyste środowisko, zaczynając od nam najbliższego. Pamiętajmy: Ziemia nie należy do nas, my należymy do Ziemi. Nie utkaliśmy siatki pajęczej życia, jesteśmy jedynie jedna z jej nici, cokolwiek czynimy siatce pajęczej, czynimy sobie.”

    Organizatorzy: K.Wylężek, A.Fujarczuk, A. Ilów, A. Zagórska A. Zagórski


    PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

    W ramach realizowanego w naszej placówce projektu pt. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" zorganizowana została wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Uczniowie wraz z opiekunami p. Józefą Łuciów i p. Jolantą Stokłosa poznali bogatą plenerową ekspozycję zabytków drewnianej architektury wiejskiej Śląska Opolskiego.    Gimnazjaliści poszerzyli wiedzę dotyczącą warunków bytu ludności wiejskiej zamieszkującej tereny nad Odrą.

    Zachwyciły nas obiekty:

    • niezwykłe okazałe wiatraki,
    • drewniany kościół
    • kuźnia.

    Miejsca ujęły nas folkowym klimatem.

    Jolanta Stokłosa

    Józefa Łuciów


    ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

    7 kwietnia jest Światowym Dniem Zdrowia ustanowionym dla upamiętnienia utworzenia w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia - WHO.

    W tym dniu przede wszystkim propagowany jest zdrowy styl życia przez stosowanie odpowiedniej diety, regularny wysiłek fizyczny, jak również dbając o środowisko, które może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Wszystkie działania mają zapobiegać chorobom.

    W bieżącym roku hasłem przewodnim jest: „Odporność antybiotykowa”, czyli działania poświęcone są głównie zagadnieniom związanym z rozprzestrzeniającą się na całym świecie lekoopornością mikroorganizmów chorobotwórczych.

    W naszej szkole w tym dniu odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. Na rozpoczęcie dnia uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o zdrowiu . Test składający się z 15 pytań pisali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych i zawodowych.

    W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyli (wynikiem 13 punktów):

    1. Michalski Mateusz – klasa VI
    2. Mucharski Dawid – klasa VI
    3. Muszyński Robert – klasa VI
    4. Muszyński Robert – klasa VI
    5. Glej Paulina – klasa VI
    6. Słomka Rafał – klasa V
    7. Tkaczyk Patryk – klasa V

    W starszych klasach zwyciężyły 3 uczennice, uzyskując maksymalną ilość 15 punktów :

    1. Góral Magdalena – klasa I zawodowa
    2. Krasowska Magdalena – klasa I zawodowa
    3. Leśniak Karolina – klasa I gimnazjum

    Kolejnym punktem dnia była projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej. Uczniowie klas młodszych i zespołów edukacyjno – terapeutycznych oglądali serię animowanych filmików pt. „ Adibu ”. Młodzież klas starszych obejrzała film zatytułowany „ Antybiotyki – zabijają czy leczą?” Film zwracał uwagę na znaczenie antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia płynące z ich stosowania.

    Uczniowie naszej szkoły otrzymali też ulotki pt. „ Przeziębienie? Grypa? Zdrowiej bez antybiotyków” oraz „ Dla Twojego dziecka 5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Dodatkowym źródłem informacji w szkole jest gazetka tematyczna oraz plakaty na temat kluczowych problemów dotyczących zdrowia.

    Organizatorzy: Kamila Wylężek i Dorota Rutkiewicz


    KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWA NT. POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

    29 marca br. na terenie Internatu SOSW w Grodkowie odbyła się konferencja metodyczno – szkoleniowa nt. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle najnowszych ustaleń prawnych, zorganizowana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie – p. Witolda Pietruka, przy współpracy z Dyrekcją SOSzW – p. E. Galus i p. M. Ziółkowską.    Wśród Zaproszonych byli Dyrektorzy placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych , poradni psychologiczno – pedagogicznych naszego Powiatu, ale nie tylko, także przedstawiciele: Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli , ZNP Ziemi Grodkowskiej oraz władz samorządowych Gminy Grodków i Powiatu Brzeskiego : p. Wicestarosta R. Jończyk i Przewod. Komisji Oświaty – p. J. Demska. Gościem specjalnym , a zarazem ekspertem w przedmiotowej dziedzinie była psycholog, logopeda - p. dr Olga Pelc – Pękala

    Spotkanie rozpoczęło się krótkim programem artystycznym, który zaprezentowała młodzież SOSW pod kierunkiem p. E. Molęckiej, p. E. Listwan, p. B. Sobów, p. B. Lizurej, p. A. Szczurowskiej i p. R. Mańkowskiego. Przedstawiony montaż słowno – muzyczny, choć krótki, ale bardzo treściwy, poruszył do głębi Zebranych, skłonił do refleksji o życiu i najważniejszych w nim wartościach, ale jednocześnie wprawił w radosny, pełny nadziei nastrój wiosenny.    Po przedstawieniu, Goście zostali oprowadzeni po obiekcie przez Kierownika Grup Wychowawczych – p. W. Markiewicza. Następnie zgromadzili się w Sali konferencyjnej, by wysłuchać prezentacji SOSW – jego struktura i funkcjonowanie, przygotowanej przez p. M. Hirczyn, p. A. Zagórską i p. A. Zagórskiego – nauczycieli SOSW.

    W dalszej kolejności wystąpiła główna prelegentka p. dr O. Pelc – Pękala, która przybliżyła Zebranym zagadnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej według najnowszych rozporządzeń Ministra Edukacji. Wystąpienie sprowokowało przedmiotową dyskusję nie pozbawioną pytań i wątpliwości, na które rzeczowo i konkretnie odpowiadała Pani Ekspert. Konferencja zakończyła się uroczystym obiadem.    Jako współgospodarze w/w spotkania było nam bardzo miło gościć wszystkich Zaproszonych i mamy nadzieję, że po raz kolejny daliśmy się poznać jako Placówka otwarta i nastawiona na szeroko rozumianą integrację, a jednocześnie oferującą dobrą bazę dla wszechstronnego rozwoju ucznia niepełnosprawnego.

    Społeczność SOSW w Grodkowie


    KOLEJNE SPOTKANIE ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

    Dnia 28 marca 20011 roku, w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” odbyło się kolejne czytanie. Tym razem naszym gościem była pani Agata Wasilenko - autorka i wydawca książek m.in. dla dzieci.    Pani A.Wasilenko przyniosła książki, które sama napisała, a także wiele innych pozycji , wydanych przez Wydawnictwo Grodkowskie.Uczniowie z ciekawością oglądali różne ksiązki i zadawali pytania dotyczące tego, jak się pisze i jak wydaje książki.

    Pani Agata przeczytała dzieciom duże fragmenty książki dla dzieci pt.,, Misiek i fałszerze czekolady”A.Gras, wydanej przez Wydawnictwo Grodkowskie. Jest to książka, przedstawiająca przygody Michała, wielkiego łakomczucha czekolady.    Uczniowie zostali poczęstowani przez panią Agatę niczym innym tylko właśnie prawdziwą czekoladą. Spotkanie zakończyło się malowaniem przez dzieci portretu Michała. Powstała wesoła wystawa portretów Miśka, łakomczucha czekolady.

    Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze. Pani Wasilenko podarowała dzieciom 10 egzemplarzy książki dla dzieci pt. ,,Misiek i fałszerze czekolady”. Uczniowie mieli kolejną okazję spotkać się z ciekawym człowiekiem oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat książek , a także wysłuchać ciekawej interpretacji książki.

    Do następnego spotknia

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”    Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” – organizowanym przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Podsumowanie konkursu na szczeblu gminnym odbyło się 24 marca 2011r w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. Wyróżnienia i nagrody otrzymali uczniowie: Dominika Kubiesa – klasa IV, Patryk Tkaczyk – klasa V, Rafał Słomka – klasa V, a ich prace zostały przekazane do eliminacji powiatowych.

    Anna Ilów


    MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

    W dniu 24.03.2011r Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie zorganizował Mistrzostwa Województwa w halowej piłce nożnej chłopców w kategorii juniorów. Ceremonii otwarcia dokonał dyrektor placówki Pani Elżbieta Galus, w obecności zaproszonych gości: Pana Piotra Dańkowskiego -przedstawiciela Opolskiego Kuratorium Oświaty, Pana Ryszarda Jończyka - Wicestarosty powiatu brzeskiego oraz Pana Waldemara Wójcickiego - Wiceburmistrza Grodkowa.    Udział w rozgrywkach wzięło pięć drużyn : Kędzierzyn- Koźle, Brzeg, Opole, Kluczbork i Grodków. Mecze rozegrano w systemie każdy z każdym. W wyniku ostrej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Mistrzostwo województwa zdobyli gospodarze czyli drużyna z Grodkowa, wicemistrzostwo Kędzierzyn- Koźle, III miejsce Kluczbork, IV miejsce Brzeg, V miejsce Opole.    Najlepszym zawodnikiem uznano Stanisława Mazurczaka - napastnika ze SOSW Grodków, natomiast nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał Aleksander Adamus również z drużyny gospodarzy.    Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Kuratorium Oświaty w Opolu, Starostwu Powiatowemu w Brzegu i Urzędowi Miejskiemu w Grodkowie.

    Magdalena Margoszczyn


    Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – „Młody Europejczyk”

    22 marca 2011r. grupa uczniów SOSW wzięła kolejny raz udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej – „Młody Europejczyk”. To Konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie dla szkół podstawowych i gimnazjów.    W tym ogólnopolskim teście reprezentowali nas: Dominka Kubiesa – kl. IV, Ryszard Olek – kl. VI, Małgorzata Wrońska – kl. VI, Przemysław Chrzanowski – kl. III gim., Marta Bodziona – kl. II gim., Mariola Danilczuk – kl. I gim., Paweł Jabłoński – kl. I gim., Angelika John – kl. I gim., Karolina Leśniak – kl. I gim., Rafał Sroka – kl. II gim.    Wyniki w maju!!!

    Opiekun SKE „Europek” Anna Zagórska


    „PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011”

    Grupa 10 uczniów Publicznego Gimnazjum przy SOSZW w Grodkowie kontynuuje zajęcia w ramach projektu: ”Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.”

    Porozumiewanie się w języku ojczystym „Moja Mała Ojczyzna”.    W styczniu, lutym i marcu odbyły się trzy spotkania z uczestnikami projektu. Tematem pierwszego spotkania były Zakłady pracy w Grodkowie Reklama naszego miasta. Uczniowie redagowali c.v., podanie o pracę, list-zaproszenie do swojego miasta, poznali zasady zachowania się w urzędzie, potrafią wskazać atrakcyjne miejsca w mieście i je opisać, zapoznali się ze schematem działania reklamy.

    Drugie spotkanie poświęcone było ludziom zasłużonym dla regionu „Sławni Grodkowianie” Uczestnicy poznali nazwiska ludzi zasłużonych dla regionu Grodkowa, ich życie i osiągnięcia. Uczniowie podczas zajęć doskonalili technikę posługiwania się encyklopedią, czytali teksty kultury ze zrozumieniem, wybierali i selekcjonowali informację. Uczyli się współpracy w grupie i prezentacji swojej pracy. W marcu podczas zajęć uczniowie zajęli się następującymi tematami: „Jestem burmistrzem miasta” i „Miejsca spędzania wolnego czasu”

    Jolanta Stokłosa

    Józefa Łuciów

    Porozumiewanie się w języku obcym „Bliżej sąsiada – czyli budzenie zainteresowania kulturą niemiecką”

    W lutym i marcu 2011 r. odbyły się dwa spotkania w ramach porozumiewania się w języku obcym „Bliżej sąsiada – czyli budzenie zainteresowań kulturą niemiecką” Głównym celem zajęć było: umacnianie wiary we własne możliwości językowe, umiejętne korzystanie ze słownika niemiecko- polskiego, rozwijanie umiejętności czytania oraz rozumienia treści czytanego tekstu, rozwijanie umiejętności mówienia, umiejętności pracy w grupie.    Marcowe spotkanie odbywało się pod hasłem: „I ty możesz zostać mistrzem” W trakcie zajęć uczniowie pracowali w grupach. Zajęcia składały się z trzech etapów. Pierwszym etapem zajęć była gra pt „Jeden z dziesięciu" polegająca na udzieleniu przez wyznaczoną grupę prawidłowej odpowiedzi w języku obcym. Drugi etap polegał na poznaniu oraz zapamiętaniu nowych słówek. Trzeci etap dotyczył utrwalenia poznanego słownictwa poprzez grę pt „Siedem diamentów”. Za każdy etap uczniowie uzyskali odpowiednią liczbę punktów. Grupa, która uzyskała największą liczbę punktów została wyróżniona.

    Aleksandra Szczurowska

    Zajęcia sportowe „Sport to zdrowie”

    W lutym odbyło się jedno spotkanie w ramach zajęć sportowych „Sport to zdrowie”. Zajęcia sportowe prowadzone były pod kątem sprawności ogólnej i specjalistycznej. Dziewczęta grały w badmintona natomiast chłopcy doskonalili techniki z zakresu piłki nożnej i siatkowej. Zajęcia te dały uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe. Uczestnicy rozwijają wiarę we własne siły, przełamują lęki i obawy.

    7 marca 2011 r. nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Grodkowie kontynuując zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizację projektu wybrali się na basen do Aquaparku w Brzegu. Zajęcia odbywały się na basenie w godzinach popołudniowych od 17.00 – 19.00. Celem tych zajęć było oswojenie uczestników ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu dla tych, którzy nie potrafią pływać a dla tych, którzy potrafią – doskonalenie stylów pływania, zaszczepienie w uczniu dbałości o higienę osobistą, dbałości o poprawną postawę ciała i hartowanie organizmu.

    Janusz Korcala

    Wsparcie pedagogiczno – społeczne. Zajęcia socjoterapeutyczne

    W styczniu zajęcia odbyły się 19. 01.2011. Uczestnicy programu wzięli udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. Celem tego spotkania była integracja młodzieży ze wszystkich szkół gminy Grodków oraz propagowanie śpiewu kolęd wśród młodzieży. Zajęcia wykazywały wysoką frekwencję i aktywność uczestników.

    Kamila Wylężek


    WITAJ WIOSNO!!!

    21 marca, jak każdego roku, w naszym Ośrodku uroczyście przywitaliśmy Wiosnę. Pod hasłem „Witaj Wiosno!” klasy przygotowywały przebranie Pani Wiosny, kwiat, plakat wiosenny, wierszyki, piosenki, inscenizacje, a także oryginalne stroje do wiosennego pokazu mody.    Podczas spotkania na sali gimnastycznej, przy dźwiękach muzyki, zespoły klasowe zaprezentowały rezultaty swojej pracy – było bardzo kolorowo i radośnie – naprawdę wyczuwało się wiosenny nastrój, a Jury, które miało wyłonić najbardziej zaangażowaną klasę stanęło przed trudnym zadaniem. Uczniowie bowiem, przygotowali bardzo oryginalne, ale zarazem tradycyjne przebrania, motywy, wiersze, piosenki o wiośnie.    Wszyscy też wiemy, że wraz z nadejściem wiosny należy zadbać o kondycję fizyczną, dlatego też większość uczniów wzięła udział w zorganizowanych zawodach sportowych.Cała impreza zakończyła się wyłonieniem zwycięzców, ale za dobrą zabawę i humor wszyscy zostali obdarowani słodkimi niespodziankami.    Jesteśmy przekonani, że po tak radosnym, pełnym życia i energii powitaniu Wiosny przez uczniów naszego Ośrodka , pani Zima opuściła nas na długi czas, aż do grudnia.

    Joanna Hutman

    Alicja Kręcichwost

    Anna Zagórska


    Konkurs literacki w klasie I gimnazjum „Jest rok 3000..” –jak może wyglądać świat i nasze życie.

    W marcu , odbył się w klasie I gimnazjum konkurs literacki, który stanowił podsumowanie tematyki zajęć lekcji języka polskiego dotyczący literatury scence fiction .

    Najlepsze prace przedstawili uczniowie:

    • Ania Jurczak
    • Paweł Jabłoński

    więcej....

    Jolanta Stokłosa


    SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY„WIOSENNE DYKTANDO” 10MARCA 2011 R.

    W konkursie wzięli udział przedstawiciele klasy V iVI szkoły podstawowej , I -III gimnazjum, I-II szkoły zawodowej –łącznie 14 uczniów.    Mistrzami ortografii zostali :

    • Sebastian Mikulski – Mistrz ortografii szkoły podstawowej
    • Ania Jurczak i Irek Mielnik –Mistrzowie ortografii gimnazjum
    • Marta Kutarba – Mistrz ortografii szkoły zawodowej

    Jolanta Stokłosa


    REALIZACJA PROJEKTU PT. „PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011” Kompetencje matematyczne „Figury przestrzenne wokół nas”

    PROWADZĄCY: Joanna Hutman

    UCZESTNICY: 10 uczniów klasy I-II gimnazjum zakwalifikowani do projektu.    Zajęcia w ramach projektu z matematyki pt.” Figury przestrzenne wokół nas”, odbyły się w ciągu dziesięciu godzin.    Na pierwszym spotkaniu, uczestnicy projektu obserwowali figury przestrzenne występujące w naszym mieście – Grodkowie. Do realizacji tego zadania zostały wykorzystane mapy, plany, widokówki oraz książki opisujące Grodków. Przedstawiona została również prezentacja opisująca zabytki naszego miasta. Uczniowie podczas prezentacji oraz analizy materiałów o Grodkowie, nazywali i zapisywali zaobserwowane figury przestrzenne.

    Na drugim, uczniowie rysowali, szkicowali figury przestrzenne, zaobserwowane i zapisane na wcześniejszych zajęciach.

    Na następnych spotkaniach uczestnicy projektu wykorzystywali do pracy podczas zajęć figury przestrzenne przygotowane na wcześniejszych zajęciach. Uczniowie tworzyli z przygotowanych figur przestrzennych, budowle naszego miasta Grodkowa. Wykorzystując szkice oraz zdjęcia grodkowskich budowli, tworzyli własne budowle ze zrobionych figur przestrzennych.    Na ostatnich zajęciach uczestniczy projektu wykonali makietę naszego miasta Grodkowa, wykorzystując wcześniej przygotowane budowle.Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczy z zaangażowaniem wykonywali wszelkie prace.

    Joanna Hutman


    VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ

    Dnia 15 marca 2011 odbył się juz po raz siódmy Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III gimnazjum Przemysław Chrzanowski. Każdy uczestnik konkursu rozwiązywał test składający się z 20 pytań, oraz wykonywał dwa zadania praktyczne. Przemek uzyskał bardzo dobry wynik zajął II miejsce.    Do zobaczenia za rok

    Adam Zagórski


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    Dnia 10 lutego 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.    W tym dniu do czytania zaprosiliśmy naszego wieloletniego przyjaciela, darczyńcę oraz człowieka wielkiego serca Panią Irenę Żołyńską. Przez okres ostatnich lat otrzymaliśmy od niej wiele wsparcia To Pani Irena podarowała nam m.in. komputery do pracowni komputerowej do internatu oraz kafelki do pracowni gastronomicznej. Dzisiaj także przyniosła dzieciom słodycze.

    Zaproszenie przyjęła także Pani Agata Wasilenko, redaktor Opinii Grodkowskich oraz wydawca książek dla dzieci, którą poprosiliśmy o promocję naszej akcji w mediach.

    Spotkanie rozpoczęły występy dzieci z Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego A.    Pani Irena Żołyńska przeczytała dzieciom bajkę H.Ch . Andersena ,, Brzydkie Kaczątko”    Dzieci w skupieniu i z uwagą wysłuchały bajki o brzydkim kaczątku zmieniającym się w królewskiego łabędzia.    Potem odpowiadały na pytania dotyczące treści bajki. Za każdą dobrą odpowiedź była słodka nagroda.    Zajęcia plastyczne odbywały się w dwóch grupach: młodsi wypełniali kontury brzydkiego kaczątka, a starsi pięknego łabędzia.    Podsumowaniem akcji Cała Polska Czyta Dzieciom jest wystawa prac plastycznych, którą zachwycają się uczniowie, nauczyciele i rodzice.    Do następnego spotknia

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan

    Beata Lizurej


    SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

    Z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” dnia 9 lutego gościliśmy pana Witolda Szczęśniaka- znawcę dziejów Grodkowa i okolic.    Była to bardzo ciekawa lekcja historii. Uczniowie mogli uzyskać odpowiedzi na szereg pytań, które często dotyczyły miejscowości, w których mieszkają. Interesujący wykład wzbogacony był pokazem slajdów ze starymi fotografiami miasta oraz eksponatami, które Pan Szczęśniak przyniósł.

    Organizatorzy: Józefa Łuciów, Beata Sobów


    VII Szkolny Konkurs Wiedzy o Grodkowie

    W związku z rocznicą zaciekłych walk o Grodków w 1945 roku , w miesiącu lutym odbył się w naszej szkole kolejny turniej wiedzy o Grodkowie. Uczniowie przygotowywali się do niego w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wykonali gazetkę poświęconą naszemu miastu, wzięli udział w wycieczce śladami zabytków Grodkowa, na szczeblu klasowym odbyły się konkursy dotyczące wiedzy z zakresu historii i współczesności Grodkowa.    Wyniki VII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Grodkowie

    Wyróżnienie otrzymują:

    1. Justyna Bigas
    2. Patryk Żydczyk
    3. Kapinos Mateusz
    4. Dyba Małgorzata
    5. Góral Magdalena
    6. Agnieszka Kanak
    7. John Angelika

    GIMNAZJUM

    1. Sroka Rafał
    2. Jurczak Anna
    3. Chrzanowski Przemysław

    SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Olek Ryszard

    wyróżnienie Paulina Glej

    SZKOŁA ZAWODOWA

    1. Frydel Dominik
    2. Bogdan Agnieszka, Sobótka Agnieszka

    Organizatorzy: Józefa Łuciów, Beata Sobów


    ZABAWA KARNAWAŁOWA

    Dnia 1 lutego Samorząd Szkolny zorganizował zabawę karnawałową z podsumowaniem osiągnięć uczniów za pierwsze półrocze roku szkolnego 2010/2011. Imprezę rozpoczęto od powitania zgromadzonych i przedstawienia planu , po czym nagrodzono najlepszych uczniów, którzy otrzymali drobne upominki za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję. Drugą kategorię stanowiła ,, nagana”, gdzie również znalazło się kilku uczniów za niewłaściwe zachowanie i dużą liczbę opuszczonych godzin.    Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa z tańcami i konkursami. Przy rytmach muzyki młodzieżowej można było wygrać słodycze lub maskotkę w tańcu na gazecie z partnerem, bądź w tańcu z balonem.    Bal zakończono wyborami najciekawszego przebrania karnawałowego.

    Małgorzata Hirczyn

    Beata Lizurej

    Magda Margoszczyn


    „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ”

    Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 stycznia 2011 roku, w ramach rozpoczętej w naszej szkole akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM bajkę H.Ch. Andersena pt.,,CALINECZKA” czytała dyrektor Biblioteki Miejsko –Gminnej w Grodkowie pani Alicja Biesaga. Uczniowie klas młodszych z wielkim zainteresowaniem i uwagą wysłuchali przygód małej dziewczynki. Potem dzieci rozwiązywały zagadki na dotyczące treści przeczytanej bajki.Wielkimi brawami dzieci podziękowały pani dyrektor za piękną interpretację CALINECZKI.    Następnie był konkurs plastyczny - ,,Przedstaw przygody ,,Calineczki” . Dzieci z zapałem rysowały barwne postaci z bajki. Z tych prac powstała ciekawa wystawa uczniów. Pani dyrektor A. Biesaga, na pożegnanie, poczęstowała dzieci słodyczami . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.    Z kim teraz będzie spotkanie i jakiej bajki Andersena będziemy słuchać dowiemy się w lutym.

    Krystyna Makarucha

    Ewa Listwan


    LEĆ KOLĘDO , LEĆ …

    Po raz kolejny byliśmy organizatorami imprezy integracyjnej. Do wspólnego kolędowania zaprosiliśmy , już zaprzyjaźnionych z nami, zespół Victis –opiekunem którego jest pani Monika Jagusz oraz uczniów z Zespołu Szkół ze Skoroszyc z panią Beatą Murańską. Tym razem gościnnie wystąpiliśmy na deskach sceny Domu Kultury i Rekreacji w Grodkowie.    W pięknej scenerii bożonarodzeniowej , w blasku płonących , świątecznych lampionów oraz w świetle reflektorów, popłynęły nasze , polskie kolędy , które swoim specyficznym klimatem , wywołały wzruszenie. Były i łzy ukradkiem , gdy z dziecinnych ust uczniów naszej Placówki , padały słowa: Chociaż błądzimy przez smutku morze, którym płyniemy- niech w nas nie gaśnie Betlejem- Boże dokąd żyjemy.

    Wielką radość i miłe zaskoczenie wywołała w nas prawie po brzegi wypełniona widownia. Byli nasi wychowankowie ze swoimi wychowawcami, nauczyciele , pracownicy obsługi i administracji z rodzinami oraz Dyrekcja Ośrodka . Nie zawiedli nas też zaproszeni Goście. Popisy młodych wykonawców oklaskiwał wicestarosta Ryszard Jończyk z żoną, dyrektor poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pan Witold Pietruk, gospodarz imprezy, dyrektor Domu Kultury Stanisław Wieczorek wraz ze swoimi pracownikami.    Jesteśmy dumni , że nasi podopieczni mogą na jednej scenie , we wspólnym programie , bez kompleksów, wystąpić z dziećmi i młodzieżą innych szkół. Cieszy nas fakt , iż młodzież i nauczyciele chętnie przyjmują nasze zaproszenie do wspólnej zabawy i programów. Jesteśmy pewni , iż niedługo zniknie mylny obraz Specjalnych Ośrodków.


    JASEŁKA 2010

    W dniu 22.12.2010r. w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła nas młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, która przedstawiła nam przygotowane przez siebie Jasełka. Reżyserem przedstawienia jest p. Miłosz Krok. Nasi uczniowie również zaprezentowali swoje umiejętności. Podopieczni p. Beaty Lizuraj zaspiewali Mieliśmy przyjemność obejrzeć Jasełka przygotowane przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, reżyserem przedstawienia jest p. Miłosz Krok.

    Również uczniowie naszej Szkoły zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając kolędy , grając na instrumentach .    Małgorzata Hirczyn


    „ MIKOŁAJKI 2010”

    W dniu 07.12.2010r, nieco spóźniony, dotarł do naszej placówki Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami : Monią Pieguską oraz Śnieżynkami. Czekając na przybycie Mikołaja, nasi uczniowie nie próżnowali - przygotowali ozdoby choinkowe, łańcuchy papierowe, z których wybrano najdłuższy, portret Mikołaja, kartki z życzeniami itd. Najbardziej Mikołajowi podobała się dieta, ułożona specjalnie dla niego oraz ćwiczenia fizyczne, które okazały się zbyt męczące i musiał szybko nabrać sił, odpoczywając na specjalnie przygotowanym dla niego tronie.

    Po nabraniu sił, Mikołaj ruszył w tany. Nikt nie podpierał ściany, bo nasz Gość wybierał najlepszego tancerza na parkiecie. Wspólne zabawy z Mikołajem , konkursy oraz specjalnie robione zwierzątka z baloników, cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych podopiecznych. Każdy uczestnik zabawy otrzymał od Mikołaja słodki prezent oraz Przytulankę - maskotkę.

    Bardzo dziękujemy pracownikom Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie Monice Jagusz, Pawłowi Bireckiemu oraz młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie za pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu Zabawy mikołajkowej.

    Również chcielibyśmy podziękować młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, która po raz kolejny przygotowała u siebie zbiórkę słodyczy oraz materiałów piśmienniczych dla naszych uczniów. Także dziękujemy właścicielom sklepów za bezpłatne przekazanie zabawek i maskotek.

    Małgorzata Hirczyn


    WIECZERZA WIGLIJNA

    Jest już tradycją, że na kilka dni przed świętami w naszym internacie urządzamy uroczystą wieczerzę wigilijną, podczas której grono pedagogiczne, wychowankowie i zaproszeni goście wspólnie zasiadają przy jednym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.    W tym roku uroczysta wieczerza odbyła się 16 grudnia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pan Burmistrz Marek Antoniewicz, pan wice Starosta Ryszard Jończyk, liczni sponsorzy oraz nauczyciele i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Gimnazjum.    Wieczerzę poprzedziły jasełka, w których wystąpili wychowankowie naszego internatu. W jasełkach gościnnie wystąpiła niezwykle utalentowana wokalnie Malwina, która urozmaiciła program oryginalnie wykonanymi kolędami i pastorałkami. Nad dekoracją, kostiumami oraz programem przez kilka tygodni pracowali wychowawcy z internatu. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, którzy nas wspierają i pamiętają o nas. DZIĘKUJEMY.

    Wychowankowie i Wychowawcy


    WARTO ŻYĆ

    Integralną częścią programu wychowawczego i profilaktycznego pracy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie są podejmowane działania profilaktyczne. Działania nauczycieli , wychowawców i pielęgniarki mają na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów , promowanie i ochronę ich zdrowia.    Swoje kroki w „kampanii życia „ stawiali uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej . Hasłem przewodnim było: „Warto żyć” . Wdrażano programy : profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka” , profilaktyki antynikotynowej oraz kampanii przeciw HIV/AIDS . Programy profilaktyczne wdrażają młodych ludzi do aktywnego zadbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Eliminuje się czynniki ryzyka życiowego i przeciwdziała się im poprzez profilaktykę. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na temat profilaktyki w szkolnych konkursach wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz wiedzy o AIDS zorganizowanych przez panią J.Stokłosa i D.Rutkiewicz.    Najwięcej na te tematy wiedzą:

    W konkursie „Różowa wstążeczka ”

    GIMNAZJUM

    1. Katarzyna Jur
    2. Marta Bodziona
    3. Małgorzata Dyba

    SZKOŁA ZAWODOWA

    1. Agnieszka Bogdan
    2. Agnieszka Sobótka
    3. Magdalena Krasowska

    W konkursie wiedzy o HIV/AIDS

    GIMNAZJUM

    1. Katarzyna Jur
    2. Małgorzata Dyba
    3. Damian Dabioch

    SZKOŁA ZAWODOWA

    1. Agnieszka Bogdan
    2. Agnieszka Sobótka
    3. Magdalena Krasowska

    Programy stały się pretekstem do rozważania na temat życia i odkrywania jego wartości . Swoje refleksje nad sensem życia, a z drugiej strony radość z istnienia uczniowie wyrażali poprzez aktywność twórczą. Odbył się konkurs plastyczny zorganizowany przez panią A. Ilów , w którym wyróżniono prace : Adriana Karaś , Anny Jurczak , Małgorzaty Wrońskiej

    Uczniowie stanęli w szranki z piórem , aktywnie uczestnicząc w konkursie literacko- poetyckim. Dokonano trudnego wyboru prac :Joanny Dziedzińskiej, Damiana Dabioch , Agnieszki Kanak i Marty Bodziona.

    W dniu 01.12.2010 r. w Internacie SOSW w Grodkowie podsumowano realizowane programy profilaktyczne. W imprezie uczestniczyła cała społeczność szkolna placówki .Uroczystość uświetniła obecność gości : wicestarosty powiatu brzeskiego Ryszarda Jończyka oraz młodzieży z technikum w Grodkowie.


    O życiu człowieka jako najwyższej wartości przekonywał nas program artystyczny w wykonaniu młodzieży z SOSW pod kierunkiem pani E.Molęckiej wspomagany przez zespół Victis z Domu Kultury w Grodkowie.

    Jolanta Stokłosa    Wszystkim Tym, którym w sercach

    Nie wygasła miłość do Ojczyzny

    Wszystkim Tym, co nie dali się zwieść-

    Tym – co odnieśli krwawe blizny-

    I tym – co polegli...Cześć!


    Takimi pełnymi patriotyzmu słowami uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie uczcili pamięć wszystkich Polaków, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, którzy wolność wykuwali.    Apel rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem Sztandaru Ośrodka i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Bardzo wzruszające były występy wychowanków, którzy z pełną powagą i rozumieniem recytowali strofy opiewające miłość do krwawiącej Ojczyzny, walkę o jej wolność ... popłynęły słowa pieśni I Brygady, Roty, Przybyli ułani. Dekoracja prosta , ale jakże wymowna: dużych rozmiarów spływająca biało-czerwona flaga, a na niej z konarów brzozy zbity, bezimienny krzyż...

    Uroczystą akademię przygotowali wychowawcy internatu: pani Sylwia Wardakas i Pan Robert Mańkowski. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy.    Nie mógł niestety przybyć na akademię Pan wicestarosta Ryszard Jończyk, ale to z jego inicjatywy, wychodząc naprzeciw jego zamysłowi utworzenia Centrum Oświatowego, integrującego trzy placówki ( LO, ZSR CKP, i SOSW ) gościli u nas uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. Mamy nadzieję, że jest to wstęp do szerokiej współpracy na różnych płaszczyznach. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sami już przygotowujemy następne wspólne spotkania min.: Spotkanie z poezją, apel bożonarodzeniowy: Leć kolędo, leć...

    Chętnie będziemy każdego gościć w naszej placówce, kto zechce nas odwiedzić , poznać naszą pracę, nasze problemy, a także sukcesy, a mamy czym się pochwalić. Między innymi pięknym budynkiem internatu, wyremontowanym przy dużym zaangażowaniu Pana wicestarosty Ryszarda Jończyka,. Również dzięki niemu trwają prace remontowe w szkole. . Wymieniono 14 okien na korytarzach i 12 w klasopracowniach. Już zamówiono trzy pary drzwi wejściowych, przygotowując się do budowy podjazdu na wózki inwalidzkie, co pozwoli uczniom niepełnosprawnym ruchowo uczestniczyć w nauce ze swoimi rówieśnikami w klasie a nie w domu na nauczaniu indywidualnym. Również wymieniono piec CO. Przygotowując podłączenie szkoły do centralnej kotłowni placówki. Jak widać spełniają się obietnice Wicestarosty o reorganizacji Ośrodka w imię dobra dziecka jak i opiekunów.

    NAUCZYCIELE


    PROJEKT

    W bieżącym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum Specjalne w Grodkowie przystąpiło do realizacji projektu systemowego pt: „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.”    Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programem zostanie objętych 10 uczniów naszego gimnazjum. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2010r i potrwają do czerwca 2011r.

    >

    W ramach projektu realizowane są trzy rodzaje zajęć dodatkowych:

    • z zakresu kompetencji kluczowych
    • sportowych
    • doradztwa pedagogiczno-społecznego

    Na każdą kategorię przewidziana jest procentowa liczba godzin, w której uczestniczy uczeń. Na kompetencje kluczowe przewidziano 59%, na sport 27%, natomiast na doradztwo 14%. Uczeń objęty programem zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z każdej wymienionej wyżej kategorii.

    Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu to:

    Kompetencje kluczowe:

    • porozumiewanie się w języku ojczystym „Moja Mała Ojczyzna”
    • porozumiewanie się w języku obcym „Bliżej sąsiada – budzenie zainteresowań kulturą niemiecką”
    • kompetencje matematyczne „Figury przestrzenne wokół nas”

    Sport

    • zajęcia sportowe „Sport to zdrowie”

    Doradztwo

    • zajęcia socjoterapeutyczne

    Kamila Wylężek


    POMAGAJĄ, STRZEGĄ, BRONIĄ - NASZE WOJSKO.

    Dnia 22 października podczas realizacji tygodniowego ośrodka pracy na temat: POMAGAJĄ, STRZEGĄ, BRONIĄ- NASZE WOJSKO, uczniom Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego „A”, zostało zaprezentowane umundurowanie żołnierza polskiego.    Uczniowie mogli zobaczyć( dotknąć) jak i z czego składa się cały strój żołnierza. Mieli okazję potrzymać broń , porozmawiać przez krótkofalówkę. Z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pokazowi podczas którego żołnierz prezentował broń, pozycję podczas oddawania strzału oraz salutowania. Dzieci bardzo chętnie pozowały do wspólnego zdjęcia.    Beata Lizur ej


    W JESIENNEJ SCENERII

    W tym roku szkolnym w naszej placówce bardzo uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W pięknej, jesiennej scenerii, uczniowie podziękowali swoim nauczycielom, wychowawcom i wszystkim, którzy wspomagają proces edukacyjno – rewalidacyjny. Nie było kwiatów... za to były własnoręcznie wykonane laurki, serca włożone w recytowane wiersze i muzyczne upominki.    W czasie tej uroczystości nauczycielom i wychowawcom wręczono przyznane przez wychowanków Maski dla najlepszych z najlepszych.

    W kategorii Najlepszy przyjaciel ucznia Maskę odebrali: Jolanta Stokłosa, Marcin Szostak, Krystyna Makarucha.

    W drugiej kategorii Jest sprawiedliwy zwyciężyli: Joanna Hutman, Józefa Łuciów, Marzanna Bubel.

    Maskę w kategorii Pomysłowy wręczono: Beacie Lizurej, Iwonie Wawrzyniak i Aleksandrze Szczurowskiej, natomiast zaszczytny tytuł Wyrozumiały otrzymali nauczyciele: Jacek Zgórecki, Ewa Łuciów, Anna Zagórska.

    Żartuje na lekcji, tą specyficzną, ale jakże ważną Maskę przyznano: Grzegorzowi Kaczanowskiemu, Ewie Listwan i Edycie Kutek.    Ostatnie Maski plebiscytu w kategorii Najważniejsze Osoby odebrali: dyrektor Ośrodka Elżbieta Galus, zastępca dyrektora Maria Ziółkowska, kierownik internatu Wincenty Markiewicz, sekretarz Osrodka Anna Wesoły, główna księgowa Beata Wolak, kierownik gospodarczy Ryszard Kasprzycki.    Z zaskoczeniem i wzruszeniem przyjmowali nagrodzeni te prestiżowe wyróżnienia. Bo jakaż może być większa nagroda, niż podziękowanie od samych dzieci za trud i serce im okazane w codziennej pracy, nie tylko pedagoga, ale przede wszystkim ich przyjaciela, który pomoże w każdej sytuacji. Trudno, w większości naszym uczniom liczyć na swoje domy rodzinne. Tutaj w placówce spotykają się ze zrozumieniem, wsparciem, uśmiechem. Nie są wyśmiewane, są dowartościowywane, mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Pokonują swoje słabości, nabierają pewności i wiary we własne siły i możliwości. I za to są wdzięczni swoim nauczycielom i wychowawcom.

    Zostali również nagrodzeni nauczyciele i wychowawcy za wzorowe wypełnianie swoich codziennych obowiązków i czynności w szkole, czy w internacie, ale przede wszystkim za szczególne osiągnięcia promujące naszą placówkę na zewnątrz, przygotowywanie dzieci i młodzieży do różnych konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz turniejów sportowych. Nagrodę Starosty otrzymali nauczyciele: Ewa Molęcka oraz Janusz Korcala. Nagrodę Dyrektora odbierali nauczyciele, wychowawcy: Barbara i Wincenty Markiewicz, Jolanta Stokłosa, Grzegorz Kaczanowski, Józefa Łuciów, Beata Sobów, Dorota Rutkiewicz, Alicja Kręcichwost, Marzanna Bubel, Marta Urbańska, Małgorzata Kurpiel.

    Miłymi gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość byli wicestarosta brzeski Ryszard Jończyk i .skarbnik powiatu brzeskiego Iwona Krzysztofek, burmistrz miasta Grodkowa Marek Antoniewicz, ksiądz proboszcz z tutejszej Parafii Marian Oleksy oraz dyrektor Zespołu Szkół w Grodkowie Waldemar Wójcicki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie Monika Bierat.    Goście, oprócz życzeń złożonych wszystkim pracownikom Ośrodka, zachwyceni występami wychowanków i miłą atmosferą panującą na spotkaniu, zapewniali o swojej życzliwości i wielkim szacunku dla pracy całej kadry pedagogicznej na rzecz dzieci specjalnej troski. Po raz kolejny składali swoje deklaracje o wszelkiej pomocy, służącej poprawie warunków bytowych podopiecznych placówki. Ksiądz Proboszcz, który po raz pierwszy miał okazję odwiedzić Ośrodek i spotkać się z wychowankami i ich opiekunami, oświadczył, że teraz będzie tu częstym gościem.

    Miło również było gościć naszych byłych pracowników, którzy w tym roku licznie na uroczystość przybyli. Dla nich również młodzież przygotowała miłe upominki i życzenia. Między innymi mogliśmy gościć byłą panią dyrektor Teresę Solską i jej zastępczynię Danutę Malinowską. Obie Panie złożyły życzenia całemu gronu, a szczególne słowa skierowały do nowego kierownictwa placówki, życząc im przede wszystkim dużo sił i wytrwałości na nowych, bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Na zakończenie wychowankowie odśpiewali tradycyjnie Sto lat..., a zapalone jesienne lampiony migającymi płomykami rozświetlały wzruszone twarze ich opiekunów. To nic, że nie było kwiatów...

    Ewa Molęcka


    WYCIECZKA DO KRASIEJOWA

    7 października 2010r. klasa II B gimnazjum wraz z opiekunami Panią Wandą Żuchelkowską i Kamilą Wylężek była na wycieczce w JuraParku w Krasiejowie. Zwiedzanie JuraParku zaczęliśmy od przygody w Tunelu Czasu, do którego zabrała nas kolejka. Ta bajeczna podróż pozwoliła nam zobaczyć jak powstał świat, jak rodziło się i kończyło życie wielu gatunków. Było to bardzo ciekawe i ekscytujące.    Następnie wybraliśmy się ścieżką edukacyjną przez teren parku i podziwialiśmy rozmieszczone wzdłuż niej niesamowite rekonstrukcje gadów i płazów. Królem wyrobiska jest amficelias – gigant mierzący 60 m długości i sięgający ponad 9m w górę. Odwiedziliśmy Pawilon Paleontologiczny, gdzie przez przeszkloną podłogę oglądaliśmy największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów oraz rekonstrukcję szkieletu najstarszego jak dotąd odkrytego pradinozaura Silesauurus opolensis.    W JuraParku jest też plaża z mnóstwem atrakcji. My wybraliśmy jazdę kolejką, która dostarczyła nam sporą dawkę emocji. Kolejnym punktem programu naszej wycieczki był plac zabaw. Tutaj najbardziej podobała nam się 12 metrowa wieża, z której można zjechać rurami znajdującymi się na 3 kondygnacjach oraz huśtawki stylizowane na ptasie gniazdo.    Po spacerze w parku odpoczywaliśmy w pięknym otoczeniu i spożywaliśmy zakupione tam posiłki.Oprócz miłych wrażeń i wspomnień zabraliśmy ze sobą pamiątki dinozaurów. Wycieczka bardzo nam się podobała i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia JuraParku w Krasiejowie.

    Klasa II B gimnazjum


    GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

    W ramach reorganizacji placówki z budynku biura przeniesiony został do szkoły gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Remont pomieszczenia i urządzenie gabinetu zakończono 30 września 2010r.W dniu 6 października 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Brzegu wydał opinie sanitarną w celu rejestracji gabinetu.    Gabinet prowadzony przez panią Marię Wojdyłę sprawuje higieniczno-sanitarny nadzór nad szkoły a jednocześnie wspiera nas – nauczycieli i wychowawców w sprawowanie opieki nad uczniami w szkole. Pani pielęgniarka propaguje higieną osobistą i promuje zdrowie.Tu uczniowie są przygotowywania do badań lekarskich i bilansu zdrowia. Wśród uczniów przeprowadzane są zabiegi miejscowej fluoryzacji zębów.


    IDZIE NA LEPSZE…

    Z inicjatywy wicestarosty brzeskiego Ryszarda Jończyka, 26 września 2010 placówkę SOSzW w Grodkowie, kolejny raz, odwiedzili przedstawiciele niemieckiego miasta partnerskiego Kusel, współpracujący z Europejskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych.    Z delegacją przybyli: Volker Schlegel - Przewodniczący Rady Powiatu Kusel, Detlef Bojak - były szef schronisk młodzieżowych w Niemczech, obecnie zajmujący się organizacją pomocy humanitarnej dla Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Miasta Grodkowa Marek Antoniewicz.    Goście z ciekawością odwiedzili grupy wychowawcze w nowym budynku internatowym i byli pełni uznania dla zmian, które bardzo korzystnie wpłynęły na poprawę warunków bytowych jego mieszkańców. Zakończono bowiem, remont budynku internatu, oddanego w zeszłym roku do użytku w placówce. Między innymi wykonano termoizolację dachu i elewacji. Nowoczesna kuchnie wyposażono z godnie z wymogami sanitarnymi. Łazienki i aneksy kuchenne odnowiono i dostosowano do potrzeb wychowanków.    Kolejnym etapem modernizacji placówki, jak zapewnia wicestarosta Ryszard Jończyk, jest budynek szkolny, w którym już rozpoczęto wymianę okien, trzech par drzwi wejściowych. W okresie wakacyjnym trwały też prace w głównej kotłowni, gdzie wymieniono piec CO.

    Spotkanie z niemieckimi gośćmi jest zwiastunem owocnej współpracy. Odbyły się wstępne rozmowy dotyczące organizacji wymiennych praktyk rocznych dla młodych nauczycieli i wychowawców z obu stron, w celu zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki dającej, jak najlepsze wyniki w rewalidacji powierzonych wychowanków. Będzie tez okazją poznania kultury, tradycji i historii swoich sąsiadów. W programie praktyk przewidziana jest nauka języka niemieckiego pod kierunkiem Wicestarosty, trwają już przygotowania do organizacji Międzynarodowych Mistrzostw w Piłce Nożnej dla młodzieży niepełnosprawnej.    Goście również zadeklarowali pomoc materialną, która między innymi, pozwoli lepiej wyposażyć grupy wychowawcze w niezbędny sprzęt, co korzystnie wpłynie na dalszą poprawę warunków bytowych wychowanków internatu. Według zapewnień Burmistrza Grodkowa placówka także może liczyć na jego pomoc i wsparcie w lepszym funkcjonowaniu oraz przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.

    Pod koniec wizyty podopieczni placówki zostali obdarowani miłymi prezentami w postaci zabawek dydaktycznych oraz ręczników.

    Dyrekcja


    DZIEŃ SPORTU


    W dniu 9 czerwca 2010 roku w naszej szkole odbyła się impreza rekreacyjna,na której bawiliśmy się radośnie i rywalizowaliśmy zgodnie z mottem olimpijskim, które głosi, że „najważniejsze w igrzyskach olimpijskich nie jest zwycięstwo, ale udział”    W programie dnia znajdowały się między innymi następujące konkurencje i zabawy ruchowe :

    1. „BIEG PO ZDROWIE”
    2. WYŚCIGI RZĘDÓW
    3. MECZE PIŁKI NOŻNEJ
    4. GRY I ZABAWY RUCHOWE:
     • Konkurs na najciekawszą mumię z papieru toaletowego
     • Konkurs plastyczny na najciekawszą pracę o tematyce sportowej – malowanie kredą na boisku asfaltowym.    Dla wszystkich klas przewidziano dyplomy, słodycze i drobne nagrody. Do sportowej rywalizacji zagrzewały nas muzyczne występy uczniów przygotowane przez p. Beatę Lizurej.

    Dorota Rutkiewicz


    ZJAZD SZKÓŁ DLA EKOROZWOJU

    W dniach 27- 28 maja odbył się w Warszawie zjazd szkół dla Ekorozwoju. Nasza Placówka była reprezentowana przez Pana Adama Zagórskiego oraz Panią Alicję Kręcichwost. Na zjeździe otrzymaliśmy wyróżnienie "Za dążenie do bycia żywym przykładem zrównoważnego rozwoju poprzez budowanie lokalnego centrum aktywności ekologicznej".

    Adam Zagórski


    PIKNIK EKOLOGICZNY

    Dnia 21 maja odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Bliżej przyrody – czyli dotknij, popatrz, posłuchaj, powąchaj, a zrozumiesz! ” w trakcie imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie Altany Przyrody. Otwarcia dokonała Pani dyrektor Zespołu Szkół K. Makarucha w towarzystwie naszych darczyńców, Pana W. Kąkola oraz Pana J. Fujarczuka.    W imprezie wzięli udział zaproszeni goście – uczniowie ze szkół w Gnojnej oraz Jędrzejowa. Uczniowie obejrzeli inscenizację EkoKapturek, brali udział w konkursach na Ekoludka oraz na plakat. Zabawy było coniemiara, wszyscy otrzymali pamiątkowe doniczki ze słodkościami.    Adam Zagórski


    WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY W NYSIE

    Dnia 13 maja 2010 r. odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Historyczny Szkół Specjalnych zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nysie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z klasy I gimnazjum Rafał Sroka i klasy II gimnazjum Przemysław Chrzanowski ( opiek. Józefa Łuciów).    Szesnastu uczestników z całego województwa odpowiadało na pytania konkursowe w formie testu pisemnego wykazując się wiedzą na temat „Walk z Zakonem Krzyżackim”. Test zawierał pytania dotyczące wydarzeń historycznych, postaci, pojęć, ogólnych zagadnień oraz pieśni i wierszy z tego okresu. Konkurs miał charakter indywidualny.    Rafał zajął I miejsce, a Przemek II miejsce. Gratulujemy zwycięzcom!!!


    ZIELONA SZKOŁA

    W dniach 11-13 maja 2010 uczniowie ZET B pod opieką pani Wandy Żuchelkowskiej i klasy II PDP z panią Joanną Sputo brali udział w trzydniowym wyjeździe do Głuchołaz. Towarzyszyli nam uczniowie kl. I z zaprzyjaźnionej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach wraz ze swoją wychowawczynią Zofią Rzepkowską . Głównym celem wspólnego wyjazdu była szeroko pojęta integracja. Uczniowie z obu szkół wspólnie zwiedzali zabytki Głuchołaz i atrakcje turystyczne najbliższej okolicy.    W pierwszym dniu uczniowie poznali zasady i regulamin obowiązujący w schroniskach PTSM. Po wspólnie przygotowanym obiedzie uczestnicy wycieczki zobaczyli zabytki i trasy turystyczne Głuchołaz.    Jednak największą atrakcją pierwszego dnia wycieczki była wizyta w grocie solnej.    12 maja pojechali do Jesienika w Czechach. Wielu z nich było za granicą po raz pierwszy. Uczniowie mieli okazję korzystać z czeskich środków transportu publicznego. Dużym przeżyciem dla większości z nich były zakupy w czeskich sklepach.    W kolejnym dniu wycieczki uczniowie odwiedzili kompleks turystyczny „Banderoza” w Głuchołazach. Największym zainteresowaniem cieszyło się mini ZOO oraz place zabaw. Bardzo ważnym elementem rewalidacji w czasie wyjazdu było wspólne przygotowywanie posiłków, gotowanie obiadów. Wyjazd był szansą na lepsze poznanie się, uczył tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych. W dniu powrotu dzieci z Kopic pożegnały nas niespodzianką w postaci pączków i upominków dla każdego uczestnika wycieczki.    Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców i Banku PKO BP w Grodkowie, środkom zarobionym przez uczniów PDP.


    Joanna Sputo
    REJONOWY TURNIEJ PCK

    22 kwietnia 2010 roku w Gimnazjum nr 1 w Grodkowie odbył się Rejonowy Turniej PCK dla szkół podstawowych pt. „ Człowiek i jego środowisko” Z naszej szkoły udział w nim wzięli : Paulina Glej( kl. V ) i Tadeusz Garbowski(kl.VI. Otrzymali podziękowania i drobne nagrody.    W tym dniu nagrodzono także laureatów Rejonowego Konkursu Plastycznego PCK. W grupie najmłodszych uczestników za pracę pt. „Śnieżnobiały uśmiech„ I miejsce otrzymał uczeń naszej szkoły Jakub Kokoszka. Otrzymał dyplom i nagrodę książkową.    Wyróżnienia otrzymali również :

    • Ryszard Olek ( kl. VI ) za pracę pt. „ Jem co najzdrowsze „
    • Ewa Garbowska ( kl. I b Gim. ) za pracę pt. „ Bądźcie z nami. Pomóżcie nam pomagać „.
    Opiekun SK PCK : Dorota Rutkiewicz
    DZIEŃ KATYŃSKI W NASZEJ SZKOLE

    Dnia 8 kwietnia 2010 r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Katyński. Szkoła została oplakatowana pracami wykonanymi przez uczniów na lekcjach historii. Plakaty przedstawiały symboliczne krzyże katyńskie, cyfry znamionujące ilość zamordowanych przez NKWD na wiosnę 1940 roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR. jeńców wojennych – polskich oficerów.    Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej wspólnie, z wielkim zainteresowaniem oglądnęli najnowszy film Andrzeja Wajdy pt. „KATYŃ”.
    Ważny instrument poznania historycznego.

    W dn. 17.03.2010 r. najstarsi uczniowie naszej placówki wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. „Świat za drutami” zorganizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Uczniowie odwiedzili obóz jeniecki Lamsdorf, Pomnik Pomordowanych Jeńców oraz sale wystawowe muzeum.

    Wystawa przedstawiała w przystępnej i interesującej formie najważniejsze fakty II wojny światowej, szczególnie dotyczące jeńców wojennych oraz samej historii Lamsdorf/Łambinowic.W siedzibie muzeum zaprezentowany został także film o tematyce jenieckiej pt. „Wielka ucieczka” (USA 1963 r., reż. John Struges), który z wielkim zaciekawieniem był oglądany przez uczestników projektu.

    O tym, że środki audiowizualne wpływają silnie na percepcję młodego odbiorcy, nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Filmy dokumentalne czy gry komputerowe odtwarzające historyczne realia to rzeczywistość, w której młodzi ludzie poruszają się chętnie i sprawnie. Z tego powodu filmowa relacja o przeszłości, wzbogacona analizą i ocena osoby prowadzącej spotkanie była ważnym instrumentem poznania historycznego. Pomogła zrozumieć dramat wojny i niewoli.

    Józefa Łuciów


    VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej

    Dnia 24 marca 2010 odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III gimnazjum Damian Jagusz. Każdy uczestnik konkursu rozwiązywał test oraz wykonywał dwa zadania praktyczne. Damian zajął bardzo dobre V miejsce.    Adam Zagórski


    Lekcja muzealna

    3 marca 2010 r. w ramach ścieżki regionalnej uczniowie Zespołu Szkół brali czynny udział w lekcji muzealnej „Zwyczaje Świat Wielkanocnych i obrzędy”.    Uczniowie spotkali się z kroszonarkami z regionu Śląska Opolskiego, nauczyli się wiele technik zdobienia jaj, poszerzyli wiedzę z zakresu tradycji witania wiosny oraz Świąt Wielkanocnych.    Zespół Szkół


    VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Grodkowie

    Dnia 23.02.2010 odbył się VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Grodkowie. Było to podsumowanie cyklu zajęć poświęconych poznawaniu środowiska lokalnego i jego historii.    Zajęcia te obejmowały: rajd pt. „Śladami zabytków Grodkowa”, wykonanie planów miasta przez poszczególne klasy, opracowanie na kółku historycznym albumu o Grodkowie, a także omawianie historii Grodkowa na lekcjach historii, j. polskiego i godzinach wychowawczych.    Uczniowie odpowiadali na losowo wybrane pytania. Po podliczeniu punktacji i ocenie planów miasta jury przyznało:

    • I miejsce – klasa II gimnazjum
    • II miejsce – klasa III gimnazjum i I zawodowa
    • III miejsce – klasa I gimnazjum

    Spotkanie uświetniła swoją obecnością pani W. Cebulka autorka książek o Grodkowie i jego okolicach, która w interesujący sposób przedstawiła uczniom fakty z przeszłości miasta.    Organizatorzy: Józefa Łuciów, Beata Sobów


    VI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „KOLĘDUJMY RAZEM”

    28.01.2010r. zespół wokalny „WESOŁE NUTKI” reprezentował naszą placówkę Podczas VI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „KOLĘDUJMY RAZEM” w Namysłowie. Organizatorem tego przeglądu jest- Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie.    Zespół zaśpiewał dwie kolędy: „ Północ już była” oraz „ Bosy pastuszek” i tym samym wyśpiewał sobie I miejsce. Radość była ogromna ( szczególnie po otrzymaniu atrakcyjnych nagród: kamery oraz dwóch kartonów słodyczy).    Beata Lizurej


    Spotkanie Noworoczne.

    W dniu 27.01.2010r w internacie SOSW odbyło się spotkanie noworoczne na które zostali zaproszeni nasi życzliwi sponsorzy . Na początek pani kierownik Małgorzata Sawicka , pani dyr. Krystyna Makarucha i pan dyr. Mariusz Sputo przywitali zaproszonych gości i złożyli podziękowania za pamięć i życzliwość kierowana dla naszych dzieci.

    Uroczystość tą uświetnił występ dzieci przygotowany przez wychowawców Sylwie Wardakas i Pauline Ubik jak również zespół artystyczny ,, Wesołe nutki „prowadzony przez panią Beatę Lizurej który zaśpiewał piękne kolędy .

    Sylwia Wardakas


    PROJEKTU CIĄG DALSZY.....    21 stycznia odbyło sie spotkanie z przedstawicielami firmy Cadbury - Polska. Firmę Catbury reprezentowały Panie Joanna Matryba oraz Pani Anna Weimann.Spotkanie dotyczyło recyklingu- kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego.
    21 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej oraz nauczania zintegrowanego wzieli udział w konkursie plastycznym "Jak pomagamy zwierzętom w zimie?"

    Nasz Projekt nie mógłby się odbyc bez wsparcia naszych Darczyńców

    ,.,    Adam Zagórski - koordynator projektu

    Agnieszka Fujarczuk

    Anna Zagórska


    IMPREZA MIKOŁAJKOWA

    W dniu 20.12.2009r. młodzież z internatu wspólnie z panią dyr. K. Makarucha, panią kierownik M. Sawicką i wychowawcami zostali zaproszeni na imprezę mikołajkową organizowana przez Bank PKO.    Impreza rozpoczęła się przedstawieniem teatralnym po którym rozdane zostały paczki dla każdego z dzieci jak również wychowawców
    Witaj Święty Mikołaju - tradycje i zwyczaje mikołajkowe.

    W piątek 4 grudnia, o godzinie 8.00, rozpoczęła się w naszej szkole zabawa mikołajkowa pt.:" Witaj Mikołaju Święty - tradycje i zwyczaje mikołajkowe".    Rozpoczęliśmy apelem, na którym przydzielone zostały zadania poszczególnym klasom. Klasy wykonać miały: portret i pojazd Świętego Mikołaja, zapoznać się z "Legendą o Świętym Mikołaju", nauczyć się wiersza o Świętym Mikołaju.    Po wykonaniu zadań spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie z niecierpliwością czekaliśmy na przybycie Świętego Mikołaja. Zaskoczył nas bardzo mile, gdyż przybył on ze swoimi pomocnikami. Mikołaj podziwiał nasze prace, słuchał wierszy i obdarowywał nas prezentami. Na koniec zabawy, klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.

    Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie i już dziś czekamy na przyszłoroczne spotkanie z Mikołajem.

    P.S.Serdecznie dziękujemy młodzieży i opiekunowi z Liceum Ogólnokształcącego z Grodkowa za uświetnienie i wzbogacenie naszej zabawy.    Samorząd Szkolny


    Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

    Dn.28.11.2009 r. w ramach WDN odbyły się warsztaty arteterapeutyczne pt. „Dekoracje bożonarodzeniowe – zabawy plastyczno–muzyczno-ruchowo–teatralne”.

    Szkolenie zostało przygotowane przez p. Krystynę Proć, której sposób prowadzenia, komunikatywność oraz skuteczność metod prowadzenia warsztatu zostały bardzo wysoko ocenione.    Zajęcia rozpoczęły się propozycjami zabaw integracyjnych i rozluźniających, następnie uczestnicy wspólnie bawiąc się poznali wiele ciekawych zabaw plastyczno-ruchowo-teatralnych: zabawy rozwijające pamięć, zabawy naśladowcze przy muzyce, układy taneczne do świątecznych melodii, nowe pastorałki oraz propozycje świątecznych dekoracji.

    Koordynator WDN
    mgr Józefa Łuciów


    SPRZĄTANIE ŚWIATA 2009.

    W akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA uczestniczyła młodzież całej szkoły tj szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły życia. Akcję rozpoczęliśmy apelem, na którym przypomnieliśmy wszystkim o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas pracy. Następnie przydzieliliśmy każdej klasie tereny do uporządkowania oraz rozdaliśmy worki, rękawiczki i narzędzia.

    Pracę podsumowaliśmy na zakończenia akcji. Na wyróżnienie zasłużyła klasa III gimnazjum ,której wychowawcą jest pani Jolanta Stokłosa.

    Ogłosiliśmy również drugą część akcji tj. konkurs plastyczny nt. Ziemia naszą matką, Dbamy o własne środowisko” oraz projekt na pojemnik na śmieci.Pani Ewa Molęcka powołała komisję, która oceniła prace oraz przygotowała wystawę najlepszych prac plastycznych.

    26 paźdźiernika 2009 r. na apelu podsumowaliśmy całą akcje Sprzątanie świata oraz ogłosiliśmy wyniki konkursów.

    A oto wyniki rywalizacji:

    Wyniki konkursu plastycznego „Dbamy o własne środowisko”

    Lp.Nazwisko i ImięMiejsceKlasa
    1. Jurczak Anna I VI
    2. Mateusz Michalski II V
    3. Muszyński Robert II V

    Wyniki konkursu „Projekt na pojemnik na śmieci”

    Lp.Nazwisko i ImięMiejsceKlasa
    1. Agnieszka Jurczak I ZET B
    2. Agnieszka Sobótka II I zawodowa
    3. Damian Jagusz II III gimnazjum

    Wynik konkursu Plakat nt. „Ziemia nasza matka”

    Lp.KlasaMiejsce
    1. I PDP I
    2. III gimnazjum II
    3. III B gimnazjum III

    PUCHAR DLA KLASY WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ W AKCJI SPRZĄTANIE SWIATA 2009 –za aktywny udział w pracach porządkowych oraz konkursach plastycznych otrzymała klasa III GIMNAZJUM- GRATULACJE!

    Opiekun SZK LOP Maria Ziółkowska


    RAJD ŚLADAMI ZABYTKÓW GRODKOWA.

    30 września 2009r. odbył sie Pieszy Rajd Śladami Grodkowskich Zabytków


    PROJEKTU CIĄG DALSZY.....    18 września w naszej Placówce odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Prudnik – p. Rafałem Kaszą w ramach realizacji Projektu Bliżej Przyrody. W zorganizowanej lekcji ekologicznej uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
    Podczas spotkania p. Rafał wygłosił bardzo interesującą prelekcję na temat ochrony środowiska naturalnego, a głównie „Co można zrobić, by lepiej chronić lasy ?”


    Uczniowie wysłuchali Gościa z zaciekawieniem, a po zakończonym spotkaniu podziękowali i wyrazili chęć uczestnictwa, w następnym. Dziękujemy p. Rafałowi i Nadleśnictwie Prudnik za umożliwienie przeprowadzonego spotkania.    Adam Zagórski - koordynator projektu

    Agnieszka Fujarczuk

    Anna Zagórska


    CHCEMY SIĘ POCHWALIĆ, ŻE....    5 czerwca 2009r. została SOSW przyznana dotacja finansowa na realizację przedsięwzięcia: „Bliżej Przyrody – czyli dotknij, popatrz, posłuchaj, powąchaj, a zrozumiesz.”, w ramach Projektu „Szkoły dla Ekorozwoju 2009”, Funduszu Partnerstwa z Krakowa.

    Jak do tego doszło?

    W styczniu br. za pośrednictwem Firmy Cadbury zgłosiliśmy chęć udziału w/w Projekcie. Następnie zredagowaliśmy zgodnie z wytycznymi wniosek dotacyjny, w którym za główny cel, oprócz oczywistego – podniesienia poziomu świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, postawiliśmy sobie stworzenie „Altany Przyrody” – miejsca zajęć edukacyjnych na wolnym powietrzu.

    Inaczej mówiąc, nasze przedsięwzięcie to umożliwienie uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi poznania w sposób bezpośredni i „namacalny” piękna i różnorodności środowiska naturalnego, a także zrozumienia zjawisk, z którymi się stykają, ale mają trudność w ich zinterpretowaniu. Ponadto to przykład sposobu pracy z nimi dzięki, któremu chętniej zaangażują się w działania proekologiczne. Nasz wniosek spodobał się Komisji Dotacyjnej i otrzymaliśmy 5 tys. zł.na jego realizację. W związku z czym w okresie od czerwca 2009 do kwietnia 2010 roku, będziemy jako społeczność SOSW nie tylko budować „Altanę” ale przede wszystkim organizować wiele spotkań, warsztatów, lekcji związanych z tematem ochrony środowiska lokalnego, ale i globalnego – otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Punktem kulminacyjnym zaś naszych działań będzie Piknik Ekologiczny, podczas którego oficjalnie otworzymy Altanę. Sukcesu nie zawdzięczamy tylko własnej pracy, ale też kilku Dobroczyńcom, którzy już zadeklarowali pomoc w realizacji przedsięwzięcia:

    1. „Bort – Wimar” Spółka Jawna Jan Bort
    2. Cadbury Polska
    3. Ilów Lesław
    4. Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik.
    5. P.H.U. „JAN – POL” Jan Fujarczuk
    6. “STOLBUD” Usługi stolarsko – remontowo – budowlane, handel Grzegorz Palak


    W Ich stronę kierujemy już dziś serdeczne podziękowania, ale dziękujemy również Dyrekcji i Radzie Rodziców, a z drugiej strony apelujemy do innych – Ludzi Dobrej Woli o pomoc w realizacji rozpoczętego działania.Nasz adres:

    ul. Krakowska 31
    49 – 200 Grodków
    tel. 077 415-54-88
    e-mail: sosw_grodkow@wodip.opole.pl


    Adam Zagórski - koordynator projektu

    Anna Ilów

    Agnieszka Fujarczuk

    Anna Zagórska


    WYCIECZKA

    W dniach 12 – 13 czerwca 2009 roku pracownicy Ośrodka wzięli udział w wycieczce do Karpacza. Po drodze zwiedzaliśmy Kowary i zamek w Książu.    Mimo problemów z autobusem, który psuł się po drodze wszyscy w dobrych humorach wrócili do Grodkowa, aby przepracować ostatni tydzień i pożegnać się na 2 miesiące ze szkoła i uczniami.


    DZIEŃ OTWARTY

    27 maja , po raz drugi, zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Ośrodka. Jest to okazja do zaprezentowania naszej placówki szerszej społeczności lokalnej. Na ten dzień zostały zaproszone delegacje szkół gminy Grodków oraz przedstawiciele instytucji oświatowych, samorządowych i prasy lokalnej. Szkoda tylko, że pogoda wielu zniechęciła.    Nasi goście mieli okazję zwiedzić placówkę: obie szkoły i internat. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach, gdzie mogli pobawić się gipsem, papierem, malowali na szkle, odgadywali zagadki.    Sylwetkę i twórczość naszego patrona- B. Prusa,przypomnieliśmy w krótkim przedstawieniu teatralnym, a utrwaliliśmy w konkursach: wiedzy i plastycznym.    Zastrzykiem energii na ten deszczowy dzień był taniec integracyjny i występy zespołu tanecznego „Flame” z MDK w Nysie, który przykuł szczególną uwagę.    Doskonałym podsumowaniem dnia było wspólne wypuszczenie balonów, przygotowanych z kołem modelarskim prowadzonych przez państwa Sawickich.    Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla gości i naszych wychowanków. Podsumowaliśmy całoroczny trud i wysiłek prezentując się w pokazach artystycznych, były występy zespołu wokalnego „Wesołe nutki”, taniec z chustami, pokaz z wykorzystaniem butelek pod nazwą „Orzeszek”. Wybraliśmy „Najmilszą Koleżankę” i „Najmilszego Kolegę”w przeprowadzonym plebiscycie.

    Do zobaczenia za rok

    Alicja Kręcichwost


    ZIELONA SZKOŁA


    W dniach 11-13.05.2009r. uczniowie z klasy II PDP byli na Zielonej Szkole w Głuchołazach. Poznali atrakcje turystyczne okolicy. Zwiedzali czeskie miasteczko Zlote Hory. Wdychali jod w mikroklimatycznej jaskini solnej. Wieczorami spędzali mile zajęcia.

    Joanna Sputo


    VI Unijny Turniej Szkół Podstawowych w Gnojnej


    W dniu 16 maja 2009r. wychowankowie naszego Ośrodka: Łukasz Lachman, Darek Gospodarszyn, Mateusz Barth wraz z opiekunkami: p. Dorotą Grzybowską i p. Martą Urbańską wzięli udział w VI Unijnym Turnieju szkół Podstawowych w Gnojnej. Zmagania i trudy sportowe oraz udział w konkursie plastycznym zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami oraz złotym pucharem za zajęcie I miejsca. Chłopcy szczęśliwi i usatysfakcjonowani powrócili do placówki.
    Serdeczne podziękowania dla p. Dyrektor szkoły Podstawowej w Gnojnej za zaproszenie nas do wzięcia udziału w powyższej imprezie.


    Dorota Grzybowska


    DZIEŃ WIOSNY


    Z uśmiechem na twarzach i ze śpiewem na ustach i My 20 marca przywitaliśmy wiosnę w naszym Ośrodku. Dzień rozpoczęliśmy od przygotowania gaików wiosennych w klasach, a następnie w barwnym pochodzie przenieśliśmy je na salę gimnastyczną, gdzie odbyło się oficjalne przywitanie tej upragnionej pory roku.
    Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji i konkursów związanych z nadejściem wiosny: Najpiękniejszy Gaik Wiosenny, Marzanna 2009, Plebiscyt Piosenki Wiosennej, a także nietypowe zawody sportowe, czy zabawy ze skojarzeniami na temat wiosny. Wszyscy Uczniowie: młodsi i starsi znaleźli coś dla siebie i uczestniczyli z wielkim zaangażowaniem, a wszystkiemu towarzyszył dobry humor i wspaniała wiosenna atmosfera, która przegoniła nawet złą pogodę.

    Na zakończenie, specjalne „Wiosenne Jury” wybrało Najpiękniejszy Gaik Wiosenny, który wykonały klasy IV i V, nagrodę za Marzannę 2009 otrzymała klasa ZET B, w Plebiscycie Piosenki Wiosennej zwyciężyły klasy I – III oraz przyznano nagrody specjalne dla: Izy Konior, Marzeny Sałbut i Adrianny Wojciuch, a także Jury wyłoniło Najbardziej Zaangażowaną Klasę podczas tego dnia, którą okazała się klasa II A gimnazjum z p. Jolą Stokłosą na czele.    Ponadto, wszyscy uczniowie za prawdziwie wiosenną postawę otrzymali słodkości. Wiemy, że do naszego Ośrodka zima już nie wróci.

    Anna Ilów

    Agnieszka Fujarczuk

    Anna Zagórska


    SŁONECZNY OPELEK

    Dnia 13,02,2009r. odbyła się w naszym Ośrodku niezwykła uroczystość. Nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu marki Opel Vivaro dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    Samochód został pozyskany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu. Nasi uczniowie w ogólnoszkolnym konkursie wybrali dla niego nazwę „Słoneczny Opelek”.    Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa, lokalnych mediów oraz zawsze nam życzliwi sponsorzy. Atrakcją tego spotkania był piękny program artystyczny wykonany przez naszych uczniów.

    BARDZO DZIĘKUJEMY!!!


    Już po raz ósmy nasi uczniowie wzięli udział w Konkursie Plastycznym dla Dzieci Specjalnej Troski „Moja rodzina w kolorach świata” organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce przy współpracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.W młodszej grupie wiekowej:

    • II miejsce zajęła Oliwia Walaszek uczennica klasy I,
    • III miejsce zajęła Dominika Kubiesa uczennica klasy II.


    W starszej grupie wiekowej
    • III miejsce zajęła Izabela Konior – uczennica Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego


    Z tej okazji został wydany kalendarz na rok 2009. Rysunek Oliwi Walaszek przedstawia miesiąc sierpień.
    Ewa Listwan


    Radość Bożego Narodzenia


    I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM


    Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Bortowi za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki produktów spożywczych w sklepach WIMAR. Wszystkim ludziom dobrej woli którzy przyczynili się najdrobniejszym gestem do radości naszych dzieci SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.    grono pedagogiczne


    Dnia 8.XII.2008r w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas zawodowych i ostatniej klasy gimnazjum. Zajęcia te poprowadziły : pani R. Straub-Pieczykolan z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu i pani M. Habrych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu. Dotyczyły one wiadomości związanych z HIV/AIDS oraz edukacji seksualnej.

    Warsztaty miały na celu:

    • Przekazać podstawowe informacje na temat HIV/AIDS
    • Uświadomić że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas
    • Pokazać jak uchronić się przed zakażeniem
    • Zachęcić do podejmowania bezpiecznych zachowań


    Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, uczniowie chętnie współpracowali i wypowiadali się na forum. Udział w takich zajęciach podnosi poziom wiedzy na temat HIV/AIDS.    Opiekun SK PCK
    mgr Anna Ilów


    ANDRZEJKI

    28.11.08 klasa II PDP wspólnie z wychowawczynią panią Joanną Sputo przygotowała Andrzejki, na które zaprosiła dzieci z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Kopicach z ich nauczycielką panią Zofią Rzepkowską.


    "NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGODZY, PRACOWNICY OŚWIATY"


    14 października był w naszej szkole bardzo uroczystym i światecznym dniem.Uczniowie przygotowali wspaniały apel z wierszami, piosenkami i tańcem. Po części artystycznej Dyrektor Ośrodka, pan Mariusz Sputo, uhonorował nauczycieli nagrodami i w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom za poświęcenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz życzył odwagi w mówieniu „nie ” gdy komuś dzieje sie krzywda, a zwłaszcza dzieciom, które same nie moga się obronić.


    DZIEŃ PATRONA - DZIEŃ DZIECKA

    30 maja w naszej placówce obchodziliśmy uroczystości związane z Dniem Patrona Ośrodka połączone z imprezą z okazji Dnia Dziecka. Najważniejszym punktem obchodów było powtórne odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej w 1974 r. z okazji XXV lecia działalności Ośrodka. Odsłonięcia dokonała z-ca dyrektora Ośrodka p. K. Makarucha wraz z p. M. Sawicką-kierownikiem internatu.

    Wszyscy uczniowie przypomnieli sobie sylwetkę naszego patrona, wybitnego polskiego pisarza, Bolesława Prusa biorąc udział w konkursie na portret patrona i wiedzy o patronie. Mocnym akcentem był bieg patrona, w którym brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Po grillowanych kiełbaskach, które dodały wszystkim sił, przystąpiliśmy do licznych gier i zabaw z okazji Dnia Dziecka. Odbyła się Familiada, konkurs BHP, konkurs plastyczny pod hasłem „Kochamy wszystkie dzieci”. Wybraliśmy najmilszą i najmilszego wychowanka Ośrodka.

    Samorząd podsumował całoroczną pracę wszystkich klas i została wyłoniona ta najlepsza. Szczególną atrakcją była bryczka z para koni, którą mógł przewieźć się każdy uczestnik naszej imprezy. Był to szczególny dzień integracji wszystkich pracowników, uczniów i wychowanków naszej placówki. Wszystkim dopisywał dobry humor i zadowolenie ze wspólnej zabawy.    Alicja Kręcichwost    W DNIACH 25 - 27 KWIETNIA 2008R.
    ODBYŁY SIĘ MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
    W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie po raz piąty był gospodarzem Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego Sprawni Razem. W bogatej części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkół w Grodkowie. W mistrzostwach wzięło udział jedenaście reprezentacji województw. Po dwóch dniach zmagań zwycięzcą mistrzostw została drużyna z województwa zachodnio-pomorskiego. Reprezentacja Opolszczyzny po zremisowaniu trzech spotkań musiała zadowolić się VIII miejscem.


    SPOTKANIE NOWOROCZNE

    Dnia 29.01.2008 roku odbyło się spotkanie noworoczne. Z tej okazji grupa dzieci z internatu: A. Knap, K. Olek, T. Garbowski, H. Olek, M. Danilczuk, A. Garbowski, I. Danilczuk, I. Olszewska, M. Sałbut, A. Wojciech przedstawiła krótki występ pt.„ Hu hu ha, nasza zima zła”.    Nad całą choreografią czuwała p. M. Hirczyn, która przygotowała program artystyczny. Dekoracje przygotowali wychowawcy oraz nauczyciele:p. J. Nowak, p. S. Wierna, p. J. Balant, p.E. Molęcka, p. A. Szulc, p. J. Zgórecki. Oprawę muzyczną przygotował p. B. Wesoły.    Na spotkanie noworoczne przyszło wielu gości oraz sponsorów. Program artystyczny poprzedziło wystąpienie dzieci z internatu, którzy zaśpiewali dla p. Kierownik Internatu M. Sawickiej jej ulubioną piosenkę zespołu Rubika. Następnie p. dyr. K. Makarucha i p. dyr. M. Sputo przywitali imiennie zaproszonych gości i sponsorów.

    Program zakończył się wielkimi brawami i podziękowaniami ze strony p. dyr. K. Makaruchy. Wszyscy bardzo miło spędzili ten czas. Było wiele wzruszeń i uśmiechu.


    VII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
    DLA DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
    ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PRASZCE

    Obok zabawy, twórczość plastyczna jest najpowszechniejszą formą ekspresji dziecka. Jest jedną z podstawowych form wypowiadania się i porozumiewania za pomocą środków wyrazu. Taki sposób wypowiadania się jest charakterystyczny zwłaszcza dla dzieci upośledzonych umysłowo, kiedy język mówiony lub pisany nie jest dominującym środkiem porozumiewania się. Dzieci upośledzone umysłowo z trudem posługują się słowem, w tej dziedzinie są wyraźnie "młodsze" od swoich rówieśników.

    Od 2001 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce jest organizatorem Konkursu Plastycznego dla dzieci specjalnej troski, tematem którego jest "Moja Rodzina w kolorach świata". Poprzez plastyczną ekspresję dzieci mają okazję wypowiedzieć się na temat: domu, rodziców, rodzeństwa, babci i dziadka oraz emocji z nimi związanych.

    Dnia 11 grudnia 2007r. w M.-G.O.K.i S. w Praszce odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień.    Cieszymy się, że co roku nasi uczniowie są nagradzani i wyróżniani w swoich grupach wiekowych.W VII edycji nagrodzeni i wyróżnieni to: Olek Rysiu, Walaszek Oliwia, Mierzwińska Monika, Garbowski Tadziu, Bigas Justyna, Ludian Robert i Kanas Łukasz. Pozostali uczniowie nie wyróżnieni również otrzymali upominki rzeczowe.

    Głównymi sponsorami imprezy są: PUH STOL-MIX - Łucki Jacek oraz ICI DULUX-KOLORY ŚWIATA

    Ewa Listwan


    Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji oraz tygodnik „Głos Nauczycielski” z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymała z rąk nauczycieli oraz ministra Edukacji, profesora Legutko tytuł Przyjaciela Szkoły oraz wyróżnienie za Inicjatywę Roku -program Ratujemy i Uczymy Ratować. W tym miejscu należą się gorące podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy współpracują z nami przy realizacji programu. To właśnie dzięki Wam, i Waszej codziennej pracy z dziećmi udało się wprowadzić program „Ratujemy i Uczymy Ratować” do polskich szkół. Nauczycielami, którzy w naszej Placówce wprowadzili ów program są: Ewa Listwan i Adam Zagórski, którzy aktywnie biorą udział w realizacji opisanej inicjatywy, uczestniczą w organizowanych szkoleniach, warsztatach, a przede wszystkim starają się przekazać te umiejętności wychowankom.

    Anna Wyszyńska
    DZIEŃ OTWARTY


    28 września 2007 r. dzięki hojności "Banku Dziecięcych Uśmiechów" mogliśmy zorganizować Dzień Otwarty naszej Placówki.

    Jak do tego doszło?

    W maju 2007 r. wspomniana Fundacja Banku Zachodniego ogłosiła konkurs na projekt, którego celem było przeprowadzenie imprezy promującej szeroko rozumianą integrację. Nasze przedsięwzięcie "Baw się z Nami" znalazło się w gronie nagrodzonych i uroczyście został nam wręczony czek na realizację projektu w kwocie 1972,50zł.    Ten wyjątkowy dzień zaplanowaliśmy już na nowy rok szkolny. Na tę imprezę zostali zaproszeni specjalni goście i zaprzyjaźnione szkoły oraz warsztaty. Było dużo śmiechu, zdrowej sportowej rywalizacji, mnóstwo nagród, a jeszcze więcej zostało nam wspaniałych wspomnień. Pokazaliśmy, że nasza Placówka to miejsce, w którym kazdego dnia dajemy przykład prawdziwej integracji.Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Otwartego w naszym Ośrodku i zaszczycili nas swoją obecnością

    BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

S O S W Grodków ul. Krakowska 31
49 – 200 Grodków
tel. 077 415-54-88
e-mail: soswgrodkow@poczta.onet.pl